Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer 2014-06-24 1 610 Medicin & hälsa Deweyrummet 2012-01-26 Aprile Clark, Medicinska fakultetens bibliotek, Lund Magdalena Svanberg, KB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer 2014-06-24 1 610 Medicin & hälsa Deweyrummet 2012-01-26 Aprile Clark, Medicinska fakultetens bibliotek, Lund Magdalena Svanberg, KB."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer Medicin & hälsa Deweyrummet Aprile Clark, Medicinska fakultetens bibliotek, Lund Magdalena Svanberg, KB

2 Sidnummer Medicin & hälsa Nio sektioner: 610 Medicin och hälsa 611 Människans anatomi, cytologi, histologi 612 Människans fysiologi 613 Hälsa och säkerhet 614 Rättsmedicin; skadeincidens, sår, sjukdom; preventiv medicin 615 Farmakologi och terapimetoder 616 Sjukdomar 617 Kirurgi, regional medicin, odontologi, oftalmologi, otologi, audiologi 618 Gynekologi, obstetrik, pediatrik, geriatrik

3 Sidnummer Medicin & hälsa.1 Medicin—filosofi.3 Medicin—lexikon.6 Organisationer, ledning; gruppraktik; medicinsk personal och relationer.7 Utbildning, forskning, omvårdnad, paramedicinsk vård.9 Medicin—historia

4 Sidnummer Medicin & hälsa Yrkesgrupper: Medicinsk personal och medicinska relationer, ex. obstetrical nurses Yrken inom omvårdnad, ex. associate-degree nurses Paramedicinsk vård - Services of allied health personnel Nursing: Public health nursing - Folkhälsa inom omvårdnad Disaster nursing - Omvårdnad inom katastrofmedicin Occupational health nursing (Industrial nursing) - Omvårdnad inom företagshälsovård

5 Sidnummer Människans anatomi, cytologi, histologi.1 Blodcirkulationsorgan.2 Andningsorgan (respirationsorgan).3 Matspjälkningsorgan.4 Hematopoetiska systemet, lymfatiska systemet, glandulära systemet.6 Urogenitala systemet.7 Muskuloskeletala systemet (rörelseapparaten), integument (kroppshöljet).8 Nervsystemet.9 Regional och topografisk anatomi

6 Sidnummer Människans anatomi, cytologi, histologi Struktur efter kroppens system Termen integument (kroppshöljet) används inte i SAB men kan inte översättas till hud eftersom det är en bredare term (hud, hår & naglar). Ex.: Muskuloskeletala systemet (rörelseapparaten), integument (kroppshöljet) Integument (kroppshöljet)

7 Sidnummer Människans fysiologi.1 *Blodcirkulationssystemet.2 *Andningssystemet (respirationssystemet).3 *Matspjälkningssystemet.4 *Hematopoetiska systemet, lymfatiska systemet, glandulära systemet, urinsystemet.6 *Fortplantning, utveckling, mognad.7 Muskuloskeletala systemet (rörelseapparaten), integument (kroppshöljet).8 Nervsystemet

8 Sidnummer Människans fysiologi Struktur efter kroppens system, som 611, men här funktion

9 Sidnummer Hälsa och säkerhet.1 Miljöfaktorer.2 Dietik.4 Personlig hygien och liknande ämnen.5 Artificiella miljöer.6 Individuell säkerhet och särskilda ämnen inom hälsa.7 Fysisk kondition.8 Drogmissbruk.9 Födelsekontroll, fortplantningsteknik, sexualhygien, sexualteknik

10 Sidnummer Hälsa och säkerhet Täcker brett område Motsvarande ämnen in SAB finns under Vln Psykiatri, Vmb Terapimetoder, Ohae Arbetarskydd, R Idrott, lek & spel Födelsekontroll och fortplantningsteknik, återkommer under , här endast aspekter på individuell hälsa.

11 Sidnummer Rättsmedicin; skadeincidens, sår, sjukdom; preventiv medicin.1 Rättsmedicin.4 Incidens av sjukdom och samhälleliga åtgärder för att förebygga sjukdom.5 Incidens av och samhälleliga åtgärder för att förebygga särskilda sjukdomar och sjukdomstyper.6 Omhändertagande av döda

12 Sidnummer Rättsmedicin; skadeincidens, sår, sjukdom; preventiv medicin Folkhälsa: 614 Rättsmedicin; skadeincidens, sårincidens, sjukdomsincidens; preventiv allmänmedicin Incidens av sjukdom och samhälleliga åtgärder för att förebygga sjukdom

