Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skannerkvalifikationer Skannerkvalificering S2 Kvalificeringsperioden är en månad: •Gå i LOI* genom att ha minst 100 PSV, •Sponsra fyra nya LOI:er**

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skannerkvalifikationer Skannerkvalificering S2 Kvalificeringsperioden är en månad: •Gå i LOI* genom att ha minst 100 PSV, •Sponsra fyra nya LOI:er**"— Presentationens avskrift:

1

2 Skannerkvalifikationer

3 Skannerkvalificering S2 Kvalificeringsperioden är en månad: •Gå i LOI* genom att ha minst 100 PSV, •Sponsra fyra nya LOI:er** varav minst två av dessa ska vara personligt sponsrade, •Ha en ADP omfattande minst 50 PSV i pharmanexprodukter och •Inlämna blanketten Scanner Qualification Request***(Begäran om kvalificering för skanner) till din lokala account manager (finns inne på My Office). När din account manager har bekräftat din kvalificering till en skanner, skickas ett skanneravtal ut till dig inom 30 dagar. Du har sedan i din tur 30 dagar på dig att starta din leasing. Kommer du inte igång inom denna period kommer den skanner som avsatts för dig att dras in och du får kvalificera dig på nytt. *För att skannern inte ska dras in måste du avsluta din kvalificering för att bli executive och ta executivetiteln tredje månaden efter att du tilldelats en skanner. **LOI-volymen ska vara din egen och samma LOI räknas enbart för en skannerkvalificering. ***Scanner Qualification Request Form ska insändas senast sista arbetsdag den månad kraven är uppfyllda. Gör din account manager uppmärksam på att du tänker lämna in en begäran om kvalificering, så att han/hon kan ge dig all nödvändig information du behöver för att lyckas kvalificera dig.

4 Regler för leasing VillkorS2 Everest Scanner HandpenningSEK 4.560,00 MånadsavgiftSEK 1.743,80 Villkor leasing 36 mån** *Överföring av existerande leasing: SEK 4.560,00 i handpenning överförs. **Kontraktet förlängs automatiskt med 12 månader vid utgångsdatum. Företaget reserverar sig rätten att ändra avgifter i förhållande till euros valutakurs.

5 VIKTIGA REGLER •Länkade ADP:er: ADP:er som länkats till din skanner med ett skannercertifikatsnummer. Länkade ADP:er ska omfatta antingen LifePak ®, LifePak Essentials Super A eller g3 och vara registrerade i Europa för att räknas in i bibehållandekraven och bonus. •LOI: en LOI undertecknad av en distributör i ett europeiskt land. Icke-europeiska LOI:er räknas inte in i bibehållandekraven och bonus. •Euro: Där euro nämns i presentationen är motsvarande lokal valuta tillämpbar utanför zonen för euro. Ny ADP ska länkas till skannern via initialt skannercertifikatsnummer (du finner detta på skannercertifikatet). Numret startar med siffran 1. Återskanningscertifikat startar med siffran 2.

6 SKANNERKONTRAKT •Varaktighet: –S2 Everest: 36 mån., förlängs automatiskt med ytterligare 12 månader. –Distributören kan säga upp leasingavtalet när som helst genom att skriftligen underrätta företaget. – •Leasingavgift: –S2 Everest: SEK 1.743,80* + lokal moms/mån. –S2 Everest uppgraderad från S2 Classic: 1660,00+ lokal moms/mån. –S2 Everest avtalsförnyelse: SEK 909,45 + lokal moms/mån. •Handpenning –S2 Everest: SEK 4.560,00 + lokal moms * Om leasingtagare av S1 uppgraderar till S2 Everest, blir månadsavgiften densamma som för S2 Everest: SEK 1.743,80 + lokal moms/mån.

7 KONTRAKT •Använda utrustningen: –Skannern är ett mätinstrument för att fastställa någons nuvarande nivåer av karotenoider i huden. –Informationen som mätningen ger kan endast ge en generell bild för god hälsa och inte en komplett analys av en människas näringsstatus.

8 KONTRAKT Påstå att skannern diagnostiserar, förhindrar, lindrar, behandlar eller botar någon sjukdom. Påstå att skannern är medicinsk utrustning för att diagnostisera sjukdom eller symptom på sjukdom. Använda skannern i medicinska miljöer. Installera eller försöka installera annan programvara eller komponenter i skannern eller medföljande laptop. Föra ut skannern utanför EU/EEA* eller till länder där vi inte opererar utan att först inhämta skriftligt tillstånd från företaget. *Ryssland inkluderat Du får inte:

9 BIBEHÅLLANDEKRAV Månadskrav för S1 eller S2: • 5 nya länkade ADP:er • 1 personligt sponsrad europeisk LOI. ELLER • 2 nya europeiska LOI i din cirkelgrupp. ELLER

10 “Fritt” skannerprogram •Månadsavgiften betalas tillbaka* när: *Leasingavgiften återbetalas när uppnådda mål bekräftats. Regler återbetalning:S2 Scanner Nya länkade ADP:er5 ADP:er Nya sponsrade LOI:er2 LOI:er Nya LOI:er i cirkelgrupp4 LOI:er

11 “Fritt” leasingprogram, exempel tidsperiod: Kvalificerad för “fri” leasing • minst 5 ADP • minst 2 L1 LOI* • minst 4 LOI* i cirkelgrupp Ingen avbetalning Juni 2009Juli 2009 * GSV på LOI:s ska vara egna, dvs oberoende av någon downlines LOI-volymer. Samma LOI räknas enbart in för en skannerkvalificering.

