Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Göran Brulin – Tillväxtverket Lars Aspling - www.asplingkonsult.se Finna, fånga, främja företagare med utländsk bakgrund! September 2010 Kan vi främja.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Göran Brulin – Tillväxtverket Lars Aspling - www.asplingkonsult.se Finna, fånga, främja företagare med utländsk bakgrund! September 2010 Kan vi främja."— Presentationens avskrift:

1 1 Göran Brulin – Tillväxtverket Lars Aspling - www.asplingkonsult.se Finna, fånga, främja företagare med utländsk bakgrund! September 2010 Kan vi främja entreprenörskap bland företagare med utländsk bakgrund med allmänna insatser och stora program?

2 2 Finna, fånga, främja företagare med utländsk bakgrund! September 2010 • Den politiska viljan • Tre skäl för att fokusera på integrations- och mångfaldsperspektivet • Finansiella medel – strukturfondsmedel – övriga medel • Tidigare dokumenterade erfarenheter • Följeforskningsinsats på tre aktuella program Kartan – Vad angavs i ansökan Terrängen – Hur såg den verklighet som programansvarige mötte Navigationstips – Vilka slutsatser kan dras • Våra synpunkter och rekommendationer Disposition Göran Brulin – Tillväxtverket Lars Aspling - www.asplingkonsult.se

3 3 Finna, fånga, främja företagare med utländsk bakgrund! September 2010 Den politiska viljan Göran Brulin – Tillväxtverket Lars Aspling - www.asplingkonsult.se

4 4 Finna, fånga, främja företagare med utländsk bakgrund! September 2010 Tre skäl för att fokusera på integrations- och mångfaldsperspektivet; • Tillväxtskälet • Rättviseskälet • Demokratiskälet Göran Brulin – Tillväxtverket Lars Aspling - www.asplingkonsult.se

5 5 Finna, fånga, främja företagare med utländsk bakgrund! September 2010 Finansiella medel; • Strukturfondsmedel – källa, syfte/mål samt krav! • Övriga medel Göran Brulin – Tillväxtverket Lars Aspling - www.asplingkonsult.se

6 6 Finna, fånga, främja företagare med utländsk bakgrund! September 2010 Tidigare dokumenterade erfarenheter; Offentliga program i allmänhet och det horisontella kriteriet ”integration” i synnerhet Göran Brulin – Tillväxtverket Lars Aspling - www.asplingkonsult.se

7 7 Finna, fånga, främja företagare med utländsk bakgrund! September 2010 Följeforskningsinsats på tre aktuella program; Strukturfondsprojekt • Smeax-projekten (5 regionala) • Riskkapitalfondsprojekten (12 regionala) Nationellt program • Programmet för medelstora företag (ME) Göran Brulin – Tillväxtverket Lars Aspling - www.asplingkonsult.se

8 8 Finna, fånga, främja företagare med utländsk bakgrund! September 2010 Smeax-projekten; Intressenter: EU- TVV- Vinnova- Connect (Norr, Öst, Väst, Skåne) Målsättning: Finn de 300 mest tillväxtbenägna företag/region Erbjud en kostnadsfri Gap-analys med tolkning Fånga 150 förtag/region till ”Företagsacceleratorn” Mål: 1500 företag = Gap samt 750 företag till ”FA” Integrationsmål: 25 % drivs av företagare med utländsk bakgrund Mål: 375 företag = Gap samt 175 företag till ”FA” Ansats:Registerutsökning (utvecklad av underleverantör) Göran Brulin – Tillväxtverket Lars Aspling - www.asplingkonsult.se

9 9 Finna, fånga, främja företagare med utländsk bakgrund! September 2010 Smeax – Registeransatsen reella begränsningar; Tillväxtutmaning: Kan en ägares genuina tillväxtintresse utläsas från registerdata? Matchningsutmaning: Microföretag dominerade urvalsbasen – SME var målgruppen! Företagare med utländsk bakgrund = Att finna nålen i höstacken SME med omsättning > 10 Mkr vars företrädare/VD (född före 1990) har ett Pnr vars 4 sista(650X-659X, 740X-749X, 930X-999X) Göran Brulin – Tillväxtverket Lars Aspling - www.asplingkonsult.se

10 10 Finna, fånga, främja företagare med utländsk bakgrund! September 2010 Riskkapitalfondsprojekten; Intressenter: ERUF- TVV- Almi, m.fl. + 50% privata saminvesterare Målsättning: Att tillföra SME med behov av riskkapital i tidiga skeden (etablering, kommersialisering, expansion) ett offentligt finansierat revolverande riskkapital på 0,5 – 5 Mkr/företag +motsvarande privat investering Medel:100 – 180 Mkr/fond totalt 1,3 Mdr (+1,2 Mdr privat) Horisont:2010 – 2014 (ca 0,5 Mdr/år) – Upplöses 2020 Göran Brulin – Tillväxtverket Lars Aspling - www.asplingkonsult.se

