Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Satsningar på solcellsteknik Tobias Walla Energimyndigheten Glava 25 april 2013. Konferens: Energieffektiva byggnader – är solenergi lösningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Satsningar på solcellsteknik Tobias Walla Energimyndigheten Glava 25 april 2013. Konferens: Energieffektiva byggnader – är solenergi lösningen."— Presentationens avskrift:

1 Satsningar på solcellsteknik Tobias Walla Energimyndigheten Glava 25 april 2013. Konferens: Energieffektiva byggnader – är solenergi lösningen

2 Varför solceller? Mänsklighetens årliga energianvändning Årlig solinstrålning (över land) Graph: Bruno Burger, Fraunhofer ISE Data: EEX, http://www.transparency.eex.com/de/ FörnybartLokal produktion Liten klimat- och miljöpåverkan

3 Några baksidor…? •Låg vinterproduktion, väderberoende… men ingen har sagt att sol ska lösa alla våra problem redan nu •Dyrt?

4 Potential Solinstrålning Installerad effekt solceller/capita Källa: Joint Research Centre Institute for Energy and Transport; EPIA Global Market Outlook, May 2012

5 Ny elproduktion i Europa 2011 Källa: European Wind Energy Association, Wind in Power: 2011 European statistics

6 Toppeffekt Solinstrålning: 1000 W/m 2 Celltemperatur: 25°C AM1.5 spektrum Vinkelrätt ljusinfall Solhöjden är 42° över horisonten vid AM1.5 Toppeffekt är ett standardmått för att kunna jämföra solcellers effekt. Solcellers toppeffekt (W t ) mäts vid standardiserade förhållanden:

7 Solceller Skivbaserat kisel, verkningsgrad 14 – 20 % Polykristallint kisel Monokristallint kisel

8 Solceller Tunnfilmssolceller, verkningsgrad 8-13 % Amorft kisel CIGS CdTe

9 Forskning på solceller -

10 Marika Edoff Uppsala Universitet Tunnfilmssolceller av typen CIGS –Koppar, indium, gallium och selen –CIGS-solceller består av en några mikrometer tunn film på en glas- eller stålyta Länk : http://youtu.be/TDbBeuXXNwg?t=30shttp://youtu.be/TDbBeuXXNwg?t=30s

11 Lars Samuelson Nanometerkonsortiet vid Lunds universitet Solceller av nanotrådar -Högeffektiva solceller -”Add-ons” på traditionella kiselsolceller som ökar verkningsgraden hos dessa -http://www.solvoltaics.com/http://www.solvoltaics.com/

12 Olle Inganäs Linköpings universitet Solceller av plast -Böjbara, kan göras färgade, genomskinliga… -Tillverkas med enkla tryckmetoder -Arbete för integrering i fasader, solskydd, fönster etc påbörjat 1GW/km 2 i en sol AM1 1 km 2 trycks på ett dygn...

13 Exempel på stöd till företag NLAB Solar •Stöd för att demonstrera tillverkning av molekylära solceller •Samarbete med Fasadglas AB Bild: NLAB Solar AB

14 Optistring Smarta modulväxelriktare.

15 Stöd för att främja användningen av solenergi •Investeringsbidraget •stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting, läs merläs mer –sökas av länsstyrelser för att stötta kommuner och landsting •stöd till informations-, utbildnings- och samverkansprojekt, läs merläs mer –Söks av regionala energikontoren eller andra aktörer som har en nyckelfunktion för energieffektivisering (t.ex. länsstyrelser) •Uthållig kommun, läs merläs mer •Energieffektivt byggande – program, beställargrupper och nätverk, läs merläs mer •Tester av solcellssystem, läs merläs mer

16 Kan solel spela någon roll i det svenska energisystemet? Solceller ökar snabbt – går in i övergångsfas mot konkurrenskraft utan riktade subventioner Effektiv och miljövänlig teknik med stor potential även i Sverige. Speciellt för användning på takytor. Hushållen kan bli de drivande i omställningen. Flera nyttoaspekter än bara ekonomiska. Goda möjligheter att utveckla näringslivet i Sverige

17 Gigantisk framtida exportmarknad…

18 Vad kan få stöd? Energi- relevans Bidra till näringslivs- utveckling Forskningsstöd

19 Energimyndighetens stödmöjligheter •Forskningsprogram: –El och bränsle från solen (138 miljoner. 2013-2016) –Solelprogrammet (ca 2 milj/år. Ny omgång på gång) •Internationella satsningar –IEA Photovoltaic Power System –Solar ERA-NET (inom EU:s 7e ramprogram)

20 SolEl-programmet, www.solelprogrammet.se www.solelprogrammet.se •Tillämpad forskning för att öka användningen av solceller i Sverige •Bra informationskälla för praktisk information om solcellssystem, t.ex. –Goda exempel –Projekteringsverktyg –Beräkningsverktyg –Installationsguide –Offertmall Foto: Direct Energy

21 Energimyndighetens stödmöjligheter •Övriga möjligheter –Enskilda demonstrationsprojekt –Affärsutvecklingslån Uppstartsföretag –Innovationsupphandling En möjlig väg att ta fram behovsanpassad teknik.

22 Uppstartsföretag Vi erbjuder entreprenörer: •Finansiering: villkorslån, synlighet •Teknisk kompetens •Marknadskännedom •Aktiv affärsutveckling: Före och efter stöd genom genomlysning, coachning och träning. Vi erbjuder investerare: •en portfölj med bolag i olika faser och med olika behov av finansiering, riskreduktion i investeringarna Affärsutvecklingslån på Energimyndigheten:

23 Tillgång på kapital Forskning & UtvecklingStart-Up & SåddExpansionTillväxtfas Risk Tillväxtlån Bidrag Egna pengar Affärsänglar Riskkapital -Sådd Riskkapital Publikt kapital Affärsutvecklings- lån

24 Framtida förändring av energisystemet?

25 Och hur blir det i framtiden med all denna solel? Framtiden påverkan på elnätet? lokal lagring? Storskalig lagring?

26 Solel kapar effekttopparna! •http://www.sma.de/en/company/pv-electricity-produc ed-in-germany.htmlhttp://www.sma.de/en/company/pv-electricity-produc ed-in-germany.html •Ingen stor marknad för stora energilager •Marknaden ökar för småskalig energilagring i batterier Graph: Bruno Burger, Fraunhofer ISE Data: EEX, http://www.transparency.eex.com/de/ Mån 2/5 Tis 3/5 Ons 4/5 Tors 5/5 Fre 6/5 Lör 7/5 Sön 8/5 MW 60 000 30 000 Solceller Vind Konventionella > 100 MW

27 Tack för ordet Om ni vill prata mer… Tobias Walla, Sara Bargi, Susanne Karlsson, Linus Palmblad fornamn.efternamn@energimyndigheten.se

28 Energimyndigheten – korta fakta •Generaldirektör Erik Brandsma •Knappt 400 anställda •Huvudparten sitter i Eskilstuna. Testlab-verksamhet i Stockholm •Forskningsanslag: 1,3 miljarder kronor per år. •Dessutom fler typer av bidrag inom exempelvis energieffektivisering och informationsspridning. •Expertmyndighet åt regering och departement. •Mina områden: Forskningsstöd inom sol- och vindenergi.


Ladda ner ppt "Satsningar på solcellsteknik Tobias Walla Energimyndigheten Glava 25 april 2013. Konferens: Energieffektiva byggnader – är solenergi lösningen."

Liknande presentationer


Google-annonser