Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur kan man bedöma Symboliska uttryck i slöjdföremål?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur kan man bedöma Symboliska uttryck i slöjdföremål?"— Presentationens avskrift:

1 Hur kan man bedöma Symboliska uttryck i slöjdföremål?
Erfarenheter av en learning study i slöjd på Gustav Vasa skola Janice Wemmenhag, Andreas Broman & Jenny Frohagen Stockholm Stad

2 Hur hänger ihop med vad Färg och form… (Lpo94)
- Ska vi undervisa om ”den goda smaken” och ”den goda formen”? Ska vi gå igenom färgcirkeln och prata om färgers symboliska betydelser i olika sammanhang? Vad innebär egentligen ”slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer” (Lgr11)?

3 Att studera innebörden av symboliska uttryck i slöjdföremål
Projektets syfte Att studera innebörden av symboliska uttryck i slöjdföremål

4 Varför har vi valt att studera detta?
Vi har upplevt att det är svårt att undervisa om färg och form (Lpo94). NU03 visar att slöjduppgifter sällan utgår från estetiska och kulturella aspekter Många elever har problem med att förstå hur val av olika estetiska aspekter (symboler/mönster, färg, form, bearbetning, m.m.) påverkar slöjdföremåls uttryck Elever resonerar ofta väldigt ytligt om slöjdföremåls uttryck i termer av ”fint” eller ”fult” istället för att tala om t ex hur färg, form och bearbetning hänger ihop Elever kommenterar ofta brister i arbetet, såsom ett stort hål i en stickad halsduk eller en oslipad träyta, med att ”jag vill ha det så” eller ”jag tycker det är snyggt så”

5 Learning study – ett sätt att studera och utveckla undervisning
Praxisnära forskningsmetod – forskning i skolan, inte om skolan En grupp lärare planerar och analyserar tillsammans med forskare Forskningsfrågan (”lärandeobjektet”) är hämtad från upplevda problem i undervisningen Syftet är att utforska lärandeobjektet och synliggöra vad eleverna har svårt med, s.k. ”kritiska aspekter” Lektionscykel: förtest - lektion - eftertest Flera lektionscykler – oftast tre cykler

6 Learning study i åk 5 Olika fokus: Cykel 1: Använda symboler
Cykel 2: Tolka symboliska uttryck Cykel 3: Skapa ett symboliskt uttryck

7 Cykel 1 - testuppgift Testuppgift: Att tillverka en dörrskylt som berättar vem som bor bakom dörren genom att använda symboler. Tid: en lektion à 80 min Datainsamling: Observation under arbetet och frågeformulär till eleverna samt foto av elevernas slöjdföremål.

8 Cykel 1 - elevexempel

9 Cykel 1 – resultat och slutsatser
Ex. på kritisk aspekt: Den yttre formen och genomarbetning Problem med testets fria tolkning: eleverna tolkade/förstod uppgiften mycket olika, t ex som en figur, som en illustration och en rebus Eftersom eleverna fick tolka så fritt blev det mycket svårt att bedöma kvaliteten på skyltens tydlighet. Ex. ”Johnny joggare”

10 Cykel 2 - testuppgift Testuppgift:
Att tolka 5 slöjdföremåls symboliska/estetiska uttryck. Tid: en lektion à 80 min Datainsamling: Frågeformulär till eleverna.

11 Cykel 2 - elevexempel Exempel på elevsvar på frågan: Vad upplever du att detta föremål används till? (En samisk träkåsa att dricka vatten ur) Elev Förtest Eftertest Elev 1 (förbättring) ”Man kan ge den som leksak till ett barn. (till leksaksspisen)” ”Att dricka ur” Elev 2 (förbättring) ”en prydnad” ”en vattenkosa” Elev 3 (ingen förändring) ”Träsked el hänger på väggen som prydnad” ”Träsked som prydnad” Elev 4 (försämring) ”att skopa mat med” ”jag tror att kosan används som att skyffla saker med”

12 Cykel 2 - slutsatser Flera elever kunde beskriva föremålens funktion men många hade svårt med att använda rätt begrepp Flera elever hade svårigheter att benämna materialtyper, svar som ”ölburk” och ”vanligt tyg” Flera elever uppfattade t ex kåsan på förtestet som tillhörande ”vikingatiden”, ”medeltiden” och ”gammeldags” men på eftertestet som tillhörande ”en folkgrupp/samerna”, ”samer”, och ”en folkgrupp” Problemet med denna uppgift var att vi upplevde den som ”oslöjdig” dvs. skapandet saknades De samiska föremålen (kåsa, påse, kniv) fångade elevernas intresse

13 Cykel 3 Testuppgift: Att tillverka en nyckelring med ett samiskt uttryck. Tid: en lektion à 80 min Datainsamling: Observation under arbetet och bandade elevintervjuer samt foto av elevernas slöjdföremål.

14 Bedömningsaspekter – matris cykel 3
Kritiska aspekter Kvalitet 0 Kvalitet 1 Kvalitet 2 Kvalitet 3 Material Valt icke samiskt material, t ex plast, syntet Kombinerat ett samiskt och icke-samiskt material. Valt ett samiskt eller flera samiska material utan motivering till samiskt material Valt ett samiskt eller flera samiska material med motivering till samiskt material Färger Valt icke samisk färg Kombinerat samisk och icke-samisk färg Valt samisk färg utan motivering till samisk färg Valt samisk färg med motivering till samisk färg Yttre form Valt en kantig eller icke samisk symbolform Valt en rundad eller samisk symbolform kombinerat med en kantig eller icke samisk symbolform Valt en rundad eller samisk symbolform utan motivering till samisk form Valt en rundad eller samisk symbolform med motivering till samisk form Hantverksteknik Valt en obearbetad yta Valt en delvis genomarbetad yta Valt en väl genomarbetad yta utan motivering till samiskt uttryck Valt en väl genomarbetad yta med motivering till samiskt uttryck Symboler/mönster Ej använt några symboler/ mönster eller använt icke samiska symboler/ mönster Kombinerat samiska och icke-samiska symboler/mönster Valt en eller flera samiska symboler/mönster utan motivering till samiska symboler/mönster Valt en eller flera samiska symboler/mönster med motivering till samiska symboler/mönster

15

16 Resultat av för- och eftertest i cykel 3

17 Slutsatser från vår studie
Faktorer som underlättar för elevens lärande och för lärarens bedömning av symboliska uttryck: - avgränsa uppgiften till en specifik kultur, t ex en etnisk kultur - lyft fram estetisk begrepp i undervisningen istället för att låta eleverna resonera i termer av fint eller fult - visa på typiska och icke-typiska exempel på estetiska aspekter i undervisningen - viktigt att ge återkoppling/feedback på elevens arbete både under arbetets gång och på det färdiga resultatet!


Ladda ner ppt "Hur kan man bedöma Symboliska uttryck i slöjdföremål?"

Liknande presentationer


Google-annonser