Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folkvandringarnas tid: gränsen mellan Antiken och medeltiden  Hunnerna  Folk från Centralasien, Volga & Dnepr  300-talet  Nomader  Stark hövding 

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folkvandringarnas tid: gränsen mellan Antiken och medeltiden  Hunnerna  Folk från Centralasien, Volga & Dnepr  300-talet  Nomader  Stark hövding "— Presentationens avskrift:

1 Folkvandringarnas tid: gränsen mellan Antiken och medeltiden  Hunnerna  Folk från Centralasien, Volga & Dnepr  300-talet  Nomader  Stark hövding  Attila, 400-talet: erövrar Västeuropa, både slaver och germaners land, men stoppas i Gallien.

2 Germanerna  Olika folk, stammar, som levde i Västeuropa under tidig medeltid  Invaderade Västrom, integrering sker  476 avsätts den sista västromerska kejsaren - Germanskt styre  Konsekvenser:kulturella & ekonomiska, förvaltningarna förföll, analfabetism breder ut sig, kyrkan får monopol på att läsa och skriva

3 Folkvandringar över tiden 100-500 e.kr

4 Västrom /Östrom: Bysans fr. 600-talet  Västroms fall år 476  Östrom överlever- varför?  Starkare ekonomi, handel, stabilare i östra Medelhavsområdet  Gammalt hantverk med goda traditioner  Antioka & Alexandria  Friare befolkning på landsbygden  Fler självägande bönder & färre slavar- skapade lojalitet mot staten  Största hotet=De Osmanska turkarna  Bysans faller 1453, erövras då av araberna- Det osmanska riket

5 Det bysantinska riket

6 Medeltiden Europeisk medeltid ca: 500-1500 Nordisk Medeltid ca: 1050-1520

7 Tidslinje över medeltiden

8 Ett collage från Medeltiden

9 Livsvillkor under tidig medeltid i Europa  Glest befolkat, Fr. & It.-störst befolkning  Jordbruket intensifieras medan städerna överges  Mat för dagen: bröd, gröt, salt kött, fisk, grönsaker & rovor. Brödet även av religiös betydelse  Näringsbrist, vitaminbrist- bristsjukdomar, skörbjugg, nedsatt immunförsvar

10 Jordbruket  Nästan alla var jordbrukare, även boskapsskötsel  Primitiva redskap: årder, hackor, spadar av trä. Järnet var dyrt!  Odling: Råg, vete, i norr även korn  Låg avkastning, ej över 2:1  Ofta svält  Jorden sögs ut- gödslades ej- träda vartannat år= tvåsäde, tvåskifte

11 Godset  Gods ägdes av kungen, kyrkan eller en storman. Byn var samlad kring godset  Gåvoekonomi & självhushållning.  Kyrkans makt befästs genom rikedomarna de förvärvar  Få bönder ägde sina gårdar  Slaveriet övergår i livegenskap

12 Sociala förhållanden  Kärnfamiljen viktig, även utvidgad familj  Låg medellivslängd, hög barnadödlighet  Kvinnorna hade lägre medellivslängd än männen  Dålig hygien  Liten medicinsk kunskap

13 Arabernas expansion  Muhammed i Mekka ca: år 610, grundare av Islam  Muhammeds död 632, Islam befäst över hela arabiska halvön  Shiiter & sunniter  Det heliga kriget: Mot dem som inte trodde på Islam  Muslimsk spridning till Spanien i väst & Persien i öst  Slaveri köptes utifrån, ev. var de krigsfångar  Muslimer kunde ej bli slavar- konvertiter frigavs  Största kalifatet i Bagdad från ca. 700

14 Alhambra, Granada

15 Feodalismen  Uppstod under 800-talet i Frankerriket  I brist på pengar blev jorden mer betydelsefull som betalningsmedel  Förläningar gavs bort av länsherren till vasaller i utbyte mot trohet & bistånd i ”råd & dåd”- främst krigstjänst  Vasallerna förvaltade olika delar av riket  Län= feodum på latin  Länen blir ärftliga med tiden.

16 Kung/kejsare Storvasaller, grevar, biskopar, abbotar Storvasallernas vasaller/riddare bönder


Ladda ner ppt "Folkvandringarnas tid: gränsen mellan Antiken och medeltiden  Hunnerna  Folk från Centralasien, Volga & Dnepr  300-talet  Nomader  Stark hövding "

Liknande presentationer


Google-annonser