Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Romarriket. Rom Grundades vid floden Tibern på 600 talet f.v.t. då folket där slöt sig samman till en stad med en gemensam kung Romulus och Remus Två.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Romarriket. Rom Grundades vid floden Tibern på 600 talet f.v.t. då folket där slöt sig samman till en stad med en gemensam kung Romulus och Remus Två."— Presentationens avskrift:

1 Romarriket

2 Rom Grundades vid floden Tibern på 600 talet f.v.t. då folket där slöt sig samman till en stad med en gemensam kung Romulus och Remus Två barn som ska ha ammats av varginna, de grundlägger senare staden Rom – Romulus dödar sin bror

3 Republiken Rom (från ca 500 f.v.t.)  Patricier – överklass med politisk makt  Plebejer – övriga invånare  Senat – Patriciefamiljernas överhuvud (rådgivare till ledarna som fattade vissa beslut)  Konsuler – 2 stycken ledde Rom (nya valdes varje år från senaten), i fred och generaler i krig – måste ha senatens stöd  Folkförsamling – alla fria män, men gruppvisa röster och men gruppvisa röster och patricierna var indelade i patricierna var indelade i fler grupper fler grupper

4 Krig och erövring Ständiga småkrig  270 f.v.t. hela Italien  I slutet av 100-talet f.Kr. sträckte sig Romarriket över hela medelhavsområdet Varför alla krig? Försvar, rikedomar, ära Krigens följder - Svårt för småbönder(exsoldater); flytt till städerna flytt till städerna - Fler stora jordbruk - Slavar - Allt färre i krigstjänst (måste äga jord), yrkessoldater

5 Hur kunde det stora riket hållas ihop?  Erövrade folk i Italien blev medborgare eller bundsförvanter - Militärtjänst mot skydd  Folk i provinserna - Skatt - Soldater höll ordning, kväste uppror effektivt - Handel, god ekonomi – stark militärmakt  Ofta effektiv ledning av riket

6 Klientsystemet  Klienten hörde inte till familjen, men var skyldig familjefadern (patron) fullkomlig trohet mot beskydd och hjälp  Lever kvar i Syditalien – ursprung till maffian på sicilien

7 Kvinnan i Rom  Paterfamilias – oinskränkt makt över familjen  Förmyndarskap – undantag: tre 3 barn, borta 3 nätter/år  Fick ha egendom  Social frihet  Fick inte formellt delta i politiken  Stärkt ställning mot slutet av republiken slutet av republiken - Krig; större ansvar - Bättre ekonomi – ökad hemgift

8 Slaveriet Under Ceasars tid var 3 miljoner av ca 12 miljoner människor i Italien slavar Vem?följder? - Få tekniska framsteg – varför? - Stor betydelse för handel och hantverk Varför upphörde slaveriet? - Fattigdom (300-talet), fri arbetskraft

9 Från republik till kejsardöme Varför?  Inre strider p g a ekonomisk ojämlikhet  Oenighet kring utdelning av jord till egendomslösa  Plundring och mord - Soldater var lojala mot generalerna istället för Staten - Ceasar startade ett Inbördeskrig och segrade och blev diktator - Ceasar mördas p.g.a. nya reformer (15 mars 44 f.Kr.)

10 Kejsardömets början  Nytt inbördeskrig  Augustus (Caesars adoptivson), den förste kejsaren - 30 år f.v.t. vald till princeps, den främste i Senaten, makt över krigsmakten på livstid. - Fortfarande 2 konsuler, men Augustus fattade alla viktiga beslut

11 200 år av fred, och ekonomisk ”stabilitet” Italien smälte samman med de erövrade områdena till en politisk och ekonomisk enhet. Östra delarna rikare kulturellt och ekonomiskt, gamla hellenistiska riken – grekiska Västra delarna hade lägre ekonomisk och kulturell nivå, städer med inre självstyre – Latin

12 Bröd och skådespel  Gladiatorspel – hålla befolkningen lugn, socialhjälp http://www.youtube.com/watch?v=eu kj2qyOecE

13 Gladiatorspelen Vem? Krigsfångar, brottslingar, kristna eller judar.   Hård träning   Överlevande gladiator kunde ändå dödas om publiken eller kejsaren så ville   Skonad – pengar, kunde köpa sig fri   förbjöds 438 e.Kr. Efter 85 år så förbjöds också djurhetsningar. Det mesta av skatten i Italien gick till militären, gladiatorspel och för att bygga arenorna.

14 Kristendomens insteg - Först judisk sekt - Förföljelse – hot mot enat rike, vägrade offra - Mer accepterat - Stadsreligion från 391 - All traditionell religion förbjöds förbjödsVarför? - löfte om frälsning och uppståndelse, alla välkomna

15 Romarrikets sönderfall Varför? - Rikets storlek - Inbördeskrig - Galna kejsare - År 395 – delning i två självständiga riken: Östrom och Västrom Västrom gick snabbt under p g a: - minskade skatteintäkter - Otrygghet – strider med germanska stammar - minskad handel Östrom fanns kvar till 1453

16 Arvet från Antiken - Rom  Arkitektur  Rättsväsen  Retorik  Kristendom  Drömmen om ett enat Europa ett enat Europa

17 Latinet  Talesätt/uttryck: ”carpe diem”, ”tempus fugit”, ”alter ego”, ”errare humanum est”, ”cogito ergo sum”, ”veni, vidi, vici”  upphov till många språk (franska, spanska, Italienska mfl.)  Lånord: forum, vademecum, servus, felix  Prefix: ad-, pro-, pre-, sub-, ex-, in- m.fl.  Suffix: -tion/sion, -us, -al, -ium, -rie m.fl.


Ladda ner ppt "Romarriket. Rom Grundades vid floden Tibern på 600 talet f.v.t. då folket där slöt sig samman till en stad med en gemensam kung Romulus och Remus Två."

Liknande presentationer


Google-annonser