Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer 2014-06-24 1 610 Medicin & hälsa Deweyrummet 2012-01-26 Aprile Clark, Medicinska fakultetens bibliotek, Lund Magdalena Svanberg, KB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer 2014-06-24 1 610 Medicin & hälsa Deweyrummet 2012-01-26 Aprile Clark, Medicinska fakultetens bibliotek, Lund Magdalena Svanberg, KB."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer 2014-06-24 1 610 Medicin & hälsa Deweyrummet 2012-01-26 Aprile Clark, Medicinska fakultetens bibliotek, Lund Magdalena Svanberg, KB

2 Sidnummer 2014-06-24 2 610 Medicin & hälsa Nio sektioner: 610 Medicin och hälsa 611 Människans anatomi, cytologi, histologi 612 Människans fysiologi 613 Hälsa och säkerhet 614 Rättsmedicin; skadeincidens, sår, sjukdom; preventiv medicin 615 Farmakologi och terapimetoder 616 Sjukdomar 617 Kirurgi, regional medicin, odontologi, oftalmologi, otologi, audiologi 618 Gynekologi, obstetrik, pediatrik, geriatrik

3 Sidnummer 2014-06-24 3 610 Medicin & hälsa.1 Medicin—filosofi.3 Medicin—lexikon.6 Organisationer, ledning; gruppraktik; medicinsk personal och relationer.7 Utbildning, forskning, omvårdnad, paramedicinsk vård.9 Medicin—historia

4 Sidnummer 2014-06-24 4 610 Medicin & hälsa Yrkesgrupper: 610.69 Medicinsk personal och medicinska relationer, ex. obstetrical nurses 610.73092 Yrken inom omvårdnad, ex. associate-degree nurses 610.737 Paramedicinsk vård - Services of allied health personnel Nursing: 610.734 Public health nursing - Folkhälsa inom omvårdnad 610.7349 Disaster nursing - Omvårdnad inom katastrofmedicin 610.7346 Occupational health nursing (Industrial nursing) - Omvårdnad inom företagshälsovård

5 Sidnummer 2014-06-24 5 611 Människans anatomi, cytologi, histologi.1 Blodcirkulationsorgan.2 Andningsorgan (respirationsorgan).3 Matspjälkningsorgan.4 Hematopoetiska systemet, lymfatiska systemet, glandulära systemet.6 Urogenitala systemet.7 Muskuloskeletala systemet (rörelseapparaten), integument (kroppshöljet).8 Nervsystemet.9 Regional och topografisk anatomi

6 Sidnummer 2014-06-24 6 611 Människans anatomi, cytologi, histologi Struktur efter kroppens system Termen integument (kroppshöljet) används inte i SAB men kan inte översättas till hud eftersom det är en bredare term (hud, hår & naglar). Ex.: 611.7 Muskuloskeletala systemet (rörelseapparaten), integument (kroppshöljet) 611.77 Integument (kroppshöljet)

7 Sidnummer 2014-06-24 7 612 Människans fysiologi.1 *Blodcirkulationssystemet.2 *Andningssystemet (respirationssystemet).3 *Matspjälkningssystemet.4 *Hematopoetiska systemet, lymfatiska systemet, glandulära systemet, urinsystemet.6 *Fortplantning, utveckling, mognad.7 Muskuloskeletala systemet (rörelseapparaten), integument (kroppshöljet).8 Nervsystemet

8 Sidnummer 2014-06-24 8 612 Människans fysiologi Struktur efter kroppens system, som 611, men här funktion

9 Sidnummer 2014-06-24 9 613 Hälsa och säkerhet.1 Miljöfaktorer.2 Dietik.4 Personlig hygien och liknande ämnen.5 Artificiella miljöer.6 Individuell säkerhet och särskilda ämnen inom hälsa.7 Fysisk kondition.8 Drogmissbruk.9 Födelsekontroll, fortplantningsteknik, sexualhygien, sexualteknik

10 Sidnummer 2014-06-24 10 613 Hälsa och säkerhet Täcker brett område Motsvarande ämnen in SAB finns under Vln Psykiatri, Vmb Terapimetoder, Ohae Arbetarskydd, R Idrott, lek & spel 613.94 Födelsekontroll och fortplantningsteknik, återkommer under 618.18, här endast aspekter på individuell hälsa.

