Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Migration, flyktingar och rasism

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Migration, flyktingar och rasism"— Presentationens avskrift:

1 Migration, flyktingar och rasism
Föredrag vid Antirasistiskt forum 26 mars 2011 i Göteborg Miguel Benito

2 Myter om invandring *Finns det någon massinvandring? *Vad är en flykting? Hur behandlas flyktingar i Sverige? *Vad säger media, vad påstår rasisterna (SD) och hur ser det ut i verkligheten?

3 Varför talas det om massinvandring?
En längre utlägg man kan hitta på 1996 bildades ett nätverk av folk som kallar sig Folkviljan och massinvandring (FoM). De påstod bl.a.: att Sverige har tagit emot 14 ggr så många flyktingar i relation till folkmängden som övriga EU-länder. Detta är fel. Tyskland hade (1996) flyktingar medan Sverige hade I relation till befolkningen är det ungefär lika många. I Frankrike fanns flyktingar. Visserligen har Frankrike en befolkning som är 5 ggr större än Sveriges, men det betyder inte att Sverige skulle ha tagit emot 14 ggr fler flyktingar.

4 Varför talas det om massinvandring?
I den svenska debatten talar man alltjämt om antalet flyktingar i relation till folkmängden. Mycket sällan relaterar man vare sig till den disponibla ytan, eller till landets övriga resurser. P.G. Gyllenhammar skrev en gång att Sverige väl kunde ha en befolkning på 20 miljoner. Vi kan i alla fall hålla med PG om att det inte kan betyda så mycket för Sverige om det skulle komma över personer på ett år.

5 Varför talas det om massinvandring?
Tyskland är till ytan faktiskt mindre än Sverige, men med en befolkning på 83 miljoner. Enligt USAs säkerhetstjänst,CIA:s information om "länder i världen" har Tyskland en invandrarbefolkning på 8,25 per 1000 invånare, medan Sverige enligt samma källa har 5,48 per Även Schweiz, med en yta som motsvarar en tiondel av Sveriges, hade flyktingar, lite mer än hälften av vad Sverige har, enligt tidigare nämnd FN:s statistik.

6 FRÅGOR OCH SVAR OM FLYKTINGAR
Det påstås att de som kommer hit är "ekonomiska" flyktingar. Det finns inga sådana "ekonomiska flyktingar", även om någon professor eller riksdagsman använder sig av begreppet. I pressen skrev man ofta om "skatteflyktingar" och man menar svenskar som bosätter sig utanför Sverige för att slippa betala skatt här. De har inte heller med flyktingar att göra. Flykting är en person som fruktar för sitt liv och lämnar sitt hem av den anledningen. Ofta tvingas de lämna sina hem brådstörtat och utan någon tanke på vilket land de vill komma till. De som lämnar sitt land enbart av ekonomiska skäl söker inte asyl.

7 FRÅGOR OCH SVAR OM FLYKTINGAR Vet du att 57% av alla invandrare och flyktingar lämnar Sverige efter några år? Det påstås att det kommer för många flyktingar till Sverige. För rasister är en enda flykting redan för mycket. För dem som är mottagliga för sakargument bör du kunna berätta att antalet flyktingar i världen enligt FN uppgår till ca 25 miljoner. De flesta flyktingar stannar i ett grannland till sitt eget. Och oftast är det fråga om ganska fattiga länder, som tagit emot en miljon flyktingar eller fler. Det är mycket få flyktingar som söker sig till Europa, och ännu mindre till Sverige. Endast en procent söker asyl i Europa, och 1-2 promille i Sverige.

8 Bara de "rika" kommer till Sverige?
FRÅGOR OCH SVAR OM FLYKTINGAR Vet du att 57% av alla invandrare och flyktingar lämnar Sverige efter några år? Bara de "rika" kommer till Sverige? Du tror inte att rasisterna menar att Sverige endast skall ta emot fattiga flyktingar, utan det är bara ett svepskäl för att inte ta emot någon. För det första så är det omöjligt för oss i Sverige att sitta och gradera skyddsbehovet. Det avgörande för att få asyl är behovet av skydd, och då spelar det ingen roll om den som söker asyl är rik eller fattig. .

