Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bokpresentationer Intelligenserna i nya perspektiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bokpresentationer Intelligenserna i nya perspektiv"— Presentationens avskrift:

1 Bokpresentationer Intelligenserna i nya perspektiv
Multipla intelligenser - en metodhandbok Stärk språket stärk lärandet Ewa Ögren 2008

2 Multipla Intelligenser (MI)
Howard Gardner 1983 Första boken 20 år senare Ewa Ögren 2008

3 Lingvistisk (språklig) intelligens
Människor med väl utvecklad lingvistisk förmåga har stort ordförråd, god förmåga att tala, läsa och uttrycka sig i skrift, ett uttalat språköra och lätt för att lära sig främmande språk.Vidare tycker lingvisten om att lösa korsord, skriva brev samt fyller utan problem i blanketter och samlar fakta. Han/Hon uppskattar språkligt korrekta formuleringar och är bra på att förklara sammanhang. Ewa Ögren 2008

4 Musikalisk intelligens
Människor med musikalisk intelligens är intresserade både av att lyssna och själv utöva musik. De är bra på att känna igen melodier, slogans och sångverser och har stor förmåga att uppfatta, urskilja olikheter, omforma och uttrycka olika sorters musik. I denna intelligens ingår känsla för rytm, tonhöjd, melodi och klangfärg hos ett musikstycke. Ewa Ögren 2008

5 Spatial (rumslig) intelligens
Människor med välutvecklad spatial förmåga har lokalsinne, dvs. lätt att hitta vägen och att läsa kartor och diagram. Han/Hon lägger märke till små detaljer i sin omgivning och har lätt för att föreställa sig abstrakta saker, uppskattar konst, mode och inredning dvs har känsla för färg, linjer, mönster och form. Den spatialt intelligente lär inte heller ha några problem med att fickparkera. Ewa Ögren 2008

6 Kroppslig-kinestetisk intelligens
Här finner vi människorna som gärna arbetar med händerna, som älskar att uttrycka sig med sin kropp i idrott, dans och andra fysiska utmaningar. Kinestetikern provar sig fram för att lära sig nya saker, är bra på att skruva ihop monteringsfärdiga möbler, handarbeta, hobbyarbeta, leka med barn, laga mat och att baka. Han/Hon kommer bättre ihåg det som provats med händerna än det som bara beskrivits teoretiskt. I denna intelligens ingår speciella fysiska färdigheter som t ex koordination, balans, fingerfärdighet, styrka, smidighet och hastighet. Ewa Ögren 2008

7 Interpersonell (social) intelligens
Människor med interpersonell intelligens trivs bäst tillsammans med andra människor, är goda lyssnare, kan trösta och är lyhörda för andras problem. De vill arbeta ihop med andra människor, är bra på att leda och vägleda andra - och att medla vid konflikter. Dessutom har de stort tålamod i jämförelse med andra engagera sig gärna i föreningar. Denna intelligens kännetecknas också av stor förmåga att uppfatta förändringar i ansiktsuttryck, röstlägen och gester hos andra. Ewa Ögren 2008

8 Intrapersonell (reflekterande) intelligens
Människor med välutvecklad intrapersonell intelligens upplever stort välbefinnande av att vara ensam och njuter av sitt eget sällskap. Han/Hon har god förmåga att planera sin tid, förstår sina egna reaktioner och känslor, trivs med att arbeta självständigt, vet på förhand vad som är bra eller dåligt för den egna personen och når ställda mål. Bra självdisciplin och mycket medveten om sina starka och svaga sidor. Ewa Ögren 2008

9 Logisk-matematisk intelligens
Den logiskt-matematiska intelligensen är duktig på matematik, tänker logiskt, har god förmåga att planera, hålla en tidsplan och har kontroll på debet och kredit - har lätt för att göra uppskattningar av mått och vikt. Han/Hon har känsla för logiska mönster och sammanhang, förklaringar och analyser; kategoriserar, klassificerar, beräknar och prövar hypoteser. Ewa Ögren 2008