11 11 Finna, fånga, främja företagare med utländsk bakgrund! September 2010 Riskkapitalfondsprojekten - Integrationsmål i ansökningarna; ”Projektet har som målsättning att 15 procent av nya intressebolag ägs och leds av personer med utländsk bakgrund.” (1 fond) ”Projektet har som mål att minst 20 procent av kapitalet ska investeras i företag ägda av invandrare.” (2 fonder) ”Projektet har som målsättning att minimum 25 procent av nya intressebolag ägs och leds av personer med utländsk bakgrund.”*) ”Målsättning är även att minimum 20 procent av anställda inom intressebolag ska utgöras av personer med utländsk bakgrund.”*) *(6 fonder) Göran Brulin – Tillväxtverket Lars Aspling - www.asplingkonsult.se

12 12 Finna, fånga, främja företagare med utländsk bakgrund! September 2010 Nationella programmet för ME 2008 - 2011; Intressenter: TVV på uppdrag av regeringen Målsättning: Att främja tillväxt bland de medelstora företagen genom: • utvecklings-/nätverksinsatser (coacher) 2009-2010 • utbildningssatser och kunskapsinsatser 2010-2011 Integrationsmål: Inga angivna i programmet Göran Brulin – Tillväxtverket Lars Aspling - www.asplingkonsult.se

13 13 Finna, fånga, främja företagare med utländsk bakgrund! September 2010 Terrängen Hur såg den verklighet som programansvarige mötte Smeax: • Gap-analyser & tolkningar totalt 600 (1500) • - ” utländska företagare 40 (375) • Funna företag till ”Företagsacceleratorn” 50-100 (750) Utl. ? Göran Brulin – Tillväxtverket Lars Aspling - www.asplingkonsult.se

14 14 Finna, fånga, främja företagare med utländsk bakgrund! September 2010 Terrängen Hur såg den verklighet som programansvarige mötte Riskkapitalfonderna: (Kan utvärderas efter år 2014) • IFS har som kanal, inga förutsättningar att realisera integrationsmålen • Betydande regionala skillnader i befolkningsstruktur har ej beaktats • Samtliga fondansvariga understryker att angivna kvantitativa mål främst ska betraktas som en ambitionsnivå och viljeinriktning • Saminvesterare håller inte integrationsmål före avkastningsmål Göran Brulin – Tillväxtverket Lars Aspling - www.asplingkonsult.se

15 15 Finna, fånga, främja företagare med utländsk bakgrund! September 2010 Terrängen Hur såg den verklighet som programansvarige mötte ME-programmet: 5 utländska företagare av totalt 200 deltagande företag funna av en tillfällighet! Göran Brulin – Tillväxtverket Lars Aspling - www.asplingkonsult.se

16 16 Finna, fånga, främja företagare med utländsk bakgrund! September 2010 Kan vi främja entreprenörskap bland företagare med utländsk bakgrund med allmänna insatser och stora program? Frågan är Göran Brulin – Tillväxtverket Lars Aspling - www.asplingkonsult.se

17 17 Finna, fånga, främja företagare med utländsk bakgrund! September 2010 Navigationstips Vilka slutsatser kan dras: Ställ krav på projektägaren som i sin ansökan anger integrationsmål: • att ange tydliga, icke divergerande mål, med prioritetsordning • att avsätta medel för att infria dessa i förhållande de mål de anger • att dokumentera den beprövade metod för att ”finna” företagare med utländsk bakgrund som de avser att använda • att bifoga intyg från underleverantör om sådan skall anlitas Göran Brulin – Tillväxtverket Lars Aspling - www.asplingkonsult.se

18 18 Finna, fånga, främja företagare med utländsk bakgrund! September 2010 Navigationstips Vilka slutsatser kan dras: Underkänn ansökningar: • som bygger på en registeransats – adekvata register saknas • som är likriktade och inte beaktar betydande regionala skillnader i befolknings- och näringslivsstruktur. Göran Brulin – Tillväxtverket Lars Aspling - www.asplingkonsult.se

19 19 Finna, fånga, främja företagare med utländsk bakgrund! September 2010 • ”Culture beats Strategy” – gäller i högsta grad integration • Många projekt skulle sannolikt lättare kunna finna, fånga och främja invandrarföretagare om de i ökad utsträckning verkade indirekt via olika befintliga etniska nätverk och dess företrädare. Men om dessa skall ”göra jobbet” skall de också tilldelas erforderliga resurser. • Kontakter med sådana etniska nätverk underlättas om IFS/Almi och liknande organisationer etablerar sig i invandrartäta områden såsom Rinkeby, Rosengård, Hjällbo etc. Våra synpunkter och rekommendationer Göran Brulin – Tillväxtverket Lars Aspling - www.asplingkonsult.se


Ladda ner ppt "1 Göran Brulin – Tillväxtverket Lars Aspling - www.asplingkonsult.se Finna, fånga, främja företagare med utländsk bakgrund! September 2010 Kan vi främja."

Liknande presentationer


Google-annonser