Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SPICI studien Roland Carlsson Överläkare PCI enheten Centralsjukhuset i Karlstad 1 Förändrad livsstil hos våra PCI patienter Hur lyckas vi?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SPICI studien Roland Carlsson Överläkare PCI enheten Centralsjukhuset i Karlstad 1 Förändrad livsstil hos våra PCI patienter Hur lyckas vi?"— Presentationens avskrift:

1 SPICI studien Roland Carlsson Överläkare PCI enheten Centralsjukhuset i Karlstad 1 Förändrad livsstil hos våra PCI patienter Hur lyckas vi?

2 SPICI studien • Behov av ändrade levnadsvanor • Mer fysiskt aktiv • Slutar man röka? • Ändrade matvanor? 2R.Carlsson Ur ett patientperspektiv:…

3 SPICI studien 3R.Carlsson Ur ett patientperspektiv:… Kunskaps- överföring Informerad patient Attityd- förändring hos patient Aktiv handling av patient Förändrat riskfaktormönster

4 SPICI studien • Hur sker informationen vid återbesök? • Konkreta råd? • Vad innefattar informationen? • Olika områden? Olika omfattning? • Delaktighet av anhöriga? • Vad betonar vi? • Hur uppfattar patienterna den information vi ger vid återbesök? ”Hur är mitt hälsotillstånd?” 4R.Carlsson

5 SPICI studien • Hur sker informationen vid återbesök? • Konkreta råd? • Vad innefattar informationen? • Olika områden? Olika omfattning? • Delaktighet av anhöriga? • Vad betonar vi? • Hur uppfattar patienterna den information vi ger vid återbesök? ”Hur är mitt hälsotillstånd?” 5R.Carlsson

6 SPICI studien R.Carlsson6 Förebyggande råd Tabell 13. Vilka konkreta råd om hur du ska förebygga framtida hjärtbesvär fick du från personalen på hjärtavdelningen på ditt sjukhus vid återbesöket efter det att ballongvidgningen var genomförd? Antal och procentuell fördelning. Total andel (%) Jag fick inga konkreta råd vid återbesöket 16 Kommer inte ihåg/Vet inte6 Fick konkreta råd78 Totalt antal svarande: 1068 (99 procent av de som besvarat enkäten)

7 SPICI studien R.Carlsson7 Förebyggande råd Tabell 13. Vilka konkreta råd om hur du ska förebygga framtida hjärtbesvär fick du från personalen på hjärtavdelningen på ditt sjukhus vid återbesöket efter det att ballongvidgningen var genomförd? Antal och procentuell fördelning. Total andel (%) Jag fick inga konkreta råd vid återbesöket 16 Kommer inte ihåg/Vet inte6 Fick konkreta råd78 Totalt antal svarande: 1068 (99 procent av de som besvarat enkäten) Var 5:e patient tog inte emot informationen

8 SPICI studien • Hur sker informationen vid återbesök? • Konkreta råd? • Vad innefattar informationen? • Olika områden? Olika omfattning? • Delaktighet av anhöriga? • Vad betonar vi? • Hur uppfattar patienterna den information vi ger vid återbesök? ”Hur är mitt hälsotillstånd?” 8R.Carlsson

9 SPICI studien Tabell 14. Konkreta råd som getts för att förebygga framtida hjärtbesvär. Antal och procentuell fördelning. Total andel (%) Motion74 Kost/dryckesvanor58 Sluta med tobak20 Ej stress15 Ta rekommenderade mediciner/ kontinuerliga hälsokontroller/ söka hjälp vid behov av känningar 11 Leva som vanligt7 Gå ner i vikt/minska midjemåttet5 Övrigt/gå i Hjärtskola/Hjärtrehabilitering6 Totalt antal svarande: 789 (99 procent av de som fått konkreta råd) R.Carlsson9

10 SPICI studien Tabell 14. Konkreta råd som getts för att förebygga framtida hjärtbesvär. Antal och procentuell fördelning. Total andel (%) Motion74 Kost/dryckesvanor58 Sluta med tobak20 Ej stress15 Ta rekommenderade mediciner/ kontinuerliga hälsokontroller/ söka hjälp vid behov av känningar 11 Leva som vanligt7 Gå ner i vikt/minska midjemåttet5 Övrigt/gå i Hjärtskola/Hjärtrehabilitering6 Totalt antal svarande: 789 (99 procent av de som fått konkreta råd) R.Carlsson10