13 Sidnummer Farmakologi och terapimetoder.1 Läkemedel.2 Oorganiska läkemedel.3 Organiska läkemedel.4 Receptexpediering.5 Terapimetoder.6 Metoder för läkemedelsadministration.7 Farmakokinetik.8 Särskilda terapier och typer av terapier.9 Toxikologi

14 Sidnummer Farmakologi och terapimetoder Både läkemedelsterapi och andra terapimetoder, toxikologi Jmfr Vd + Vm + Vae i SAB Särskilda terapier och typer av terapier – stort avsnitt med terapimetoder utöver läkemedel Elektroterapi och magnetterapi Psykoterapi och aktivitetsterapi Musikterapi Akupunktur

15 Sidnummer Sjukdomar.1 *Hjärt-kärlsjukdomar.2 Luftvägssjukdomar.3 *Matspjälkningssjukdomar.4 *Hormonsjukdomar (endokrina sjukdomar), sjukdomar i hematopoetiska systemet, lymfatiska sjukdomar, sjukdomar i glandulära systemet; sjukdomar i mannens bröst.5 *Sjukdomar i integument (kroppshöljet).6 *Urogenitala sjukdomar.7 *Muskuloskeletala sjukdomar.8 Nervsjukdomar och psykiska störningar.9 Övriga sjukdomar

16 Sidnummer Sjukdomar Största avsnittet, uppdelat efter kroppsdelar & system Samma struktur som 611 & 612 Omfattar även psykiska sjukdomar (jmfr Vla i SAB) Specialiserade medicinska områden som Rymdmedicin Militärmedicin

17 Sidnummer Sjukdomar Katastrofmedicin: Akutmedicin - Medical emergencies Yrkes- och miljömedicin: Yrkesmedicin - Industrial and occupational medicine Icke-smittsamma sjukdomar och miljömedicin SAB: Vnb Miljö- och yrkesmedicin Vnbb Miljömedicin Vnbf Yrkesmedicin

18 Sidnummer Kirurgi, regional medicin, odontologi, oftalmologi, otologi, audiologi.1 Skador och sår.2 Följder av skador och sår.4 Kirurgi utifrån system.5 Regional medicin.6 *Odontologi (tandläkarvetenskap).7 *Oftalmologi.8 *Otologi och audiologi.9 Operativ kirurgi och särskilda typer av kirurgi

19 Sidnummer Kirurgi, regional medicin, odontologi, oftalmologi, otologi, audiologi Kirurgi utifrån system – samma struktur som 611,612, Regional medicin Inte samma struktur; huvud, hals, torax, buk, rygg, extremiteter. Efter kroppsdelar, inte system *Otologi och audiologi Rinologi och Laryngologi under & Otorinolaryngologi samlat under Huvud SAB: Vj Otorinolaryngologi Vjb Otologi Vji Rinologi Vjj Laryngologi

20 Sidnummer Gynekologi, obstetrik, pediatrik, geriatrik.1 *Gynekologi.2 *Obstetrik.3 *Graviditetssjukdomar och graviditetskomplikationer.4 Förlossning.5 Förlossningskomplikationer.6 Normal puerperium (barnsäng).7 *Barnsängssjukdomar (postpartumsjukdomar).8 Obstetrisk kirurgi.9 Pediatrik och geriatrik

21 Sidnummer Gynekologi, obstetrik, pediatrik, geriatrik Födelsekontroll Här kontraception, familjeplanering Även Födelsekontroll och fortplantningsteknik, där endast aspekter på individuell hälsa

22 Sidnummer Va Medicinsk genetik, mikrobiologi, immunologi och andra icke kliniska discipliner Vb Anatomi Vc Medicinsk fysiologi, biofysik och kemi Vd Farmakologi Ve Allmänmedicin Vf Kirurgi och anestesi Vg Gynekologi och andrologi Vh Pediatrik Vi Oftalmologi Vj Otorinolaryngologi Vk Odontologi Vl Psykiatri Vm Terapimetoder Vn Samhällsmedicin, hygien och sexologi Vo Rättsmedicin Vp Hälso- och sjukvård Vs Geriatrik Vt Flyg- och navalmedicin, rymdmedicin Vu Idrottsmedicin Vx Militärmedicin 610 Medicin och hälsa 611 Människans anatomi, cytologi, histologi 612 Människans fysiologi 613 Hälsa och säkerhet 614 Rättsmedicin; skadeincidens, sår, sjukdom; preventiv medicin 615 Farmakologi och terapimetoder 616 Sjukdomar 617 Kirurgi, regional medicin, odontologi, oftalmologi, otologi, audiologi 618 Gynekologi, obstetrik, pediatrik, geriatrik DDK & SAB

