Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Västerskolan ”Tryggt lärande i tradition och förnyelse”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Västerskolan ”Tryggt lärande i tradition och förnyelse”"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Västerskolan ”Tryggt lärande i tradition och förnyelse”
Föräldrainfo år 5 från Sandersdal och Unneröd inför läsåret 2009/2010

2 Syfte Få information om Västerskolan och skolstarten i höst.
Få möjlighet att ställa frågor och se på lokalerna

3 Innehåll ikväll Västerskolans organisation och arbetssätt.
Mål och resultat Hur skapar vi klasser? Tidsaspekter! Elevbesök i vår. Språkval år 6. Valmöjligheter år 7. Visning av våra lokaler. Frågor

4 Dessa handlar det om: Sandersdal 50 elever Unneröd 32 elever
Totalt Sandersdal/Unneröd 82 elever Några elever kan falla ifrån i skolvalet Sökande i skolvalet till år 6 hittills 19 elever externt (090210)

5 Just nu: Lugn skola Fantastiskt ”goa elever” En bra årskurs 9
Ambitiös personal Bättre resurser, mer möjlighet till stöd/individuella lösningar

6 Organisation 2009/2010 4 (musik) 5 (musik)
Fyra 6:or varav en musikklass Fem 7:or varav en musik och en bilingual klass Sex 8:or varav en musik och två bilingual klasser Fem 9:or varav en musik och en bilingual klass

7 Organisation 2009/2010 4-9 skola Ca 590 elever
22 klasser, varav 10 Musik/Engelska 5 arbetslag + Oasen Två skolvärdar 0,75+0,5 Kurator 1,0 Skolsköterska 1,0 SYV 1,0 Skolbibliotekarie 1,0 Vaktmästare Städ Skolrestaurant 2 rektorer – EN SKOLA

8 Fyra byggnader Huvudbyggnaden – här har ni huvuddelen av undervisningen, hemklassrum år 6, skåp år 7-9. Skolkontor med rektorer och administrativ assistent. Slöjd/Musikhuset – för träslöjd o musik Idrottshallen – huvudbyggnad för idrott. Vintergatan – moderna språk och för en del idrott.

9 Vintergatan Våra lokaler på Vinter-gatan inkl ”lilla idrotts- hallen”

10 Var år 6? Så här har vi det innevarande läsår!
6A – sal 101 6B – sal 92 6C – sal 125 Alla har hemklassrum med egen bänk

11 Hit siktar vi med eleverna:
Goda kunskaper och färdigheter Gott bemötande mot såväl elever som vuxna ”Schysst, ärlig, trevlig, omtänksam, hjälpsam osv”

12 Om Västerskolan Goda studieresultat Meritvärde vt 2007
Västerskolan 216 p U:a kommun 199 p Meritvärde vt 2008 Västerskolan 220 p U: a kommun 203 p

13 För att lyckas! Ordning o Reda ARBETSRO Humor/Närhet Trygghet

14 I stort bara behöriga lärare!
Framgångsfaktorer TILLSAMMANS Få men tydliga regler! Bry sig om! Ta tag i saker direkt! I stort bara behöriga lärare!

15 Andra framgångsfaktorer
Lärcenter – mediatek med utbildad bibliotekarie OASEN - stödmöjlighet Skolbal år 9 FöräldraPRAO Eleverna kan om de får chansen!

16 Skillnader år 5/år 6 (jfr mot Sandersdal/Unneröd)
En klassföreståndare/ flera lärare Förflyttning mellan salar/hus Moderna språk Större eget ansvar Ingen rastsignal Delat elevskåp (ytterkläder)

17 Arbetssätt/Veckoupplägg
År 6 – samling 2-3 ggr/vecka Alla - Mån morgon längre samling/planering. Planerar/utvärderar veckan. LOGGBOK Studiepass individuellt /1 gång vecka

18 År 7 - skillnader Inga hemklassrum Elevskåp för böcker, kläder, väskor
Förflyttning mellan olika klassrum Uppehållsrum Ännu större eget ansvar Fler ämnen igång samtidigt Får välja textil/trä slöjd

19 Myter om Västerskolan Man får äta godis på lektion Nej
Man får gå till stan/sjukhuset mm Nej (tillstånd) Man får cykla mellan lektionerna Nej Man får åka skateboard/inlines inomhus Nej Mobiltelefon på lektion Tas i beslag MP3 Ej på lektion År 6 uppehållsrum Först på våren

20 Schema - olika för alla klasserna
Syfte att få en lugnare skola. Mån och fre Tis och tors Ons Obs! Ovanstående är den yttre begränsningen för schemaläggaren, vissa dagar slutar klasserna tidigare än vad som står ovan.

