Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Första världskriget.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Första världskriget."— Presentationens avskrift:

1 Första världskriget

2 Skyttegravssystem

3 Skyttegravskriget

4

5 Gasen ett tveeggat vapen
Senapsgas Svåra skador i luftrören Kemisktvapen

6

7

8 Pansarvagn introduseras

9 Kriget till havs Storbritannien: Tyskland :
Kontroll över internationellt vatten Blockad Tyskland : Hot för att avleda brittiska flottan Motblockad Totala ubåtskriget

10 USA in i kriget

11

12

13 Kriget industrialiseras
Järnvägar, Bilar Cyklar Radiotelegrafi (telegrafen från 1860) Fälttelefoner Automatiska kulsprutan (1883) Metallpatroner, magasin (20 riktade skott i minuten) Stridsgas (senapsgas, klorgas) Pansarvagn Ubåtar Flygplan

14 Nya vapen Stridsgas (senapsgas, klorgas) Pansarvagn Ubåtar Flygplan
Den brittiska strategin gick från början ut på att etablera kontroll över de internationella kommunikationslederna. Blockad på ty först vapen sen livsmedel. tyska flottan som ett latent hot avleda brittiska flottan. Det tyska motdraget mot blockaden var ubåtskriget mot den brittiska sjöfarten – ett försök till motblockad Oinskränkt ubåtskrig innebar att alla fartyg inom en krigszon runt de brittiska öarna samt i Medelhavet angreps utan föregående varning, drabbade USA var en brittisk uppfinning, som prövades i liten skala redan vid Somme 1916 men som fick sitt verkliga genombrott 20 november 1917 vid Cambrai. Över 300 brittiska stridsvagnar bröt här igenom den tyska fronten och vållade ett ögonblick av panik i den tyska krigsledningen. stor del i slutsegern

15 Ryssland går ur kriget Oktober revolutionen 1917
1918 freden i Brest- Litovsk mellan Tyskland och Ryssland: Självständighet till: Finland, Estland, Lettland och Ukraina Tyskland tar över Litauen och området kring Warszawa

16 I slutet av april 1917 skrev en fransk soldat i 36
I slutet av april 1917 skrev en fransk soldat i 36. infanteriregementet i ett brev till sin hustru I tisdags vägrade vi gå fram till de främsta linjerna: Vi strejkar helt enkelt och det har många andra regementen också gjort. Det blir lättare att förklara när jag kommer hem på permission. Man behandlar oss som djur; vi får inte tillräckligt att äta och våra liv riskeras i onödan. Om vi hade anfallit hade bara hälften av oss överlevt, därför vägrade vi. Kanske får du inte det här brevet. Det finns en risk att man öppnar och slänger eller bränner de brev som berättar sanningen. Jag bryr mig inte, jag är trött på det här kriget.(ur They Shall Not Pass)

17 Versaillesfreden Wilson, som var universitetsprofessor från Princeton, fick uppleva först hur hans väl formulerade punkter kom i konflikt med en komplicerad europeisk verklighet och med de allierades krav på vinst och kompensation, sedan hur hans landsmän och den amerikanska kongressen övergav det han betraktade som det viktigaste resultatet av fredstraktaten, Nationernas förbund. USA valde att stå utanför den nya ordning Wilson kämpat för.

18 Västfronten

19

20

21

22 Kartan före och efter kriget
Förutsättningarna för framtida mytbildning, dolkstötslegend och föreställningar om förräderi och att "segern" på något sätt berövats den egna sidan var stora.

23 De nya staterna Finland Estland Lettland Litauen Polen Tjeckoslovakien
Jugoslavien Sovjetunionen: Ryssland hade blivit en kommunist diktatur De nya staterna

24 Versaillesfreden Tyskland Tvingas ta på sig hela skulden för kriget
Tvingas betala högt krigsskadestånd Får ha en begränsad armé och försvar Förlorar alla kolonier Avträder land till Danmark Avträder land till Polen lämnar tillbaka Elsass och Lothringen Tyskland Armé höst man, obetydlig flotta, och inget flygvapen

25 Versaillesfreden Österrike-Ungern
Avstår stora landområden till Italien, Rumänien Jugoslavien och Tjeckoslovakien är nya länder som uppstår från förre detta riket Österrike-Ungern Polen återuppstår som självständigt land Ungern blir självständigt

26 Versaillesfreden Ingen möjlighet att tvinga medlemmarna att ingripa
Problem Nationernas Förbund 29 segrarmakter som ratificerade freden neutrala stater blev också medlemmar De besegrade i kriget utestängdes liksom Ryssland. Sovjetunionen medlem 1934. Ingen möjlighet att tvinga medlemmarna att ingripa Sanktionspolitiken, varje stats ensak USA gick inte med Inte tillräckligt storsint eller tillräckligt hård Mycket förenklat kan Versaillestraktaten sägas ha rymt förutsättningar för en framtida katastrof därför att den varken var tillräckligt storsint eller tillräckligt hård

27 Efter kriget Statsmaktens kontroll över medborgarna Det stora kriget hade permanent förändrat synen på staten och dess rätt att utöva makt över medborgarna. Kriget hade samtidigt påskyndat det demokratiska genombrottet. Allmänrösträtt Slutet på den europeiska tidsåldern med obruten expansion och europeiskt herravälde över världen. Rysk revanschism, kravet att återvinna tsarernas arv Tysk revanschism

28 Vems var skulden? Svarta handen Mordet på prins Ferdinan
Österrike-Ungern Ryssland Tyskland Frankrike Storbritannien Nationalismen Mordet på prins Ferdinan Ställer orimliga krav, förlarar krig mot Serbien Snabb med att mobilisera armé Schlieffenplanen – oundvikligt stort krig. Försöker inte förhandla i början Ignorerar konflikten till en början Krigshysteri, romantisk och aggressiv nationalism


Ladda ner ppt "Första världskriget."

Liknande presentationer


Google-annonser