Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningskoordinatorrollen samt Överblick över utbildningar inom Tekniska fakulteten Jonny Johansson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningskoordinatorrollen samt Överblick över utbildningar inom Tekniska fakulteten Jonny Johansson."— Presentationens avskrift:

1 Utbildningskoordinatorrollen samt Överblick över utbildningar inom Tekniska fakulteten Jonny Johansson

2 En grupp – sju utbildningsområden •Angela Lundberg Gruv och Bygg •Niklas Lehto Maskin och Material •Jonny Johansson Rymd och Systemteknik •Maria PrellwitzHälsa •Oskar Gedda Konst och Medier •Lena Rantakyrö Samhällsvetenskap •Anders Persson Utbildningsvetenskap & Humaniora

3 En grupp – sju utbildningsområden •Angela Lundberg Gruv och Bygg •Niklas Lehto Maskin och Material •Jonny Johansson Rymd och Systemteknik •Maria PrellwitzHälsa •Oskar Gedda Konst och Medier •Lena Rantakyrö Samhällsvetenskap •Anders Persson Utbildningsvetenskap & Humaniora T F

4 Utbildningskoordinatorns uppgifter •Omvärld – bevakning & analys –Nationellt & internationellt utbildningsutbud, arbetsmarknad –Studenternas intressen, demografi •Utbildningsutbud – strategi och samordning –Initiera nysatsningar och avvecklingar –Utveckling och kvalitetssäkring av befintliga utbildningar •Uppföljning och utvärdering –Koordinera interna och externa utvärderingar –Initiering och uppföljning av åtgärder

5 •Intern samverkan –Länk mellan nämnder och institutioner –Studentorganisationer –”Ett universitet” •Extern samverkan –Representant för utbildningsområdet, nationellt och internationellt –Utbildningsråd Utbildningskoordinatorns uppgifter

6 Utbildningar inom Gruv och Bygg Samhällsbyggnad och naturresurser (SBN) Samhällsbyggnad www.ltu.se/shbwww.ltu.se/shb Tillämpad kemi och Geovetenskap www.ltu.se/tkgwww.ltu.se/tkg Kommande länk: Samhällsbyggnad och Geovetenskap www.ltu.se/sbnwww.ltu.se/sbn

7 Civilingenjör, 5 år 300 hp Arkitektur (A) Väg- och Vattenbyggnadsteknik (V) Brandteknik Industriell miljö- och processteknik (IMP) Naturresursteknik (NRT) Jordens resurser (JR) Tre grundläggande år följt av två avslutande år med specialisering Praktik Arkitektur & Väg o Vatten: 7 mån: Beställare, entreprenör el. konsult Naturresursteknik & Jordens resurser; valbar praktikkurs Industriell Miljö- och Processteknik: en termin industripraktik Gruv och Bygg

8 Specialiseringar Arkitektur Stadsbyggnad Husbyggnad Väg och vatten Jord- & bergbyggande Konstruktion Byggande 70000 yrkesarbetare 13000 högskoleingenjörer 4000 civilingenjörer (Källa: Sveriges Byggindustrier) Byggbranschens behov de närmaste 10 åren Gruv och Bygg

9 PolitikerByggherreKonstruktörArbetsledareFörvaltare FörvaltareArkitektElkonsultPlatschef HusägareProjektledareVVS-konsultByggnadsarbetare InmätningVent. konsultUtsättning GeoteknikerInredare BEHOV UTRED- NING PROJEKT- ERING PRODUK- TION DRIFT Arbetsmarknad: Yrkesroller i byggprocessen Gruv och Bygg

10 Brandteknik Största arbetsgivare: Räddningstjänsten Byggkonstruktionskonsulter Gruv och Bygg

11 Industriell miljö- och processteknik (IMP) Specialiseringar Hållbar mineral- och metallutvinning Förnyelsebara produkter och bränslen Stipendier, Internationell arbetsmarknad ”Fadderföretag” under utbildningen. kontaktpersoner vid företagen sommarjobb, praktikplatser examensarbeten Gruv och Bygg

12 Arbetsmarknad Industriell miljö- och processteknik IMP LKAB, Elmo Leather, New Boliden, Billerud, Ovako Steel AB, Höganäs AB, SSAB, Metso Paper, Akzo Nobel, Mefos m.fl. Gruv och Bygg

13 Naturresursteknik (NRT) Utbildning med många Laborationer Projekt Fältarbeten Exkursioner Specialiseringar Malmgeologi Miljögeokemi Utbildning för dig som tycker om att vara ute naturen och att upptäcka främmande platser Gruv och Bygg