11 Sidnummer 2014-06-24 11 614 Rättsmedicin; skadeincidens, sår, sjukdom; preventiv medicin.1 Rättsmedicin.4 Incidens av sjukdom och samhälleliga åtgärder för att förebygga sjukdom.5 Incidens av och samhälleliga åtgärder för att förebygga särskilda sjukdomar och sjukdomstyper.6 Omhändertagande av döda

12 Sidnummer 2014-06-24 12 614 Rättsmedicin; skadeincidens, sår, sjukdom; preventiv medicin Folkhälsa: 614 Rättsmedicin; skadeincidens, sårincidens, sjukdomsincidens; preventiv allmänmedicin 614.4 Incidens av sjukdom och samhälleliga åtgärder för att förebygga sjukdom

13 Sidnummer 2014-06-24 13 615 Farmakologi och terapimetoder.1 Läkemedel.2 Oorganiska läkemedel.3 Organiska läkemedel.4 Receptexpediering.5 Terapimetoder.6 Metoder för läkemedelsadministration.7 Farmakokinetik.8 Särskilda terapier och typer av terapier.9 Toxikologi

14 Sidnummer 2014-06-24 14 615 Farmakologi och terapimetoder Både läkemedelsterapi och andra terapimetoder, toxikologi Jmfr Vd + Vm + Vae i SAB 615.8 Särskilda terapier och typer av terapier – stort avsnitt med terapimetoder utöver läkemedel 615.845 Elektroterapi och magnetterapi 615.851 Psykoterapi och aktivitetsterapi 615.851 54 Musikterapi 615.892 Akupunktur

15 Sidnummer 2014-06-24 15 616 Sjukdomar.1 *Hjärt-kärlsjukdomar.2 Luftvägssjukdomar.3 *Matspjälkningssjukdomar.4 *Hormonsjukdomar (endokrina sjukdomar), sjukdomar i hematopoetiska systemet, lymfatiska sjukdomar, sjukdomar i glandulära systemet; sjukdomar i mannens bröst.5 *Sjukdomar i integument (kroppshöljet).6 *Urogenitala sjukdomar.7 *Muskuloskeletala sjukdomar.8 Nervsjukdomar och psykiska störningar.9 Övriga sjukdomar

16 Sidnummer 2014-06-24 16 616 Sjukdomar Största avsnittet, uppdelat efter kroppsdelar & system Samma struktur som 611 & 612 Omfattar även psykiska sjukdomar (jmfr Vla i SAB) Specialiserade medicinska områden som 616.980 21 Rymdmedicin 616.980 23 Militärmedicin

17 Sidnummer 2014-06-24 17 616 Sjukdomar Katastrofmedicin: 616.025 Akutmedicin - Medical emergencies Yrkes- och miljömedicin: 616.9803 Yrkesmedicin - Industrial and occupational medicine 616.98 Icke-smittsamma sjukdomar och miljömedicin SAB: Vnb Miljö- och yrkesmedicin Vnbb Miljömedicin Vnbf Yrkesmedicin

18 Sidnummer 2014-06-24 18 617 Kirurgi, regional medicin, odontologi, oftalmologi, otologi, audiologi.1 Skador och sår.2 Följder av skador och sår.4 Kirurgi utifrån system.5 Regional medicin.6 *Odontologi (tandläkarvetenskap).7 *Oftalmologi.8 *Otologi och audiologi.9 Operativ kirurgi och särskilda typer av kirurgi

19 Sidnummer 2014-06-24 19 617 Kirurgi, regional medicin, odontologi, oftalmologi, otologi, audiologi 617.4 Kirurgi utifrån system – samma struktur som 611,612,616 617.5 Regional medicin Inte samma struktur; huvud, hals, torax, buk, rygg, extremiteter. Efter kroppsdelar, inte system. 617.8 *Otologi och audiologi Rinologi och Laryngologi under 616.21 & 616.22 Otorinolaryngologi samlat under 617.51 Huvud SAB: Vj Otorinolaryngologi Vjb Otologi Vji Rinologi Vjj Laryngologi

