Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningskoordinatorrollen samt Överblick över utbildningar inom Tekniska fakulteten Jonny Johansson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningskoordinatorrollen samt Överblick över utbildningar inom Tekniska fakulteten Jonny Johansson."— Presentationens avskrift:

1 Utbildningskoordinatorrollen samt Överblick över utbildningar inom Tekniska fakulteten
Jonny Johansson

2 En grupp – sju utbildningsområden
Angela Lundberg Gruv och Bygg Niklas Lehto Maskin och Material Jonny Johansson Rymd och Systemteknik Maria Prellwitz Hälsa Oskar Gedda Konst och Medier Lena Rantakyrö Samhällsvetenskap Anders Persson Utbildningsvetenskap & Humaniora

3 En grupp – sju utbildningsområden
Angela Lundberg Gruv och Bygg Niklas Lehto Maskin och Material Jonny Johansson Rymd och Systemteknik Maria Prellwitz Hälsa Oskar Gedda Konst och Medier Lena Rantakyrö Samhällsvetenskap Anders Persson Utbildningsvetenskap & Humaniora T F

4 Utbildningskoordinatorns uppgifter
Omvärld – bevakning & analys Nationellt & internationellt utbildningsutbud, arbetsmarknad Studenternas intressen, demografi Utbildningsutbud – strategi och samordning Initiera nysatsningar och avvecklingar Utveckling och kvalitetssäkring av befintliga utbildningar Uppföljning och utvärdering Koordinera interna och externa utvärderingar Initiering och uppföljning av åtgärder

5 Utbildningskoordinatorns uppgifter
Intern samverkan Länk mellan nämnder och institutioner Studentorganisationer ”Ett universitet” Extern samverkan Representant för utbildningsområdet, nationellt och internationellt Utbildningsråd

6 Utbildningar inom Gruv och Bygg Samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)
Samhällsbyggnad Tillämpad kemi och Geovetenskap Kommande länk: Samhällsbyggnad och Geovetenskap

7 Civilingenjör, 5 år 300 hp Arkitektur (A)
Gruv och Bygg Civilingenjör, 5 år 300 hp Arkitektur (A) Väg- och Vattenbyggnadsteknik (V) Brandteknik Industriell miljö- och processteknik (IMP) Naturresursteknik (NRT) Jordens resurser (JR) Tre grundläggande år följt av två avslutande år med specialisering Praktik Arkitektur & Väg o Vatten: 7 mån: Beställare, entreprenör el. konsult Naturresursteknik & Jordens resurser; valbar praktikkurs Industriell Miljö- och Processteknik: en termin industripraktik

8 Byggbranschens behov de närmaste 10 åren
Gruv och Bygg Specialiseringar Byggbranschens behov de närmaste 10 åren Arkitektur Stadsbyggnad Husbyggnad Väg och vatten Jord- & bergbyggande Konstruktion Byggande 70000 yrkesarbetare högskoleingenjörer civilingenjörer (Källa: Sveriges Byggindustrier) Arkitektur Stadsbyggnad – utforma stadsmiljöer Husbyggnad – utforma boendemiljöer Väg och vatten Jord- & bergbyggande – planering och byggande av vägar, järnvägar, dammar och berganläggningar Konstruktion – utformning och konstruktion av broar, bostadshus, vägar och industrier Byggande – projektering och byggproduktion

9 Arbetsmarknad: Yrkesroller i byggprocessen
Gruv och Bygg BEHOV UTRED-NING PROJEKT-ERING PRODUK-TION DRIFT Politiker Byggherre Konstruktör Arbetsledare Förvaltare Förvaltare Arkitekt Elkonsult Platschef Husägare Projektledare VVS-konsult Byggnadsarbetare Inmätning Vent. konsult Utsättning Geotekniker Inredare

10 Brandteknik Största arbetsgivare: Gruv och Bygg Räddningstjänsten
Byggkonstruktionskonsulter

11 Industriell miljö- och processteknik (IMP) Specialiseringar
Gruv och Bygg Industriell miljö- och processteknik (IMP) Specialiseringar Hållbar mineral- och metallutvinning Förnyelsebara produkter och bränslen Stipendier, Internationell arbetsmarknad ”Fadderföretag” under utbildningen. kontaktpersoner vid företagen sommarjobb, praktikplatser examensarbeten The two options are essentially what we hade before, and time does not permit me to delve into the details. Sustainable mineral and metal winning is the old Minerals and Metallurgical Engineering, and Renewable products and fuels the old Chemical and Biochemical Engineering. You may find more (in Swedish) at our Web site.

12 Arbetsmarknad Industriell miljö- och processteknik IMP
Gruv och Bygg Arbetsmarknad Industriell miljö- och processteknik IMP LKAB, Elmo Leather, New Boliden, Billerud, Ovako Steel AB, Höganäs AB, SSAB, Metso Paper, Akzo Nobel, Mefos m.fl. Enkät tidigare års studenter

13 Naturresursteknik (NRT)
Gruv och Bygg Naturresursteknik (NRT) Utbildning med många Laborationer Projekt Fältarbeten Exkursioner Specialiseringar Malmgeologi Miljögeokemi Utbildning för dig som tycker om att vara ute naturen och att upptäcka främmande platser

14 Bred arbetsmarknad NRT …
Gruv och Bygg Bred arbetsmarknad NRT … Hela världen möjlig arbetsplats Prospektering Geologi Geokemisk provtagning Markanvändning Klimat Miljö Sanering Gruv- och prospekteringsbolag (LKAB och New Boliden) SWECO Statliga & kommunala sektorer Vattenfall Konsultföretag Andra resursnyttjande företag God arbetsmarknad med ökad efterfrågan på mark- och naturresurser (ex. metall, energi).