9 FRÅGOR OCH SVAR OM FLYKTINGAR
Flyktingarna kommer att ta över Sverige? 2.2 miljoner ( ) människor har kommit till Sverige under tiden Av dem har inte mindre än 1.2 miljoner ( ) återvänt till sina hemländer eller åkt vidare till ett tredje land. Nettoinvandring är bara 45% av alla dem som kommit till Sverige, eller (varav var återvandrande svenskar). Majoriteten av invandrarna och flyktingarna lämnar Sverige efter några år

10 FRÅGOR OCH SVAR OM FLYKTINGAR Vet du att 57% av alla invandrare och flyktingar lämnar Sverige efter några år? Sveriges flyktingmottagande kostar för mycket? Självfallet bör man kunna diskutera kostnader och på vilket sätt dessa kan minska. De flesta kostnaderna är sådana som flyktingarna själva inte rår för, utan de är beslutade av regering och riksdag. Det är dock inte kostnaderna som bör vara ledstjärna i kritiken utan på vilket sätt vi tar emot flyktingarna. Kostnaderna för varje flykting är avsevärt mycket mindre än vad de är för en svensk innan han/hon börjar arbeta. Minimikostnaderna för en svensk idag är något över två miljoner, om man räknar barnbidrag, skolgång, m.m. För en flykting kan kostnaderna ligga kring kr. Vissa samhällsåtaganden måste få kosta utan att de ställs mot varandra. T.ex. kostnader för en operation, eller en daghemsplats eller åldringsvård.

11 FRÅGOR OCH SVAR OM FLYKTINGAR
Flyktingarna får generösa bidrag? Så är det inte. De får samma bidrag som infödda svenskar i fall de inte arbetar. De får låna till utrustning av hemmet först när de har fått uppehållstillstånd. Lånet skall återbetalas efter regler liknande för studielån. Flyktingarna saknar dessutom det kontaktnät svenskarna skaffat sig under sin livstid.

12 FRÅGOR OCH SVAR OM FLYKTINGAR Vet du att 57% av alla invandrare och flyktingar lämnar Sverige efter några år? Sverige utvandrarland Sverige är fortfarande ett utvandringsland om man räknar in och utvandring från Under 150 år emigrerade från Sverige 2.71 miljoner människor, medan antalet personer som kommit till Sverige (ink svenska återvandrare) stannar vid 2,61 miljoner. .

13 FRÅGOR OCH SVAR OM FLYKTINGAR
Flyktingarna begår brott? Den första invandringslagen 1913 kom till genom en motion i riksdagen där man påstod samma sak om gårdagens invandrare. Sant är att svenska medborgare står för 85% av alla brott i Sverige. Den senast anlända gruppen får ofta stå för allt som uppfattas som negativt. Även gamla invandrare har denna sorts fördom mot nya flyktingar. De brott nya flyktingar beskylls för är ofta bagatellartade och borde kunna klaras upp omgående

14 Vad är rasism? Rasism Rasism innebär att personer eller grupper av personer tror att deras ursprung och etnisk tillhörighet är förmer än andras och därmed anser sig ha rätten att diskriminera de andra på grund av deras tillhörighet Olika grader: Fördomar Främlingsrädsla Främlingsfientlighet Diskriminering Vardagsrasism Strukturell rasism Felaktigt använda ord: Åldersrasism Omvänd rasism Termer associerade till rasism Antisemitism Islamofobi Antiziganism Nazism Hatbrott

15 Kan information motverka rasismen?
Enbart information räcker inte: Fakta och upplevelser Goda exempel Intolerans mot intoleranta Våga kritisera Våga ta ställning – lo cortés no quita lo valiente Mobbning ofta första stadiet

16 Immigrant-institutet
Tack för att du lyssnade! Miguel Benito Har du frågor? skriv till: Immigrant-institutet


Ladda ner ppt "Migration, flyktingar och rasism"

Liknande presentationer


Google-annonser