Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konflikter, Rwanda och framtiden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konflikter, Rwanda och framtiden"— Presentationens avskrift:

1 Konflikter, Rwanda och framtiden
Afrika Konflikter, Rwanda och framtiden

2 Afrika är en kontinent med varierande natur, varierande klimat, språk, kultur, länder och politik.
Afrika delas in i Nordafrika, Västafrika, Centralafrika, Östafrika och Södra Afrika. Till ytan är Afrika den näst största världsdelen. En sjundedel av alla människor bor i Afrika. Forskarna är ganska säkra på att det var i Afrika som de första människorna utvecklades för mer än 3 miljoner år sedan. Afrika har varit präglad av kolonialism och imperialism ända fram till 1960-talet men är nu en kontinent med 53 självständiga stater. Många av världens fattigaste länder finns i Afrika men det är också en kontinent som är inne i en utvecklingsfas.

3 Som ni ser på kartan så är det grönt i centrala Afrika
Som ni ser på kartan så är det grönt i centrala Afrika. Här finns regnskogen. Alla behöver denna syreproducent och den är ofta i centrum för konflikter. I regnskogen bor inte så många människor eftersom det är svårt att bygga vägar. De flesta som bor där bor i små byar och transporterar sig längs floderna. Avverkningen av regnskogen har varit pågående sedan européerna koloniserade Centralafrika, det skapades ett intresse för de träslag som fanns i regnskogen. Vilka konsekvenser blir det av regnskogsskövling? Och varför huggs skogen ner?

4 Konflikter, råvaror och regnskog, hur hör det ihop?
Konflikter handlar ofta om olika råvaror, olja, diamanter, vatten, mat eller skog. Det var även detta kolonialsimen och imperialismen handlade om. De råvaror som finns i Afrika har alltid haft ett högt värde. I Kongo exempelvis finns det stora mineralfyndigheter. Men detta orsakar också problem… Vi tittar på Världen: Det grå guldet i Kongo på Mediecenter.

5 Du och din familj, dina syskon och hela din släkt bor nära regnskogen
Du och din familj, dina syskon och hela din släkt bor nära regnskogen. Ni är fattiga och behöver ta reda på all energi och all mat ni får tillgång till. Ni har endast en eldstad där ni lagar all mat och till det behöver ni ved. Vart får ni veden ifrån? Varför kan detta bli ett problem? Finns det lösningar ? Varför kan detta leda till konflikter? Vems ansvar är det?

6 Kriget i Rwanda – ett folkmord, 1 000 000 människor på 100 dagar
Under 100 dagar mördas människor, det är människor om dagen och 417 människor i timmen, 7 människor i minuten. Detta hände 1994 inte på 1800-talet, utan 1994 för endast 17 år sedan. Under kolonialtiden tilldelades landet Rwanda till Tyskland. I Europa kom de som bestämde nämligen överens om att dela upp Afrika mellan sig för att undvika krig. Tyskarna gav i sin tur makten till tutsibefolkningen, en minoritetsgrupp som i och med det stärkte sin maktställning. Under WWI tog Belgien över makten över landet och de fortsatte med tutsistyret. Olika reformer för att modernisera landet ledde under denna period därför till att tutsierna fick ännu mer politiskt, ekonomisk och social makt över hutuerna. En liten, men välutbildad hutuelit växte däremot fram under 1950-talet vilket resulterade i bildandet av hutupartiet PARMEHUTU som krävde sin del av makten i Rwanda. I spetsen för partiet och kraven på mer inflytande gick Grégoire Kayibanda.

