Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HISTORIA Kurs 3 Del 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HISTORIA Kurs 3 Del 2."— Presentationens avskrift:

1 HISTORIA Kurs 3 Del 2

2 Tredje riket 1933-46 Vägen till makten
eller Hitlers Tyskland Vägen till makten 1923 ölkällarkuppen (Mein Kampf) 1930 med i valen (näst störst) antifranskt antisemitiskt antirepublikanskt 1932 nyval 35% av rösterna 1933 jan. Hitler rikskansler 1933 feb. riksdagshusbranden

3 1933 H fick rätt att styra utan att höra riksdagen
1934 Hitler fick president ens uppgifter efter Hindenburgs död Tusenåriga riket Byggdes på : folkgemenskap och rasen och blodet trohet/lydnad till ledaren antidemokratiskt och suggestivt Hur : Minskad arbetslöshet allmänna arbeten autostrador arbetsplikten allmän värnplikt rustningsindustri

4 Likriktning Oppositionen
nazister som ämbetsmän undervisning nazifierades ungdomsorg. delstatsstyret upphävdes kontroll av masskommunikationer Oppositionen socialister intellektuella facket under kontroll bak lås och bom tillika med etiska minoriteter som judar, zigenare och slaver (SA) Utrikespolitik fredstalet i NF 1933 1934 nonaggressionspakt med Polen 1935 återupprustning & flottavtal

5 1935 Saarområdet ansluts 1936 Ruhrområdet ockuperas 1936 stöd till Franco 1936 Berlin - Rom - axeln 1936 Berlin- Rom- Tokyo 1937 Danzig återförenas 1938 Anschluss av Österrike 1938 Munchenöverenskommelsen T+I+F+GB = T får Sudetlandet 1939 Böhmen och Mähren till T 1939 Slovakien blir tyskt protektorat 1939 Memelområdet ansluts 1939 krav på polska korridoren 1939 nonaggressionspakt med Sovjet (Ribbentrop-avtalet)

6 Andra världskriget Orsaker: Versaillefreden Fransk splittring
Englands eftergiftspolitik och rädsla för upprustning USA:s isolationspolitik Sovjets och västmakternas misstro Tysklands och axelmakternas aggressiva utrikespolitik Fördragsystemets svaghet NF:s svaghet 1 sept 1939 anfaller Tyskland Polen o Sovjet går in från öst 3 sept. förklarar GB och F krig mot Tyskland

7 KRIGET 1939 delas Polen mellan T och S S anfaller Finland nov 1939
Fred mars 1940 mellan F och Sov N och DK tas 9 april 1940 av T syfte var att få flottbaser inför ett anfall på GB och att säkra malmtransporterna från S till T 1940 T tar NL, Bel och Nordfrankrike Vichyfrankrike upprättas GB lyckas ta hem armén vid Dunkirk Slaget om Storbritannien hösten 1940 (avbryts)

8 Italien Grekland 1940 (motgångar) T till Balkan våren 1941
T tar Nordafrika (Rommel) 22 juni 1941 T anfaller Sovjet (Barbarossaplanen) 25 juni 1941 F anfaller Sov 1941 Japan anfaller Pearl Harbour tar alla engelska, franska, holländska och amerikanska kolonier i Stilla Havet 1942 El Alamein tyskarna stoppas i Nordafrika. Landstigning i Marocko Slaget om Stalingrad 42/43 1943 Rommels återtåg landstigning i Italien

9 6 juni 1944 landstigning i Normandie
sept 1944 vapenvila Finl. och Sov 1945 slutoffensiv mot T maj 1945 kapitulation augusti 1945 bomben (Hiroshima, Nagasaki)

10 Världens framtid Avgjordes på konferenser som hölls under kriget:
Atlantdeklarationen 1941 (Churchill & Roosevelt) självstyre och suveränitet skulle återinföras friheterna återinförs internationellt utbyte på lika villkor

11 Jan 1942 Allierade (26) lovade:
aggression och våld skall hindras i internationella förbindelser Jan 1942 Allierade (26) lovade: alla resurser på kriget inte ingå separatfred Jan 1943 Casablanca villkorslös kapitulation 1943 Teheran (Churchill, Roosevelt, Stalin) ockupation och demilitarisering av Tyskland ett internationellt organ som skall bevara världsfreden öppning av andra front

