Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ewa Ögren 20081 Bokpresentationer Intelligenserna i nya perspektiv Multipla intelligenser - en metodhandbok Stärk språket stärk lärandet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ewa Ögren 20081 Bokpresentationer Intelligenserna i nya perspektiv Multipla intelligenser - en metodhandbok Stärk språket stärk lärandet."— Presentationens avskrift:

1 Ewa Ögren 20081 Bokpresentationer Intelligenserna i nya perspektiv Multipla intelligenser - en metodhandbok Stärk språket stärk lärandet

2 Ewa Ögren 20082 Multipla Intelligenser (MI) Howard Gardner 1983 Första boken 20 år senare

3 Ewa Ögren 20083 Lingvistisk (språklig) intelligens Människor med väl utvecklad lingvistisk förmåga har stort ordförråd, god förmåga att tala, läsa och uttrycka sig i skrift, ett uttalat språköra och lätt för att lära sig främmande språk.Vidare tycker lingvisten om att lösa korsord, skriva brev samt fyller utan problem i blanketter och samlar fakta. Han/Hon uppskattar språkligt korrekta formuleringar och är bra på att förklara sammanhang.

4 Ewa Ögren 20084 Musikalisk intelligens Människor med musikalisk intelligens är intresserade både av att lyssna och själv utöva musik. De är bra på att känna igen melodier, slogans och sångverser och har stor förmåga att uppfatta, urskilja olikheter, omforma och uttrycka olika sorters musik. I denna intelligens ingår känsla för rytm, tonhöjd, melodi och klangfärg hos ett musikstycke.

5 Ewa Ögren 20085 Spatial (rumslig) intelligens Människor med välutvecklad spatial förmåga har lokalsinne, dvs. lätt att hitta vägen och att läsa kartor och diagram. Han/Hon lägger märke till små detaljer i sin omgivning och har lätt för att föreställa sig abstrakta saker, uppskattar konst, mode och inredning dvs har känsla för färg, linjer, mönster och form. Den spatialt intelligente lär inte heller ha några problem med att fickparkera.

6 Ewa Ögren 20086 Kroppslig-kinestetisk intelligens Här finner vi människorna som gärna arbetar med händerna, som älskar att uttrycka sig med sin kropp i idrott, dans och andra fysiska utmaningar. Kinestetikern provar sig fram för att lära sig nya saker, är bra på att skruva ihop monteringsfärdiga möbler, handarbeta, hobbyarbeta, leka med barn, laga mat och att baka. Han/Hon kommer bättre ihåg det som provats med händerna än det som bara beskrivits teoretiskt. I denna intelligens ingår speciella fysiska färdigheter som t ex koordination, balans, fingerfärdighet, styrka, smidighet och hastighet.

7 Ewa Ögren 20087 Interpersonell (social) intelligens Människor med interpersonell intelligens trivs bäst tillsammans med andra människor, är goda lyssnare, kan trösta och är lyhörda för andras problem. De vill arbeta ihop med andra människor, är bra på att leda och vägleda andra - och att medla vid konflikter. Dessutom har de stort tålamod i jämförelse med andra engagera sig gärna i föreningar. Denna intelligens kännetecknas också av stor förmåga att uppfatta förändringar i ansiktsuttryck, röstlägen och gester hos andra.

8 Ewa Ögren 20088 Intrapersonell (reflekterande) intelligens Människor med välutvecklad intrapersonell intelligens upplever stort välbefinnande av att vara ensam och njuter av sitt eget sällskap. Han/Hon har god förmåga att planera sin tid, förstår sina egna reaktioner och känslor, trivs med att arbeta självständigt, vet på förhand vad som är bra eller dåligt för den egna personen och når ställda mål. Bra självdisciplin och mycket medveten om sina starka och svaga sidor.

9 Ewa Ögren 20089 Logisk-matematisk intelligens Den logiskt-matematiska intelligensen är duktig på matematik, tänker logiskt, har god förmåga att planera, hålla en tidsplan och har kontroll på debet och kredit - har lätt för att göra uppskattningar av mått och vikt. Han/Hon har känsla för logiska mönster och sammanhang, förklaringar och analyser; kategoriserar, klassificerar, beräknar och prövar hypoteser.

10 Ewa Ögren 200810 Howard Gardner •ifrågasatte IQ-testen •intelligens har mer att göra med förmågan att: •lösa problem och •skapa något i ett meningsfyllt och naturligt sammanhang.