12 SKANNEROPERATÖRSBONUS Bonus för förstagångsskanning •När en kund skannas och registrerar sig för ADP, erhåller leasingtagaren 10 Euro för varje nytt länkat ADP-kontrakt. Bonus för återskanning •När en ADP-kund i Lifetime Monitoring Programme* återskannas med ett tillhörande skannercertifikat för detta, får leasingtagaren 5 Euro. * ADP-kunder som registrerar sig för LifePak ®, LifePak Essentials Super A eller g3 hamnar automatiskt i Lifetime Monitoring Programme, som erbjuder en gratis skanning var tredje månad så länge ADP:n fortsätter.

13 INCITAMENT FÖR MARKNADSMATERIAL * Kvartalsaktivitet: baserat på kalenderår. Du kan intjäna marknadsmaterial på dina kvartalsvisa aktiviter*: 30 nya länkade ADP:er = 30 vykort 60 nya länkade ADP:er = 30 vykort & re-fill för adressbok 90 nya länkade ADP:er = 30 vykort & USB-minne

14 INDRAGNING Har din skanner varit inaktiv och bibehållandekraven inte uppfyllts under tre sammanhängande månader, upphävs ditt leasingavtal och skannern återtas av företaget. –Improduktiva skannrar dras in. –“Improduktiv” betyder <5 nya länkade ADP:er eller 1 ny personligt sponsrad LOI eller 2 nya LOI:er i cirkelgrupp varje månad. –Föremål för månatlig utvärdering. Du kan rekvalificera dig för skanner genom att uppfylla kraven igen. •OBS! Din handpenning betalas inte tillbaka om din skanner dras in. Om du rekvalificerar dig för en skanner får du erlägga ny handpenning. För att rekvalificera dig ska alla utestående avgifter betalas.

15 FÖRSÄKRING •Distributören uppskattar själv riskerna för förlust, skada, stöld eller förstörelse av skannern och tillhörande programvara. •Leasingtagaren är fullt ansvarig enligt avtal vid de tillfällen skannern används av andra distributörer. •Leasingtagaren kan försäkra skannern mot förlust och skada enligt följande:  Alt A: Månatlig förlustförsäkring för 8 Euro (eller motsvarande i lokal valuta) plus moms. Med detta alternativ har leasingtagaren köpt en förlustförsäkring för Pharmanex ® Biophotonic Scanner och tillhörande utrustning.  Alt B: Månatlig skade- och förlustförsäkring för 20 Euro (eller motsvarande i lokal valuta) plus moms. Med detta alternativ har leasingtagaren köpt en försäkring mot både förlust och skada på skannern och tillhörande utrustning.

16 RESOR •Har du för avsikt att resa med skannern utanför din hemmamarknad* ska du först ha tillstånd från din Marketing Scanner Coordinator eller account manager. •ADP:er som länkas till din skanner utanför din hemmamarknad räknas inte in i bibehållandekrav eller bonus. •LOI:er utanför din hemmamarknad räknas inte in i bibehållandekrav eller bonus. * Hemmamarknad: Europa inklusive EU/EEA, Schweiz eller Ryssland.

17 PENGARNA-TILLBAKA-GARANTI •Kunder som tecknar en ADP som innehåller antingen LifePak ®, LifePak Essentials Super A eller g3 kan nyttja pengarna-tillbaka-garanti. •Om dina kunder ätit rekommenderad dos av LifePak ®, LifePak Essentials Super A eller g3 i 90 dagar och deras SCS inte förbättrats, kan de begära pengarna tillbaka för sina kostnader för ADP:n. •Detaljerade regler och villkor för pengarna-tillbaka-garantin finns på webbsidan.

18 YTTERLIGARE TRÄNING •Certifikatsutbildning för skanneroperatörer –Ta din skanneroperatörslicens. Du hittar träningsmaterial på My Office under Scanner Operations Centre. –När du väl klarat träningen och provet, får du en licens av din lokala Market Scan Coordinator. OBS: Bara leasingtagare kan få licensen.

19 KONTAKTINFORMATION •Kontakta din Market Scan Coordinator på: 02 07 96 557eller via lsorensen@nuskin.com •Kontakta din account manager på: 02 07 96 557 eller email pleijon@nuskin.com eller lwahlstein@nuskin.com pleijon@nuskin.comlwahlstein@nuskin.com •Web: www.nseeurope.comwww.nseeurope.com

20


Ladda ner ppt "Skannerkvalifikationer Skannerkvalificering S2 Kvalificeringsperioden är en månad: •Gå i LOI* genom att ha minst 100 PSV, •Sponsra fyra nya LOI:er**"

Liknande presentationer


Google-annonser