12 Feb. 1945 Jaltakonferensen Polen & Östeuropa Tyskland FN
(Churchill, Roosevelt, Stalin) Polen & Östeuropa fria val i av Sovjet tagna länder gränsjusteringar Tyskland fyra ockupationszoner Berlin delas i fyra zoner krigsskadestånd varav ½ till Sovjet FN alla stormakter (5) permanenta medlemmar i säkerhetsrådet Fjärran Östern Sovjet med i kriget mot Japan senast 3 mån efter europakrigets slut

13 Juli 1945 Potsdam (Stalin, Attlee o. Truman)
Belöning: Södra Sachalin Koncessioner i Manchuriet Kurilerna Erkänd ställning i Mongoliet Juli 1945 Potsdam (Stalin, Attlee o. Truman) oenigt om Polen & Östeuropa Tyskland avväpning denazifiering krigsförbrytarrättegång Österrike skulle ockuperas och delas i zoner (blev självständigt och neutralt 1955)

14 Parisfreden 1947 Sydöstra Finland och Petsamo till Sovjet
Porkkala till Sovjet på 50 år Estland, Lettland, Litauen + östra Polen till Sovjet Östra Tjeckoslovakien + Bessarabien till Sovjet Polen fick Schlesien och kom fram till Oder-Neisse Tyskar flyttades till rikstyskt område Grekland fick Tolvöarna

15 Jugoslavien fick Istrien och delar av Trieste
Albanien blev självständigt Kolonierna till FN (It) Ingen fred med Tyskland Fred med Japan 1951

16 Krigsförbrytarna Nurnbergprocessen 1945-46 (Sov, USA, Fra, GB)
Brottsrubrisering: brott mot freden brott mot mänskligheten krigsförbrytelser Åtalade 22 st (M Borman inte påträffad) 18 dömdes 12 döden (hängdes 16 okt. 1946) 7 fängelse ( 3 benådades inte före strafftidens utgång) Andra har åtalats i andra länder

17 Förenta nationerna Grundades 1945 den 24 oktober Mål
av 51 medlemmar i San Fransisco medlemmar Mål fred och säkerhet utveckla förbindelser mellan nationer främja mänskliga fri- och rättigheter lösa tvister fredligt förmå alla länder att handla enligt stadgan

18 Organ Generalförsamlingen Säkerhetsrådet
alla medlemsstater representerade kan föreslå åtgärder och rekommendationer besluter om budget, medlemmar och sekreterare Säkerhetsrådet 15 medlemmar varav 5 permanenta med vetorätt. Beslut förutsätter 9 ja röster 10 väljs i 2-års perioder svarar för fred & säkerhet fredstrupper kan ingripa mellan parter tex. Korea, Cypern, Kashmir, Libanon, Bosnien

19 Internationella domstolen
Sekretariatet leds av generalsekreteraren Lie, Hammarskjöld, U Thant, Waldheim, de Cuellar, Ghali, Annan bereder och sköter de löpande ärenden samordnar och verkställer Internationella domstolen ärvdes av NF och finns i Haag löser tvister mellan medlemsländerna om båda låter tvisten gå till domstolen Förvaltarskapsrådet sköter de områden som FN övertagit och som är på väg att bli självständiga

20 Ekonomiska och sociala rådet
svarar för samordning och hjälp för den ekonomiska utvecklingen i u-länder svarar för social utveckling och hjälp bekämpning av sjukdomar samarbete mellan nationer i olika frågor (t.ex. IPU) mycket av verksamheten sköts via olika fackorgan som WHO, IBRD, IMF, ILO, Unesco, Unicef etc.

21 Kalla kriget Järnridå över Europa 1946. Berlinkriserna
Satellitsystemet fullbordat 1948 (östblocket bildat) isolering gentemot väst väst rädd för kommunismens spridning. (Trumandoktrinen & Marshallplanen) Berlinkriserna 1949 (Sov. stängde landförbindelserna till Berlin) 1953 1961 Försvarsorganisationerna Nato Warszawapakten Terrorbalansen möjlighet att utplåna

22 Kriser under kalla kriget
1949 Kinesiska revolutionen Mao och kinesiska kommunisterna till makten Koreakriget USA (FN) mötte aggression från norr (Sov, Kina) 1953 Avspänningsförsök efter ett möte i Geneve (genevandan)

23 Ungernupproret 1956 Berlinmuren 1961 Kubakrisen 1962
Koreakriget avslutades Österrike skapades Porkkala återgavs till Finl. Ungernupproret 1956 krossades av Sovjets pansar Berlinmuren 1961 Kubakrisen 1962 heta linjen tillkom Vietnamkriget

