Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Första världskriget 1914-1918. Orsaker Allianserna= Stormaktsförbund mellan staterna Kolonialismen= tävling om kolonial makt Nationalismen= Ett folk,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Första världskriget 1914-1918. Orsaker Allianserna= Stormaktsförbund mellan staterna Kolonialismen= tävling om kolonial makt Nationalismen= Ett folk,"— Presentationens avskrift:

1 Första världskriget 1914-1918

2 Orsaker Allianserna= Stormaktsförbund mellan staterna Kolonialismen= tävling om kolonial makt Nationalismen= Ett folk, ett land En tro på kriget som lösning Färdiga krigs och anfallsplaner ( t.ex Schlieffenplanen) Industrialiseringen= Ändrade förhållanden Alla har nått att vinna= Land, egen statsbildning, revansch, säkra handelsvägar etc.

3 Europa 1914

4 Allianserna Ententen Frankrike Storbritannien Ryssland Serbien Trippelalliansen (Centralmakterna) Tyskland Österrike-Ungern (Osmanska- riket)

5 Skotten i Sarajevo

6 Den 28 juli f ö rklarade Ö sterrike-Ungern krig mot Serbien. Ryssland b ö rjar mobilisera. Den 29 juli p å b ö rjades en partiell mobilisering i Tyskland och man meddelade Storbritannien att landet knappast kunde st å neutralt i en internationell storkonflikt. Den 30 juli mobiliserade Ryssland. Tyskland f ö rs ö kte f ö rm å Ryssland att avbryta mobiliseringen. Den 1 augusti mobiliserade s å Tyskland och Frankrike och Tyskland f ö rklarade Ryssland krig. Tyskland beg ä rde att Frankrike skulle st å neutralt i konflikten med Ryssland, vilket avvisades. Den 2 augusti besattes Luxemburg av Tyskland som ocks å beg ä rde fri lejd genom Belgien. Detta krav avvisades av Storbritannien som varnade Tyskland f ö r ett angrepp p å Belgien. Den 3 augusti avvisade Belgien den tyska beg ä ran. Tyskland f ö rklarade krig mot Frankrike. Den 4 augusti gick Tyskland in i Belgien och natten mellan den 4 och 5 augusti f ö rklarade s å Storbritannien krig mot Tyskland. Det internationella storkriget var ett faktum. Svarta veckan

7 Förlopp Tvåfrontskrig: Västfronten, östfronten Skyttegravskrig

8 Västfronten

9 Ny teknik

10 Skyttegravskriget

11 Propaganda och verklighet

12 Verdun

13

14 Skyttegrav i Verdun

15 Otto Dix

16 Fredsförhandlingar mellan Tyskland och Ryssland i Brest-Litovsk 1918 Fred mellan Tyskland och Ryssland Mycket p.g.a revolutionen i Ryssland

17 Vapenvila nov 1918 Efter freden med Ryssland blev Tyskland starkare och gör offensiv Ententen förstärker med soldater från USA och slår tillbaka. Revolution ger ny regering i Tyskland Tyskland begär vapenvila i Compiéneskogen november 1918

18 Versaillesfreden 1919 Lloyd George (Storbritannien) Georges Clemenceau (Frankrike) Woodrow Wilson (USA)

19 Versaillesfreden Nya stater: Tjeckoslovakien, Polen Jugoslavien, Finland, Estland, Lettland, Litauen

20 Versaillesfreden Tyskland fårinte ha några soldater i Rhenlandet (område med mycket industrier som gränsar mot Franskrike)

21 Konsekvenser Döda = 16 miljoner slaktas i skyttegravarna Tyskland förödmjukat i Versaillesfreden: Tyskland får ta på sig hela skulden för kriget Krigsskadestånd, förlust av land, zoner utan militär förlorar kolonierna i Afrika, ingen flotta. = Tyskland förnedrat Nya gränser: =Österrike-Ungern splittras, Tyskland förlorar land. Nya stater bildas: Tjeckoslovakien, Polen Jugoslavien, Finland, Estland, Lettland, Litauen =NF bildas (svag föregångare till FN)

22 Döda och Sårade

23 Tysklands förluster

24 Tyskland efter Versailles Enorm krigsskuld Svag statsbildning Missnöje Extrema grupper går framåt Ekonomisk kris Arbetslöshet Depression Hyperinflation

25 Dolkstötslegenden

26 Aldrig mera krig! …sa man, men bara 20 år senare startas ännu ett världskrig i Europa…


Ladda ner ppt "Första världskriget 1914-1918. Orsaker Allianserna= Stormaktsförbund mellan staterna Kolonialismen= tävling om kolonial makt Nationalismen= Ett folk,"

Liknande presentationer


Google-annonser