20 Sidnummer 2014-06-24 20 618 Gynekologi, obstetrik, pediatrik, geriatrik.1 *Gynekologi.2 *Obstetrik.3 *Graviditetssjukdomar och graviditetskomplikationer.4 Förlossning.5 Förlossningskomplikationer.6 Normal puerperium (barnsäng).7 *Barnsängssjukdomar (postpartumsjukdomar).8 Obstetrisk kirurgi.9 Pediatrik och geriatrik

21 Sidnummer 2014-06-24 21 618 Gynekologi, obstetrik, pediatrik, geriatrik 618.18 Födelsekontroll Här kontraception, familjeplanering Även 613.94 Födelsekontroll och fortplantningsteknik, där endast aspekter på individuell hälsa

22 Sidnummer Va Medicinsk genetik, mikrobiologi, immunologi och andra icke kliniska discipliner Vb Anatomi Vc Medicinsk fysiologi, biofysik och kemi Vd Farmakologi Ve Allmänmedicin Vf Kirurgi och anestesi Vg Gynekologi och andrologi Vh Pediatrik Vi Oftalmologi Vj Otorinolaryngologi Vk Odontologi Vl Psykiatri Vm Terapimetoder Vn Samhällsmedicin, hygien och sexologi Vo Rättsmedicin Vp Hälso- och sjukvård Vs Geriatrik Vt Flyg- och navalmedicin, rymdmedicin Vu Idrottsmedicin Vx Militärmedicin 610 Medicin och hälsa 611 Människans anatomi, cytologi, histologi 612 Människans fysiologi 613 Hälsa och säkerhet 614 Rättsmedicin; skadeincidens, sår, sjukdom; preventiv medicin 615 Farmakologi och terapimetoder 616 Sjukdomar 617 Kirurgi, regional medicin, odontologi, oftalmologi, otologi, audiologi 618 Gynekologi, obstetrik, pediatrik, geriatrik DDK & SAB

23 Sidnummer 2014-06-24 23 DDK & SAB Läran om-benämningar används i högre utsträckning i SAB Vep Onkologi (läran om tumörer) Vfo Ortopedi 616.994 Cancer (Klassificera här karcinom, onkologi, tumörer) 616.7 Muskuloskeletala sjukdomar (Klassificera här övergripande verk om ortopedi)

24 Sidnummer 2014-06-24 24 DDK & SAB Olika strukturer: Olika aspekter på en kroppsdel samlas i SAB under kroppsdelen, i DDK upprepas kroppsdelarna under anatomi, fysiologi och sjukdomar/kirurgi. Vi Oftalmologi (ögat) Vib Ögats anatomi Vic Ögats fysiologi Vie Ögonsjukdomar Vif Ögonkirurgi 611 Människans anatomi 611.8 Nervsystemet 611.84 Ögon 612 Människans fysiologi 612.8 Nervsystemet 612.84 Ögon 617 Kirurgi, regional medicin, odontologi, oftalmologi, otologi, audiologi 617.7 Oftalmologi 617.71 Ögonsjukdomar och ögonkirurgi

25 Sidnummer 2014-06-24 25 DDK & SAB Folkhälsa: 610.734 Folkhälsa inom omvårdnad 614 Rättsmedicin; skadeincidens, sårincidens, sjukdomsincidens; preventiv allmänmedicin 614.4 Incidens av sjukdom och samhälleliga åtgärder för att förebygga sjukdom Epidemiologi 614.5 Incidens av och samhälleliga åtgärder för att förebygga särskilda sjukdomar och sjukdomstyper 362.1 Fysisk sjukdom Sociala problem och sociala tjänster till grupper 344.04 Diverse sociala frågor och tjänster Övergripande verk om folkhälsa

