Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige omfattar Dalarnas län, Gävleborgs län och Värmlands län Programmet har följande åtgärder; 1.1 Innovativa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige omfattar Dalarnas län, Gävleborgs län och Värmlands län Programmet har följande åtgärder; 1.1 Innovativa."— Presentationens avskrift:

1 Regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige omfattar Dalarnas län, Gävleborgs län och Värmlands län Programmet har följande åtgärder; 1.1 Innovativa miljöer 1.2 Entreprenörskap 2.1 Tillgänglighet Programmet har följande områden; PO 1: För anställda PO 2: För arbetslösa Det är projektmedel från de regionala strukturfonderna som ger Sandviken merparten av resurserna från EU för utvecklingsarbete

2 Coaching i Sandviken Hofors
Projektägare: Sandvikens kommun Partners: Hofors kommun, Arbetsförmedlingen Västra Gästikland. Tillkommer transnationella partners. Syfte och Mål: ESF Coaching (målgrupp ungdomar samt invandrare 18-64) ska leda till jobb eller studier och minska ledtiderna från arbetslöshet till aktiviteter. Planerade och genomförda aktiviteter: Deltagande i konferens OECD ”Partnership for Youth”, Berlin mars 2012 (Uppföljning i Dublin mars 2013). Hösten 2012 planeras framtidsverkstäder för kartläggning av projektdeltagares möjligheter till transnationella utbyten. Projektet kommer även att delta i konferenserna ”Engaging Young people”, Angus College (v47) samt Employment Forum, Bryssel (v48). Seminarium tema socialt företagande/åtgärder mot utanförskap i Sandviken nov (genomförs i samarbete med Arbetslust och partners). EU-program: Europeiska Socialfonden, Mål 2 Norra Mellansverige Tid: Pågår t o m Total budget: SEK, därav EU-medel för transnationella aktiviteter: SEK Hemsida: coachingpro.se Kontaktpersoner: Projektledare Anders Johansson Delprojektledare Ove Hamren Anders Lundell Gunnar Ärnström,

3 Arbetslust i Västra Gästrikland
Projektägare: Sandvikens kommun, Partners: Hofors och Ockelbo kommuner, Af, lokalt näringsliv. Tillkommer transnationella partners. Syfte och Mål: Projektet riktar sig till individer mellan år som är arbetslösa, är eller har varit långtidssjukskrivna. Av 500 deltagare ska vid projektets slut 40% ha fått arbete 20% vara i reguljär utbildning 20% ha gått till annan arb-markn.åtgärd Planerade och genomförda aktiviteter: Framtidsverkstäder v för kartläggning av projektdeltagares möjligheter till transnationella utbyten. Projektet kommer även att delta i konferenserna ”Engaging Young people”, Angus College (v47) samt Employment Forum, Bryssel (v48). Seminarium tema socialt företagande / åtgärder mot utanförskap i Sandviken nov (genomförs i samarbete med projekt Coaching och partners). EU-program: Mål 2 Norra Mellansverige, Europeiska Socialfonden Tid: Total budget: , EU-medel för transnationella aktiviteter: SEK. Hemsida: loksandviken.se Kontaktpersoner: Marie Irvang Anders Lundell Gunnar Ärnström,

4 Ways for Employability
Wege zur Beschäftungsfähigkeit. Projektägare: EEPL, DE, Region South Brandenburg Partners: Sandvikens kommun, Stichting Surplus, Community Enschede, NL WSE Flanders Region, BE. Syfte och Mål: Best-practiseutbyten inom arbetsmarknadsområdet och arbete mot utanförskap. Planerade och genomförda aktiviteter: Workhops hos respektive partner: 2010 kv3 Lauchammer, 2011 kv 2 Antwerpen, kv 3 Sandviken kv 3 Enchede. Avslutande konferens i Finsterwalde våren 2013. EU-program: Tyska Europeiska Socialfonderna Tid: Total budget: €. Sandvikens kontrakterade bidrag för adminstration, förberedelser, analyser, tolkning, resor och uppehälle: € (100% finansiering). Hemsida: eepl.de Kontaktperson: Anders Lundell