7

8 Och hur påverkar detta regnskogen?
På bara några månader mördades omkring en miljon civila rwandier i alla åldrar, de flesta av dem tutsier, och över två miljoner flydde landet. Bakom morden låg CDR, extrema delar av det rwandiska presidentgardet och hutumilisen Interahamwe. Den senare gruppen bestod till stor del av arbetslösa unga hutumän beväpnade med machetes som rekryterats direkt från gatan. Omvärlden och FN förblev stillasittande och gjorde inget för att förhindra katastrofen som ägde rum mitt framför ögonen på dem. Det var först när FPR gått över till regelrätt krigföring och till slut lyckades besegra huturegimen militärt som folkmordet upphörde i juni Då hade de flesta hutuer som låg bakom mördandet hunnit fly från Rwanda till nuvarande Kongo-Kinshasa (dåvarande Zaire). Det var inte förrän det värsta av mördandet var över som Frankrike beslutade att skicka en militär styrka till Rwanda för att upprätta en skyddad zon i den sydvästra delen av landet. Frankrike hade däremot inte dröjt med att leverera vapen till Rwanda som i början av 1990-talet hörde till en av de största importörerna av vapen i världen. Hur kunde detta hända? Och hur påverkar detta regnskogen?

9 När det blir krig eller konflikter måste människor fly
När det blir krig eller konflikter måste människor fly. De människor som flydde undan kriget i Rwanda flydde till mark och land som ligger nära eller i regnskogen. Alla dessa flyktingar måste ha bränsle till att laga mat. Bränsle som de får från regnskogen. För att överleva måste de alltså ta från skogen som alla behöver på hela jorden. Vi tittar på Ramp om historia: Rwanda.

10 Flyktingströmmar Alla krig, som det i Rwanda får konsekvenser ofta långt utöver vad man tror. Många människor flyr bort från krig och har då både fysiska och psykiska skador, skador som de bär med sig hela livet. När de flyr till ett nytt land (oftast ett U-land) måste de bo någonstans. En flykting har inga pengar och bosätter sig i flyktingläger, eller där det finns plats. Det finns de som är flyktingar i sitt eget land, ofta beroende på strider mellan stammar och folkslag eller beroende på att naturen tvingat dem till att flytta. Det finns ingen mat, inget vatten, för mycket vatten, inget att elda med… Dessa flyktingläger breder ut sig och påverkar lokalbefolkningen. Lokalbefolkningen utvecklar en rasism mot flyktingarna som tar land från dem. Sedan blir de undanträngda och flyttar till en annan ände av sitt land.

11 Hur tror ni att det är att leva i ett flyktingläger?
Är man trygg? Kan man påverka sitt liv i lägret? Hur är tillgången till vatten och sanitet? Krigets fasor När det blir krig är det många pappor som aldrig kommer hem igen. Många familjer splittras. I krig görs oftast allt ont som går att göra. Allt för att visa makt. Ju mindre rik lokalbefolkningen och militären är desto mer använder de kvinnor och barn som redskap. Vi lyssnar på Señor Martinez Mondragons bekännelse FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna slår fast att var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet (#3) UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) är FN:s organ för flyktingar. De ser till att basbehoven är täckta samt att flyktingarnas rätt tillgodoses i den mån det är möjligt.

12 Urbanisering När människor flyttar inom ett lands gränser behöver det inte vara för att de flyr från något. De kan också längta till en annan vardag. Livet på landsbygden kan vara hårt. Det är en daglig kamp för överlevnad. Man måste få grödorna att gro, man måste få något att elda med. Livet i staden verkar glamoröst. Man tror att om man flyttar kommer man att kunna tjäna pengar och få det bättre. Man flyttar in till staden och möter verkligheten. Man får ingen bostad utan bygger istället sitt eget hem i slummen. I staden finns inte mycket att försörja sig på. Har man tur får man sålt något man tillverkat eller så får man tiggt till sig pengar. Att flytta från landsbygd till stad kallas för urbanisering. Konsekvenser Urbaniseringen får till följd att det blir överbefolkat i städerna. Landsbygden blir öde och ingen odlar marken där. Vilket leder till att den slutar binda vatten och torkan breder ut sig än mer. Marken behöver rötter för att hålla kvar växtlighet och vatten. Vatten behöver stanna kvar i jordytan för att ha tid att ta sig ner i grunden och fylla på grundvattnet.