21 Mera schema Ca hälften av skolans elever åker skolskjuts.
Vi vill att våra ungdomar ska kunna förflytta sig från Västerskolan till Kampenhof och hinna med de bussar som idag går ca 1400,1500 och 1600. Vi behöver då sluta ca 15 min före det att bussen går

22 Matsalen Frukost till självkostnadspris
Bra mat – stort salladsbord, alternativ rätt soppa. Vana vid specialkost. Gör mackor till mellanmål, mån, tis och tors. Säljs i uppehållsrummet År 8 ansvariga – internprao.

23 Målsättning klassbildningen
Vi bör sträva efter att nå en jämn fördelning av pojkar/flickor, kunskapsnivå, sociala problem osv. Hänsyn behöver tas till ev diabetes, fysiska handikapp Fördelas på 3 klasser

24 Hur skapar vi klasser? Samarbete elevhälsan på de olika skolorna,
barnens nuvarande lärare, områdes-specialpedagog samt skolledning Västerskolan. (Beslutsfattare)

25 Planering våren 2009 Rektor Västerskolan besöker SD/UN
v Info om Västerskolan, kamratönskemål o språkval. Föreslå 3 kamrater v 10! Lärarna på SD/UN lämnar förslag på mindre grupper. Bearbetning av områdesspecialpedagog/skolledning. Dialog/process mellan skolans vuxna. Slutligt förslag tas på möte där alla inblandade lärare är med. Besked till eleverna måndag 11 maj em Besök på Västerskolan prel torsdag 14 maj. Föräldramöte samma kväll.

26 Vart ska du som förälder vända dig innan besked?
I första hand till ditt barns nuvarande lärare.

27 Elever som hamnat ”fel”
Vi inväntar alla synpunkter. Nytt möte med alla inblandade lärare prel ons 20 maj. Gemensamt beslut. Vi är restriktiva med byten.

28 Lärarens ansvar Lärarna har ansvaret att tydliggöra för elever och föräldrar om förslaget inte är bra för lärande och arbetsklimat och om eleven inte får med sig någon den önskat.

29 Språkval år 6 Franska, Tyska, Spanska
alternativt BAS (svenska/engelska) Västerskolans språklärare besöker Sd/Un i vår och informerar/lektion Val i april

30 Profiler år 7 - skolval Västerskolan musik ca 5 platser samt bilingual 30 platser. Idrottsklass Ramneröd/Sommarhemmet. Matematik/No Äsperöd

31 Starten till hösten: Första skoldag för klassen onsdag 19/8 kl 0835
* Böcker, materiel, schema * Påminnelse om dag, plats, tid någon vecka innan skolstart. Föräldramöte där eleverna deltar någon gång under andra eller tredje skolveckan. * Gemensam diskussion om bl a ordningsregler, mobbningsplan o konsekvenser

32 Föräldrastöd Fyra träffar under första skolåret
Gemensam aktivitet elev-lärare-förälder våren 2010 Koppling budget ca 105 tkr

33 Västerskolan i framtiden
Ett frågetecken är hur länge vi blir kvar i våra lokaler på Vintergatan. Kontraktet gäller till 2012. Beslut i BUN 18/12- 08: Positiv till Västfastigheters önskemål om förtida avveckling av lokalerna på Vintergatan, under förutsättning att Västerskolan kan bedriva sin planerade verksamhet

34 Västerskolan i framtiden
BUN:s beslut innebär: De elever som börjar hos oss 09/10 får gå klart sin skolgång på Västerskolan. Om vi ska lämna Vintergatan före 2012 får vi ersättningslokaler

35 Översyn upptagningsområden
Förvaltningen har fått i uppdrag att se över nuvarande upptagningsområden och organisation. Klart hösten 2009. Förändringar träda i kraft läsåret 10/11

36 TILLSAMMANS Vi måste hjälpas åt elev-lärare-förälder-övrig personal ” Ni är vår viktigaste resurs”.

37 Hemsida Vill Du veta mera om Västerskolan gå då in på vår hemsida
Här hittar du det mesta om skolan, ex blanketter, matsedel, frånvaroanmälan, elevschema, kontakta oss osv

38 Övriga frågor Varsågoda!


Ladda ner ppt "Välkomna till Västerskolan ”Tryggt lärande i tradition och förnyelse”"

Liknande presentationer


Google-annonser