24 Tjeckoslovakienkrisen 1968
krossades av östpaktens styrkor Afghanistan 1979 Sovjets fall 1991= kalla kriget definitivt slut 1997 Helsingfors Clinton-Jeltsin 80% av kärnvapnen skall skrotas Andra försök 1963 förbud mot k-sprängningar Salt på 70-talet + spridningsförbud KSSE 1975 H:fors

25 Tysklandsfrågan under kalla kriget
1945, bombat, förstört och ockuperat, 4 zoner, 12 milj. flyktingar, bostadsbrist livsmedelsbrist, ekon. kaos BRD 1946 sammanslås de västliga zonerna och ett parlament väljs orsaken är rädsla för S. som befäst sin makt i Östeuropa

26 Förbundsrepublik valutareform -48 DMK införs
BRD utropas -49 under Adenauer 1950 är produktionen som var produktionen 2 ggr -38 års produktion -55 hävdes ockupationen och BRD med i Nato -57 BRD med i EEC (EG; EU) milj inv milj. inv. Förbundsrepublik förbundsdag = riksdag förbundsråd rep. delstaterna president = statschef förbundskansler = regeringschef

27 DDR 1948 Berlinblockaden 1949 DDR bildas och krigsskadestånd krävs till Sovjet industrialisering, kollektivisering 1953 uppror i Berlin 1955 DDR formellt självständigt med i SEV med i Warzawapakten 19 milj milj inv. 3milj hade flytt = Berlinmuren

28 1989 i samband med upplösningen i Östeuropa inleddes enandet av DDR och BRD. Det skedde från 3 okt Från 1991 är huvudstaden Berlin och är nu säte för både riksdag och regering. 16 delstater ( ) 82 milj inv.

29 Kina efter II VK Efter Japans kapitulation nytt inbördeskrig 1946-49
Kommunisterna under Mao segrade 1949 Chiang Kai-shek upprättade Nationalistkina på Formosa Folkrepubliken: Fattigt Outvecklat Jordbruksdominerat

30 Reformer: Femårsplaner/industrialise-ring (spec. 1958-62) Kronologi
betoning på tung industri jordreform kollektivisering Kronologi 1950 Kina in i Koreakriget 1951 Tibet anslöts till Kina 1956 avstalinisering (konflikt med Sovjet börjar) 1958 Stora språnget 1960-talet Kulturrevolutionen Passiva asiaten skulle bli arktiv, verksam revolutionär

31 1960-talet Kina stödde Nordvietnam i Vietnamkriget
1971 Kina med i FN 1972 Mao dog 1970-talet pingpong-diplomatin och närmande till USA 1976 barnbegränsning 1980-talet normalisering av förbindelserna till Sovjet i och med Glasnost (öppenheten) 1989 studentprotester på Himmelska fridens torg

32 1990-talet ny ekonomisk politik
Partiell marknadsekonomi (statsstyrd) Privat företagsamhet Internationella investeringar Urbanisering Miljöproblem Modernisering av armén Rymdindustri 2006 samarbetsavtal med 48 u-länder Medling mellan USA o. Nordkorea OS 2008 MEN: enpartistat med censur och kontroll

33 Osäkerhetens tid SOVJET efter kriget
1947 var folkdemokratierna i östeuropa skapade och bundna till S. Konfrontation med väst Berlinkrisen 1948 Kärnvapen 1949 Kärnvapenkapplöpning Stöd till Nordkorea 1950 Stalin dog 1953 Tillfälligt töväder

34 1963 partiellt kärnvapenförbud
1955 Warszawapakten 1956 Ungernkrisen Krossandes för att bevara sovjetisk dominans 1957 Sputnik Rymdkapplöpning 1959 Kubarevolutionen Sovjetiskt stöd till Castro 1961 Gagarin 1962 Kubakrisen Heta linjen 1963 partiellt kärnvapenförbud fredlig samexistens dock ny terrorbalans

35 1968 Tjeckoslovakienkrisen
Brezjnevdoktrinen (brodershjälp) 1971 Salt 1 avtalet Kärnvapenbegränsning Upprustningen ekon betungande Avspänning 1975KSSE 1970 –talet sovjetiskt stöd till U-länder Export av revolution Ny spänning mellan stormakterna