5 Pendling och kompetensförsörjning
Projektägare: PIW Progress-institut für Wirtschaftsforschung GmbH, Partners: Stadt Fürstenwalde, D, Eupen, BE, Wiener Neustadt, A, Sandvikens kommun. Syfte och Mål: Staden Fürstenwalde är en förort till Berlin i delstaten Brandenburg med ca invånare. Staden vill utveckla idéer för att säkra kompetensförsörjning och attraktionskraft och har därför bjudit in tre andra orter till en jämförande studie. Sandviken kommer därvid att få sin kommunikations- och kompetensförsörjnings-situation belyst i ett Europaperspektiv. Planerade och genomförda aktiviteter: Workshop / F-walde Workshop / F-walde Studiebesök A 3. Quartal 2012 in A Workshop Quartal 2012 in A Studiebesök B 1. Quartal 2013 in B Workshop Quartal 2013 in B Studiebesök 2a Kv i Sandviken (preliminärt) Workshop “ “- Workshop Quartal 2013 F-walde Workshop Quartal 2013 F-walde EU-program: Tyska Europeiska Socialfonderna Tid: Total budget: ca €. Sandvikens kontrakterade bidrag för adminstration, tolkning, resor och uppehälle: € (100% finansiering). Hemsida: piw.de Kontaktpersoner: Anders Lundell Gunnar Ärnström,

6 Education for All – New approaches to train educational personnel in the context of basic adult education Projektägare: Diakonie Münster BBC, Deutschland Partners: Sandvikens kommun, Sverige IES Abdera, Espana, Federation des oeuvres laiques de haute Savoie, France (NL, IT, LT, LV har ännu ej fått medgivande från sina programkontor ) totalt 9 partners med i ansökan. Syfte och Mål: Utveckla vuxenutbildning genom erfarenhetsutbyte mellan deltagande organisationer , ca 25% lärare och 75% elever medverkar. Planerade och genomförda aktiviteter: Första möte hålls i Münster 4 nov 2012. EU-program: Grundtvig, Partnerships Tid: Total budget: ? …€. Sandvikens kontrakterade bidrag för adminstration, tolkning, resor och uppehälle: SEK (100% finansiering). Hemsida: diakonie-muenster.de Kontaktpersoner: Anders Lundell Gunnar Ärnström,

7 NESSIE Projektägare: Angus College, UK
Partners: Sandvikens kommun, Bollnäs kommun, Italy, Greece, Netherlands, Romania, Germany. Syfte och Mål: Att i ett internationellt sammarbete där näringslivet ingår, utveckla efterfrågade metoder och kompetenser. Sandviken är testbädd och delprojektledare, där lokala företag medverkar i utveckling av instrument för validering av personer i omskolning / arbetsträning. I delprojektet ingår en kartläggning av våra företags behov av kompetensutveckling hos egen personal. Planerade och genomförda aktiviteter: Förstudiemöte i Glasgow december 2011 Partnerskapet samlas för första projektmöte v 45, 2012. EU-program: Leonardo da Vinci Tid: – Total budget: €. Sandvikens kontrakterade bidrag för adminstration, tolkning, resor och uppehälle: Hemsida: Kontaktperson: Anders Lundell

8 TEAM - Transfer of European Assessment Methods
Projektägare: Sandvikens kommun Partners: Bollnäs kommun, Lärande & Arbete, Stichting Surplus, NL, Angus College, UK. Syfte och Mål: 40 anställda vid Sandviken och Bollnäs kommuns vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsenheter får en veckas praktik vid motsvarande verksamheter för utbyte med kolleger och ta del av för Sverige nya arbetsmetoder, bl a validering av ”soft skills” hos arbetssökande. Planerade och genomförda aktiviteter: 14 deltagare (Bollnäs 6, Sandviken 8) deltar i utbyte med Angus College v Första utbytet med Stichting Surplus våren 2013. EU-program: Leonardo da Vinci Tid: Total budget: € (adminstration 12000, förberedelser 6000, resor och uppehälle 38080) delas av Sandviken och Bollnäs.Förskott utbetalt € 100% finansiering Hemsida: Kontaktpersoner: Gunnar Ärnström, Peter Wåglund

9 Engaging Young People - Sharing the skillzone soft skills successes, Angus College, UK nov 2012


Ladda ner ppt "Regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige omfattar Dalarnas län, Gävleborgs län och Värmlands län Programmet har följande åtgärder; 1.1 Innovativa."

Liknande presentationer


Google-annonser