23 Sidnummer DDK & SAB Läran om-benämningar används i högre utsträckning i SAB Vep Onkologi (läran om tumörer) Vfo Ortopedi Cancer (Klassificera här karcinom, onkologi, tumörer) Muskuloskeletala sjukdomar (Klassificera här övergripande verk om ortopedi)

24 Sidnummer DDK & SAB Olika strukturer: Olika aspekter på en kroppsdel samlas i SAB under kroppsdelen, i DDK upprepas kroppsdelarna under anatomi, fysiologi och sjukdomar/kirurgi. Vi Oftalmologi (ögat) Vib Ögats anatomi Vic Ögats fysiologi Vie Ögonsjukdomar Vif Ögonkirurgi 611 Människans anatomi Nervsystemet Ögon 612 Människans fysiologi Nervsystemet Ögon 617 Kirurgi, regional medicin, odontologi, oftalmologi, otologi, audiologi Oftalmologi Ögonsjukdomar och ögonkirurgi

25 Sidnummer DDK & SAB Folkhälsa: Folkhälsa inom omvårdnad 614 Rättsmedicin; skadeincidens, sårincidens, sjukdomsincidens; preventiv allmänmedicin Incidens av sjukdom och samhälleliga åtgärder för att förebygga sjukdom Epidemiologi Incidens av och samhälleliga åtgärder för att förebygga särskilda sjukdomar och sjukdomstyper Fysisk sjukdom Sociala problem och sociala tjänster till grupper Diverse sociala frågor och tjänster Övergripande verk om folkhälsa

26 Sidnummer DDK & SAB Folkhälsa: SAB: Vna Samhällsmedicin och socialmedicin Vnaa Folkhälsa Vnaaa Preventiv medicin (förebyggande medicin och friskvård) Vnac Epidemiologi

27 Sidnummer 610 och 362 – gränsdragningen (1) Problem gällande personer med sjukdomar eller funktionshinder och tjänster till dessa Klassificera här tvärvetenskapliga verk om sjukdom och funktionshinder, om medicinsk vård och behandling, om medicinskt frivilligarbete, om folkhälsa För medicinsk teknik se 610

28 Sidnummer 610 och 362 – gränsdragningen (2) 610 Medicin och hälsa Klassificera här medicinsk teknik Klassificera sociala omsorgsproblem och sociala tjänster till personer med fysisk sjukdom, tvärvetenskapliga verk om samhällets tillhandahållande av medicinska tjänster och medicinsk teknik under

29 Sidnummer Exempel 610 och 362 i Libris Intensivvård Intensivvård - sociala tjänster Intensivvård – medicin Parkinson’s disease – medicine Parkinson’s disease – social services (61)

30 Sidnummer Viktiga tilläggstabeller Särskilda sjukdomar För sjukdomar 617 Kirurgi, medicin gällande en särskild kroppsdel, odontologi, oftalmologi, otologi, audiologi För kroppsdelar och sjukdomar i öron, öron, tänder Gynekologi och obstetrik För sjukdomar och specialiteter

31 Sidnummer Exempel på notation i tilläggstabellerna 023 Personal 028 Intensivvård 03 Rehabilitering 05 Preventiva åtgärder 06 Terapi Notationen i de tre tilläggstabellerna sammanfaller till stora delar, men vissa skillnader

32 Sidnummer Nummerbyggnad med tilläggstabell (1) Stroke intensivvård preventiva åtgärder terapi

33 Sidnummer Nummerbyggnad med tilläggstabell (2) Kirurgi gällande en kroppsdel Hjärtkirurgi Komplikationer Sjukdomar i öron, ögon, tänder Karies rehabilitering preventiva åtgärder terapi

34 Sidnummer Bygga vidare Stroke terapi sjukgymnastik (från )

35 Sidnummer Fråga 1 Barn- och ungdomsdiabetes Typ 1 diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna : hur du blir expert på din egen diabetes / Ragnar Hanås DDC: *Diabetes Diabetes hos barn och unga : fakta och goda råd / Gisela Dahlquist DDC: Diabetes mellitus--pediatrics,...

36 Sidnummer folkhälsa/public health/global health, hälsofrämjande arbete •362.1, 613 eller 614 (med ev underavdelningar) •Inte alltid så lätt att se skillnaden. •Likartade titlar och innehåll men olika klassningar


Ladda ner ppt "Sidnummer 2014-06-24 1 610 Medicin & hälsa Deweyrummet 2012-01-26 Aprile Clark, Medicinska fakultetens bibliotek, Lund Magdalena Svanberg, KB."

Liknande presentationer


Google-annonser