26 Sidnummer 2014-06-24 26 DDK & SAB Folkhälsa: SAB: Vna Samhällsmedicin och socialmedicin Vnaa Folkhälsa Vnaaa Preventiv medicin (förebyggande medicin och friskvård) Vnac Epidemiologi

27 Sidnummer 610 och 362 – gränsdragningen (1) 362.1-362.4 Problem gällande personer med sjukdomar eller funktionshinder och tjänster till dessa Klassificera här tvärvetenskapliga verk om sjukdom och funktionshinder, om medicinsk vård och behandling, om medicinskt frivilligarbete, om folkhälsa För medicinsk teknik se 610

28 Sidnummer 610 och 362 – gränsdragningen (2) 610 Medicin och hälsa Klassificera här medicinsk teknik Klassificera sociala omsorgsproblem och sociala tjänster till personer med fysisk sjukdom, tvärvetenskapliga verk om samhällets tillhandahållande av medicinska tjänster och medicinsk teknik under 362.1 362.1

29 Sidnummer Exempel 610 och 362 i Libris Intensivvård 362.174362.174 Intensivvård - sociala tjänster 362.174362.174 Intensivvård – medicin 616.028616.028 Parkinson’s disease – medicine 616.833616.833 Parkinson’s disease – social services 362.196833 362.19 + (61)6.8833362.196833

30 Sidnummer Viktiga tilläggstabeller 616.1-616.9 Särskilda sjukdomar För sjukdomar 617 Kirurgi, medicin gällande en särskild kroppsdel, odontologi, oftalmologi, otologi, audiologi För kroppsdelar och sjukdomar i öron, öron, tänder 618.1-618.8 Gynekologi och obstetrik För sjukdomar och specialiteter

31 Sidnummer Exempel på notation i tilläggstabellerna 023 Personal 028 Intensivvård 03 Rehabilitering 05 Preventiva åtgärder 06 Terapi Notationen i de tre tilläggstabellerna sammanfaller till stora delar, men vissa skillnader

32 Sidnummer Nummerbyggnad med tilläggstabell (1) Stroke616.81 intensivvård616.81023 preventiva åtgärder616.8105 terapi616.8106

33 Sidnummer Nummerbyggnad med tilläggstabell (2) Kirurgi gällande en kroppsdel Hjärtkirurgi617.412 Komplikationer617.41201 Sjukdomar i öron, ögon, tänder Karies617.67 rehabilitering617.6703 preventiva åtgärder617.6705 terapi617.6706

34 Sidnummer Bygga vidare Stroke616.81 terapi616.8106 sjukgymnastik 616.81062 (från 618.52)

35 Sidnummer Fråga 1 Barn- och ungdomsdiabetes Typ 1 diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna : hur du blir expert på din egen diabetes / Ragnar Hanås DDC:616.462 22 *Diabetes http://libris.kb.se/bib/9524004 Diabetes hos barn och unga : fakta och goda råd / Gisela Dahlquist DDC:618.92462 22 Diabetes mellitus--pediatrics,... http://libris.kb.se/bib/10120888616.462 http://libris.kb.se/bib/9524004618.92462 http://libris.kb.se/bib/10120888

36 Sidnummer folkhälsa/public health/global health, hälsofrämjande arbete •362.1, 613 eller 614 (med ev underavdelningar) •Inte alltid så lätt att se skillnaden. •Likartade titlar och innehåll men olika klassningar. http://libris.kb.se/bib/11581471 http://libris.kb.se/bib/9987549 http://libris.kb.se/bib/10183738 http://libris.kb.se/bib/10736694 http://libris.kb.se/bib/9638475 http://libris.kb.se/bib/11581471 http://libris.kb.se/bib/9987549 http://libris.kb.se/bib/10183738 http://libris.kb.se/bib/10736694 http://libris.kb.se/bib/9638475


Ladda ner ppt "Sidnummer 2014-06-24 1 610 Medicin & hälsa Deweyrummet 2012-01-26 Aprile Clark, Medicinska fakultetens bibliotek, Lund Magdalena Svanberg, KB."

Liknande presentationer


Google-annonser