11 SPICI studien Tabell 14. Konkreta råd som getts för att förebygga framtida hjärtbesvär. Antal och procentuell fördelning. Total andel (%) Motion74 Kost/dryckesvanor58 Sluta med tobak20 Ej stress15 Ta rekommenderade mediciner/ kontinuerliga hälsokontroller/ söka hjälp vid behov av känningar 11 Leva som vanligt7 Gå ner i vikt/minska midjemåttet 5 Övrigt/gå i Hjärtskola/Hjärtrehabilitering6 Totalt antal svarande: 789 (99 procent av de som fått konkreta råd) R.Carlsson11 ?

12 Kvinnorstörre än 88 cm 66% Män större än 102 cm 53 % Hur många patienter har för stort midjemått (för tjocka runt midjan!) ? ( 1348 patienter i Karlstad)

13

14 SPICI studien • Hur sker informationen vid återbesök? • Konkreta råd? • Vad innefattar informationen? • Olika områden? Olika omfattning? • Delaktighet av anhöriga? • Vad betonar vi? • Hur uppfattar patienterna den information vi ger vid återbesök? ”Hur är mitt hälsotillstånd?” 14R.Carlsson

15 SPICI studien Tabell 15. Fick du tillsammans med någon närstående till dig information från personalen vid återbesöket? Antal och procentuell fördelning. Total andel (%) Ja36 Nej63 Kommer inte ihåg/Vet inte1 Totalt antal svarande: 1054 (98 procent av de som besvarat enkäten) R.Carlsson15

16 R.Carlsson16

17 SPICI studien Hur intresserade är egentligen våra patienter av fysisk träning? 17R.Carlsson

18 SPICI studien 18R.Carlsson

19 SPICI studien Ändrade motionsvanor Tabell 36. Hur är dina motionsvanor jämfört med dina vanor före du gjorde ballongvidgningen? Antal och procentuell fördelning. Total andel Jag är mer fysiskt aktiv nu än före ballongvidgningen 31 Jag är lika fysiskt aktiv som före ballongvidgningen 57 Jag är mindre fysiskt aktiv nu än före ballongvidgningen 12 Totalt antal svarande: 1002 (93 procent av de som besvarat enkäten) R.Carlsson19

20 SPICI studien Information om sjukhusets motionsgrupp Tabell 17. Fick du information om sjukhusets motionsgrupp (att gå på fysisk träning i grupp)? Antal och procentuell fördelning. Total andel Ja78 Nej20 Kommer inte ihåg/Vet inte2 Totalt antal svarande: 1060 (99 procent av de som besvarat enkäten) R.Carlsson20

21 SPICI studien Deltagande i sjukhusets motionsgrupp Tabell 18. Har du deltagit i sjukhusets motionsgrupp? Antal och procentuell fördelning. Total andel Ja24 Nej, men kommer att delta19 Nej, kommer inte att delta35 Nej, vet inte om jag kommer att delta22 Totalt antal svarande: 1026 (95 procent av de som besvarat enkäten) R.Carlsson 21

22 SPICI studien Tabell 19. Om du inte deltagit i sjukhusets motionsgrupp, vad är den främsta orsaken till det? Antal och procentuell fördelning. Total andel (%) Visste inte att sjukhuset har motionsgrupp14 Långt avstånd att åka till sjukhuset27 Tiden passar mig inte7 Har inte tid2 Har inget behov av motionsgrupp7 Har motionsmöjligheter på annat sätt51 Annat, nämligen24 Totalt antal svarande: 755 (97 procent av de som ännu ej gått i motionsgrupp) R.Carlsson22

23 SPICI studien 23R.Carlsson • Över hälften egentligen ointresserade av erbjudande om träning • ¾ patienter vill sköta träningen på egen hand

24 SPICI studien R.Carlsson24 Hjärtundervisning

25 SPICI studien Tabell 20. Fick du information om sjukhusets Hjärtskola (där det ges information om hjärtsjukdomen)? Antal och procentuell fördelning. Total andel (%) Ja80 Nej17 Kommer inte ihåg/Vet inte3 Totalt antal svarande: 1062 (99 procent av de som besvarat enkäten) R.Carlsson25