11 Ewa Ögren 200811 Ny bok Gardner: •reflekterar kring sina egna fortsatta tankar om intelligenserna •besvarar flera FAQ •avlivar ett antal myter och feltolkningar om hur man ska/kan använda MI

12 Ewa Ögren 200812 De sju intelligenserna  Lingvistisk Lingvistisk  Musikalisk Musikalisk  Visuell/Spatial Visuell/Spatial  Kroppslig/Kinestetisk Kroppslig/Kinestetisk  Social Social  Självkännedom Självkännedom  Logisk-matematisk Logisk-matematisk Två (ev. tre) nya:  Naturalistisk Naturalistisk  Existentiell Existentiell  (Moralisk)

13 Ewa Ögren 200813 Naturalistisk intelligens •Förmågan att identifiera och organisera, att upptäcka oväntade likheter, att förutsäga och se samband och mönster

14 Ewa Ögren 200814 Existentiell intelligens •Och så den sista som Howard Gardner mer eller mindre lagt till listan: existentiell intelligens. •Det handlar om små och stora frågor kring vår existens.

15 Ewa Ögren 200815 Multipla intelligenser - en metodhandbok •Författare: Bruce Campbell •Omsätter Gardners teorier i praktiken i skolarbetet •Exempelsamling med lektionsplaner •Många idéer •16 temaplaneringar från år 1 till gymnasiet •Tips på vad som bör finnas i ett ”multipel intelligens- klassrum”. •Exempel på lektionExempel på lektion

16 Ewa Ögren 200816 Cirkelns omkrets och diameter •Ämne: Matematik •Deltema: Geometriska samband •Eleverna lär sig: Kvoten mellan cirkelns omkrets och dess diameter = Pi •Avsnitt: Mätningar •Ålder: 10-17 år •Material som stödjer de olika intelligenserna, t.ex. matteproblem, sångtext, citat, snören, passare, musikinstrument osv. Exempel på några aktiviteter: •Lingvistisk aktivitet: Faktainformation från lärare och text. Eleverna skriver kort dikt om cirklar, diameter och omkrets. •Logisk-matematisk aktivitet: M.h.a. formler löser eleverna olika matteproblem •Kinestetisk aktivitet: Eleverna bildar cirkel med armarna och mäter diam.och omkrets. Beräknar kvoten mellan omkrets och diameter. •Visuell-spatial aktivitet: Eleverna skapar konstverk m.h.a. passare, linjaler, gradskivor, papper osv enl. vissa kriterier

17 Ewa Ögren 200817 Stärk språket stärk lärandet •Pauline Gibbons utgår från aktuell forskningPauline Gibbons •Konkreta modeller •Övningar som ärÖvningar språk- och kunskapsutvecklande i olika ämnen. •Lärare, från förskolan till gymnasieskolan •StudiehandledningStudiehandledning

18 Ewa Ögren 200818 Pauline Gibbons •Biträdande professor vid University of Tech. i Sydney. •Bred erfarenhet av andraspråksundervisning •Fokus på hur man integrerar språk- och ämnesutveckling.

19 Ewa Ögren 200819 Länkar och tips på övningar StudiehandledningExempel på övningar: •Aktiviteter efter läsningen •Aktiviteter före läsningen •Aktiviteter under läsningenAktiviteter under läsningen •Beskriv och rita •Bildsekvens •Dictogloss •Enkäter •Hitta min partner •Problemlösning •SpringdiktamenSpringdiktamen

20 Ewa Ögren 200820 Exempelövningar Aktiviteter under läsningen •Ge en förebild •Skumma igenom och sökläsa •Närläsning •Gemensam läsning •Maskera ord •Skuggläsning •Pusselläsning

21 Ewa Ögren 200821 Exempelövning Springdiktamen •Kan bli högljudd •Olika lag – ca 6 i varje •Kort (+ begriplig) text på papper •Ny mening – ny rad •På vägg utanför klassrummet •Första eleven i varje lag – ”stafett” •Memorera – springa tillbaka – diktera •Nästa elev osv.


Ladda ner ppt "Ewa Ögren 20081 Bokpresentationer Intelligenserna i nya perspektiv Multipla intelligenser - en metodhandbok Stärk språket stärk lärandet."

Liknande presentationer


Google-annonser