36 1989 föll DDR och Berlinmuren
1985 Gorbatjov till makten 1989 Brezjnevdoktrinen upphävd S. skulle inte blanda sig i andra staters angelägenheter ekon. svårigheter gjorde det omöjligt att upprätthålla det sovjetiska allianssystemet 1989 föll DDR och Berlinmuren Öststaterna övergav planhushållning och kommunistregimerna föll. Sev o. Warzsawapakten upplöstes 1991 föll Sovjet och delrepublikerna blev självständiga Ryssland under Jeltsin led stora problem men under Putin stabiliserades läget

37 Internationella fredssträvanden
Efter II VK svarade FN för fredsbevarande uppgifter Ex. Korea, Cypern, Kashmir, Libanon Nuförtiden fredstvingande verksamhet. Ex. Kuwait 1990, Jugoslavien 1991, Somalia 1992 Även ekonomiska blockader FN styrkor utgörs av nationella styrkor som ställs till FN:s förfogande

38 NATO EU Förändrad inriktning efter kalla krigets slut
De flesta av fd. östblocksstaterna är nu NATO-medlemmar Från 1993 utökat samarbete med andra länder för bättre krishantering Ny inriktning bl.a. terroristbekämpning Irak, Afganistan EU 1999 beslut om beredskapsstyrkor för krishantering 2004 beslut om snabbinsatsstyrkor Målet är att undvika att oroligheter sprider sig till EU-området

39 Tredje världen

40 1941 1939 1942

41

42 Försvarsorganisationer
NATO 1949 Orsaker: Röda Arméns dominans i Europa Berlinblockaden Krigshotet och spänningen väst-öst Mål: inringa östblocket och avvärja vidare expansion genom starkt hot Warszawapakten 1955 (1991) tillkom då BRD gick med i Nato omfattade Östeuropa under Sov

43 Trumandoktrinen 1947 Alla regimer som hotades eller utsattes för kommunistiska revoltförsök skulle stödas Motiv Socialistinspirerade oroligheter och revoltförsök i Grekland som ledde till inbördeskrig ryska krav på baser i Turkiet som skulle ge Sovjet kontroll över utloppet till Medelhavet GB:s svaghet och oförmåga att stöda europeiska allierade Resultat Sovjets expansion stoppades i sydost

44 Marshallplanen 1947 Ekonomisk plan för att få Europa på fötter Motiv
döpt efter George Marshall USA:s utrikesminister Motiv Hjälp för återuppbyggande av härjat Europa skulle säkra efterfrågan på amerikanska produkter mota kommunismen utbetalades 14 miljarder dollar alla erbjöds men öst och Finl. sa nej

45 Molotov skriver under Ribbentroppakten, som delade Europa i en tysk och en rysk intressesfär. Ribbentrop och Stalin i bakgrunden.

46 Chamberlain hade mött Hitler i Munchen och efter hemkomsten visade han pappret med namnteckningarna, vilket inte hindrade kriget.

47 Områden som anslöts till Tyskland före krigets utbrott

48 Franco fick Hitlers stöd i statskuppen som förde honom till makten
Tyska bombplan på väg att utföra en räd i spanska inbördeskriget. Kriget gav tyskarna möjlighet att öva inför kriget som var på väg Franco på sin ålders höst

49 Hitler hyllas i riksdagen efter annekteringen av Österrike.
Tyskarna tågar över gränsen Hitler hyllas i riksdagen efter annekteringen av Österrike.

50 Medlemskap i Hitlers ungdomsorganisationer var obligatoriskt
SA trakasserade alla som på något sätt avvek från det äkttyska. Deras väg ledde till koncentrationsläger.

51 Autobahnarbetet påbörjades av Hitler för att möjliggöra snabba förflyttningar av arméer samtidigt som det skapade arbete och ökade hans popularitet

52 Nazisterna stärkte sin position genom att ordna enorma massmöten där nazismen och Hitler glorifierades och tyska herrefolket prisades.                                         Annorlundatänkande förföljdes och böcker brändes

53 I Mein Kampf som Hitler skrev under sin fängelsevistelse kan man ana den katastrof som skulle komma då han fick makten. Boken trycktes senare i enorma upplagor och Hitler blev rik på bokens inkomster.

54 Van der Lubbe anklagades genom en nazikomplott på falska grunder för riksdagshusbranden och dömdes


Ladda ner ppt "HISTORIA Kurs 3 Del 2."

Liknande presentationer


Google-annonser