15 Gruv och Bygg Jordens Resurser (JR) Tvärvetenskapligt fokus på hållbar resursanvändning Miljöintresserad! Vill kombinera tekniska och samhällsvetenskapliga lösningar Funderar du över Vad kan man göra åt sopbergen i världen? Om nya energikällor kan ersätta fossila bränslen? Utbildningen ger dig kunskaper inom Resurshushållning och hur man bygger ett hållbart samhälle. åtgärder som krävs för en långsiktig och hållbar utveckling. En typ av öppen ingång gemensam start för blivande samhällsvetare och ingenjörer

16 Arbetsmarknad Jordens resurser Beroende på specialisering……..
Gruv och Bygg Arbetsmarknad Jordens resurser Beroende på specialisering…….. Maria Ågren - Generaldirektör på Naturvårdsverket har en civilingenjörs-examen från LTU med en ämneskombination man kan sätta ihop med Arenas kursutbud och är med i rådet för Jordens Resurser där utbildningen utvärderas. Cecilia Wahlskog arbetar på Markavdelningen vid konsultföretaget Ramböll Fredrik Norblad är doktorand LTU och studerar …... Bild från forskningsresa till Sibriska havet. Daisy Nilsson arbetar på Juristjouren med rådgivning i miljöfrågor.

17 Kortare utbildningar Högskoleexamen (2 år)
Gruv och Bygg Kortare utbildningar Högskoleexamen (2 år) Bygg & anläggning (vårintag) Samhällsbyggnad Ädelstensteknik (intag vartannat år) Master i jord- och bergbyggnad (2 år) - engelska

18 Utbildningar och kurser på distans
Gruv och Bygg Utbildningar och kurser på distans Under diskussion om eventuell start 2 år Bergsingenjör 2 år Samhällsbyggnad Pågående, ej planerat nyintag Kandidat Naturresursteknik Nätbaserade GIS kurser (Geografiskt Informations System) ArcGIS 7.5 hp Geografisk analys 7.5 hp Implementation av geografiska informationssystem 7.5 hp Kartografisk visualisering 7.5 hp VB.NET och Windowsbaserad applikationsutv. Introduktion 7.5 hp Bergsingenjör: Industrin vill/kan inte ställa upp med praktiplatser

19 Utbildningar inom Maskin och material

20 Civilingenjör Maskinteknik EEIGM Hållbar energiteknik Teknisk design
Maskin och material Civilingenjör Maskinteknik Konstruktion, datorbaserade beräkningar, strömningslära EEIGM Materialteknik med studier utomlands. (Frankrike, Spanien, Tyskland) Hållbar energiteknik Liknar Maskinteknik, fokus på energitekniska frågor. Teknisk design Produktorienterat, design av produkter och tjänster Industriell ekonomi ”Management”, logistik, projektledning samt klassiska ingenjörsämnen Öppen ingång Ger tillträde till samtliga LTUs civilingenjörsutbildningar

21 Högskoleingenjör Kortare utbildningar Bilsystem Teknisk design
Maskin och material Högskoleingenjör Bilsystem Sprungen ur biltestverksamhetens behov Teknisk design Mindre teoretisk variant av civilingenjörsutbildningen Kortare utbildningar Tekniskt basår Finns utvecklad för att ges på distans Träteknik

22 Utbildningar inom Rymd och Systemteknik

23 Påbyggnadsutbildningar (Master)
Rymd och Systemteknik Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik Bred bas i matematik, fysik och elektroteknik; med applicerat djup inom områden som mätteknik, elektronikdesign, beräkningsteknik, och fysik Rymdteknik Andra halvan av utbildningen i Kiruna, med naturlig koppling till EISCAT, IRF, Esrange Datateknik Datorer inte bara som egen enhet, utan också som viktig systemkomponent (inbyggda system) Påbyggnadsutbildningar (Master) Rymdvetenskap och rymdteknik Mobila system

24 Högskoleingenjör Övriga utbildningar Datornätverk, högskoleexamen
Rymd och Systemteknik Högskoleingenjör Datateknik Applicerad kunskap om datorer och dess roll I överprdnade system Datorspelsutveckling Utöver spel kunskap I dynamik, datorgrafik, animation Datateknik/Elektroteknik (Hing online) Distansbaserad utbildning I samarbete med flertal andra aktörer Övriga utbildningar Datornätverk, högskoleexamen Bra grund för nätverks- och IT tekniker Datateknik/Elektroteknik (Hex online) Distansbaserad utbildning I samarbete med flertal andra aktörer


Ladda ner ppt "Utbildningskoordinatorrollen samt Överblick över utbildningar inom Tekniska fakulteten Jonny Johansson."

Liknande presentationer


Google-annonser