10 Howard Gardner ifrågasatte IQ-testen
intelligens har mer att göra med förmågan att: lösa problem och skapa något i ett meningsfyllt och naturligt sammanhang. Ewa Ögren 2008

11 Ny bok Gardner: reflekterar kring sina egna fortsatta tankar om intelligenserna besvarar flera FAQ avlivar ett antal myter och feltolkningar om hur man ska/kan använda MI Ewa Ögren 2008

12 De sju intelligenserna
Lingvistisk Musikalisk Visuell/Spatial Kroppslig/Kinestetisk Social Självkännedom Logisk-matematisk Två (ev. tre) nya: Naturalistisk Existentiell (Moralisk) Ewa Ögren 2008

13 Naturalistisk intelligens
Förmågan att identifiera och organisera, att upptäcka oväntade likheter, att förutsäga och se samband och mönster Ewa Ögren 2008

14 Existentiell intelligens
Och så den sista som Howard Gardner mer eller mindre lagt till listan: existentiell intelligens. Det handlar om små och stora frågor kring vår existens. Ewa Ögren 2008

15 Multipla intelligenser - en metodhandbok
Författare: Bruce Campbell Omsätter Gardners teorier i praktiken i skolarbetet Exempelsamling med lektionsplaner Många idéer 16 temaplaneringar från år 1 till gymnasiet Tips på vad som bör finnas i ett ”multipel intelligens-klassrum”. Exempel på lektion Ewa Ögren 2008

16 Cirkelns omkrets och diameter
Ämne: Matematik Deltema: Geometriska samband Eleverna lär sig: Kvoten mellan cirkelns omkrets och dess diameter = Pi Avsnitt: Mätningar Ålder: år Material som stödjer de olika intelligenserna, t.ex. matteproblem, sångtext, citat, snören, passare, musikinstrument osv. Exempel på några aktiviteter: Lingvistisk aktivitet: Faktainformation från lärare och text. Eleverna skriver kort dikt om cirklar, diameter och omkrets. Logisk-matematisk aktivitet: M.h.a. formler löser eleverna olika matteproblem Kinestetisk aktivitet: Eleverna bildar cirkel med armarna och mäter diam.och omkrets. Beräknar kvoten mellan omkrets och diameter. Visuell-spatial aktivitet: Eleverna skapar konstverk m.h.a. passare, linjaler, gradskivor, papper osv enl. vissa kriterier Ewa Ögren 2008

17 Stärk språket stärk lärandet
Pauline Gibbons utgår från aktuell forskning Konkreta modeller Övningar som är språk- och kunskapsutvecklande i olika ämnen. Lärare, från förskolan till gymnasieskolan Studiehandledning Ewa Ögren 2008

18 Pauline Gibbons Biträdande professor vid University of Tech. i Sydney.
Bred erfarenhet av andraspråksundervisning Fokus på hur man integrerar språk- och ämnesutveckling. Ewa Ögren 2008

19 Länkar och tips på övningar
Studiehandledning Exempel på övningar: Aktiviteter efter läsningen Aktiviteter före läsningen Aktiviteter under läsningen Beskriv och rita Bildsekvens Dictogloss Enkäter Hitta min partner Problemlösning Springdiktamen Ewa Ögren 2008

20 Exempelövningar Aktiviteter under läsningen
Ge en förebild Skumma igenom och sökläsa Närläsning Gemensam läsning Maskera ord Skuggläsning Pusselläsning Ewa Ögren 2008

21 Exempelövning Springdiktamen
Kan bli högljudd Olika lag – ca 6 i varje Kort (+ begriplig) text på papper Ny mening – ny rad På vägg utanför klassrummet Första eleven i varje lag – ”stafett” Memorera – springa tillbaka – diktera Nästa elev osv. Ewa Ögren 2008


Ladda ner ppt "Bokpresentationer Intelligenserna i nya perspektiv"

Liknande presentationer


Google-annonser