14 Bred arbetsmarknad NRT … Prospektering Geologi Geokemisk provtagning Markanvändning Klimat Miljö Sanering Gruv- och prospekteringsbolag (LKAB och New Boliden) SWECO Statliga & kommunala sektorer Vattenfall Konsultföretag Andra resursnyttjande företag Hela världen möjlig arbetsplats Gruv och Bygg

15 Jordens Resurser (JR) Tvärvetenskapligt fokus på hållbar resursanvändning Miljöintresserad! Vill kombinera tekniska och samhällsvetenskapliga lösningar Funderar du över Vad kan man göra åt sopbergen i världen? Om nya energikällor kan ersätta fossila bränslen? Utbildningen ger dig kunskaper inom Resurshushållning och hur man bygger ett hållbart samhälle. åtgärder som krävs för en långsiktig och hållbar utveckling. En typ av öppen ingång gemensam start för blivande samhällsvetare och ingenjörer Gruv och Bygg

16 Arbetsmarknad Jordens resurser Beroende på specialisering…….. Maria Ågren - Generaldirektör på Naturvårdsverket har en civilingenjörs-examen från LTU med en ämneskombination man kan sätta ihop med Arenas kursutbud och är med i rådet för Jordens Resurser där utbildningen utvärderas. Cecilia Wahlskog arbetar på Markavdelningen vid konsultföretaget Ramböll Fredrik Norblad är doktorand LTU och studerar …... Bild från forskningsresa till Sibriska havet. Daisy Nilsson arbetar på Juristjouren med rådgivning i miljöfrågor. Gruv och Bygg

17 Kortare utbildningar Högskoleexamen (2 år) Bygg & anläggning (vårintag) Samhällsbyggnad Ädelstensteknik (intag vartannat år) Master i jord- och bergbyggnad (2 år) - engelska Gruv och Bygg

18 Utbildningar och kurser på distans Under diskussion om eventuell start 2 år Bergsingenjör 2 år Samhällsbyggnad Pågående, ej planerat nyintag Kandidat Naturresursteknik Nätbaserade GIS kurser (Geografiskt Informations System) ArcGIS 7.5 hp Geografisk analys 7.5 hp Implementation av geografiska informationssystem 7.5 hp Kartografisk visualisering 7.5 hp VB.NET och Windowsbaserad applikationsutv. Introduktion 7.5 hp Gruv och Bygg

19 Utbildningar inom Maskin och material

20 Civilingenjör Maskinteknik Konstruktion, datorbaserade beräkningar, strömningslära EEIGM Materialteknik med studier utomlands. (Frankrike, Spanien, Tyskland) Hållbar energiteknik Liknar Maskinteknik, fokus på energitekniska frågor. Teknisk design Produktorienterat, design av produkter och tjänster Industriell ekonomi ”Management”, logistik, projektledning samt klassiska ingenjörsämnen Öppen ingång Ger tillträde till samtliga LTUs civilingenjörsutbildningar Maskin och material

21 Högskoleingenjör Bilsystem Sprungen ur biltestverksamhetens behov Teknisk design Mindre teoretisk variant av civilingenjörsutbildningen Kortare utbildningar •Tekniskt basår –Finns utvecklad för att ges på distans •Träteknik Maskin och material

22 Utbildningar inom Rymd och Systemteknik

23 Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik Bred bas i matematik, fysik och elektroteknik; med applicerat djup inom områden som mätteknik, elektronikdesign, beräkningsteknik, och fysik Rymdteknik Andra halvan av utbildningen i Kiruna, med naturlig koppling till EISCAT, IRF, Esrange Datateknik Datorer inte bara som egen enhet, utan också som viktig systemkomponent (inbyggda system) Påbyggnadsutbildningar (Master) •Rymdvetenskap och rymdteknik •Mobila system Rymd och Systemteknik

24 Högskoleingenjör Datateknik Applicerad kunskap om datorer och dess roll I överprdnade system Datorspelsutveckling Utöver spel kunskap I dynamik, datorgrafik, animation Datateknik/Elektroteknik (Hing online) Distansbaserad utbildning I samarbete med flertal andra aktörer Övriga utbildningar •Datornätverk, högskoleexamen –Bra grund för nätverks- och IT tekniker •Datateknik/Elektroteknik (Hex online) –Distansbaserad utbildning I samarbete med flertal andra aktörer Rymd och Systemteknik


Ladda ner ppt "Utbildningskoordinatorrollen samt Överblick över utbildningar inom Tekniska fakulteten Jonny Johansson."

Liknande presentationer


Google-annonser