26 SPICI studien Tabell 21. Har du deltagit i sjukhusets Hjärtskola? Antal och procentuell fördelning. Total andel (%) Ja30 Nej, men kommer att delta25 Nej, kommer inte att delta21 Nej, vet inte om jag kommer att delta23 Totalt antal svarande: 1033 (96 procent av de som besvarat enkäten) R.Carlsson26

27 SPICI studien Tabell 22. Om du inte deltagit i sjukhusets Hjärtskola, vad är den främsta orsaken till det? Procentuell fördelning. Total andel (%) Visste inte att det fanns hjärtskola25 Långt avstånd att åka till sjukhuset27 Tiden passar mig inte9 Har inte tid3 Har inget behov av information7 Har fått information på annat sätt24 Annat, nämligen21 Totalt antal svarande: 624 (87 procent av de som ännu ej gått på Hjärtskola) R.Carlsson27

28

29

30

31 SPICI studien Tabell 24. Vad stämmer in på dig angående din vikt? Antal och procentuell fördelning. Total andel egen uppskattad vikt Inte överviktig39 Lite överviktig50 Mycket överviktig11 Totalt antal svarande: 1052 (98 procent av de som besvarat enkäten) R.Carlsson31

32 SPICI studien Tabell 24. Vad stämmer in på dig angående din vikt? Antal och procentuell fördelning. Total andel egen uppskattad vikt Total andel uträknad BMI-värde Inte överviktig3929 Lite överviktig50 Mycket överviktig1121 Totalt antal svarande: 1052 (98 procent av de som besvarat enkäten) R.Carlsson32

33 SPICI studien 33R.Carlsson

34 SPICI studien Total andelAndel av dem som innan PCI var tobaksanvändare Andel av dem som nyttja tobak nu för tiden Nej, varken röker eller snusar 8453- Ja, röker varje dag61939 Ja, röker ibland2612 Ja, röker pipa och/eller cigarr 113 Ja, snusar72348 Totalt antal svarande: 1066 (99 procent av de som besvarat enkäten) Antal svarande som varit rökare innan: 345. Antal svarande som uppger att de röker ännu: 164 R.Carlsson34 Nyttjande av tobak Tabell 25. Använder du tobak, nu för tiden? Fler alternativ kunde anges. Antal och procentuell fördelning.

35 SPICI studien Tabell 28. Fick du på återbesöket erbjudande om hjälp att bli tobaksfri? Antal och procentuell fördelning. Ja48 Nej45 Kommer inte ihåg/Vet inte7 Totalt antal svarande: 316 (81 procent av de som besvarat att de använder/använt tobak) R.Carlsson35

36 SPICI studien Ändrade kostvanor Tabell 31. Vad stämmer in på dig? Antal och procentuell fördelning. Total andel Jag äter mer sund kost nu än före ballongvidgningen 40 Jag äter likadan kost nu som före ballongvidgningen 59 Jag äter mindre sund kost nu än före ballongvidgningen 1 Totalt antal svarande: 1005 (94 procent av de som besvarat enkäten) R.Carlsson36

37 SPICI studien Erbjudande om stresshanteringsprogram Tabell 40. Fick du på återbesöket erbjudande om att delta i ett program för stresshantering? Antal och procentuell fördelning. Total andel Ja18 Nej72 Kommer inte ihåg/Vet inte10 Totalt antal svarande: 997 (93 procent av de som besvarat enkäten) R.Carlsson37

38 SPICI studien Tabell 39. Vad stämmer in på dig angående stress? Antal och procentuell fördelning. Total andel Jag upplever stress i samma grad nu som före ballongvidgningen 61 Jag upplever stress mindre ofta nu än före ballongvidgningen 35 Jag upplever stress mer ofta nu än före ballongvidgningen 4 Totalt antal svarande: 976 (91 procent av de som besvarat enkäten) R.Carlsson38

39 R.Carlsson39 SPICI studien • Ny rehab modell: – Fråga patienten om vad de önskar? – Förändrat innehåll i motion-samt hjärtskolegrupper. – Bygg ut stresshanteringsgrupper. – Förändra och mät igen, SPICI,II


Ladda ner ppt "SPICI studien Roland Carlsson Överläkare PCI enheten Centralsjukhuset i Karlstad 1 Förändrad livsstil hos våra PCI patienter Hur lyckas vi?"

Liknande presentationer


Google-annonser