13 Demografi Vi har pratat mycket om krig och flyktingar och hur de påverkar människor. I större delen av Afrika finns olika former av epidemier. Det kan vara malaria, undernäring, HIV-AIDS, kolera etc. Dessa epidemier kan vara relativt lätta att behandla men pga ekonomiska skäl görs det inte. Vilket får till följd att människor dör. Krig påverkar båda könen, männen dör i strid, kvinnorna dör i slag. Epidemier slår över alla åldrar förutom HIV. HIV slår främst mot den yngre fertila befolkningen. En HIV-positiv kvinna föder HIV-positiva barn eller smittar dem vid amning. Nedan följer några exempel på hur demografin skiljer sig mellan olika delar av världen. -Hur tror ni att pyramiden ser ut om den fertila befolkningen smittas av HIV? Födelsetal och dödstal är höga och varierar starkt mellan åren. Folkökningen är liten, men varierar beroende på epidemier, krig o.d. "Hacken" i detta labila diagram visar på hur olika åldersgrupper av olika anledningar dör på bredare front. (Exempel: Albanien, Djibouti, Östtimor.) Pyramiden visar hur många större dödsfaror förhindrats, så att kurvan stabiliseras. Dödligheten i främst de lägre åldersklasserna minskar, varpå befolkningen ökar kraftigt. (Exempel: Indien, Eritrea, Mexiko.) Familjeplanering tillämpas och pyramiden stramar åt nedåt. Livsvillkoren stabiliseras även för övriga åldersgrupper; diagrammet "trycks" långsamt uppåt. (Exempel: Kuba, Spanien, Hongkong.) Åldersfördelningen har planats ut. Dödstalet uppåt i åldrarna har minskat p.g.a. välfärdens pensioner och vård, vilket tillfälligt minskar behovet av större familjer och fler unga. (Exempel: Sverige, Monaco, Kanada.)

14

15 Hur ska människor och djur kunna dela på platsen, marken eller bränslet? I det här fallet måste människor köpa illegalt tillverkad träkol som gjorts av regnskogen. Samtidigt tjänar korrupta ledare pengar på att sälja denna energi. De länder som idag tar emot flest flyktingar är U-länder. Många U-länder ligger i områden med regnskog.

16 Detta blir ett svårt dilemma, vems/vilkas ansvar är det att se till att dessa människor får leva i fred och frihet? Kriget i Rwanda har sin grund i Europas kolonisering av Afrika? Varför brydde sig ingen om folkmordet i Rwanda? Varför rapporterade inte media om vad som höll på att hända?

17 Afrikas pirater Hur började det? Vem bär ansvaret? Hur ska det sluta? Hur hör geografi, samhällskunskap och historia ihop?

18 Utanför Somalias kust finns det rika fiskevatten
Utanför Somalias kust finns det rika fiskevatten. Dessa vatten har livnärt många fiskare som levt i Somalia. Idag utfiskas dessa områden av stora fiskeindustrier. Detta leder till att fiskarna inte kan livnära sig på att fiska mer. Utfiskning är när båtarna tar upp mer fisk än vad som kan återfödas, det fiskas för snabbt helt enkelt. Och detta kan leda till konflikter. Vi ska nu se filmerna Vattenmannen och Speed: Utfiskning ochVärlden: Hos Somalias pirater

19 Diskussionsfrågor Diskutera frågorna nedan i mindre grupper. Tänk på att ta hjälp av varandra då detta är en övning inför provet. Vilka resurser finns det i naturen? Hur påverkar människans handlingar naturen? Vad händer när fiskerinäringen blir industrialiserad? Vad är globalisering? Ska du kunna köpa fisk när du vill? Och vilka konsekvenser får det?

20


Ladda ner ppt "Konflikter, Rwanda och framtiden"

Liknande presentationer


Google-annonser