Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INTERNATIONELL MEDIA Samhällskunskap 2. KOMMUNIKATIONSMODELLEN SändareMottagare Budskap FEEDBACK.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INTERNATIONELL MEDIA Samhällskunskap 2. KOMMUNIKATIONSMODELLEN SändareMottagare Budskap FEEDBACK."— Presentationens avskrift:

1 INTERNATIONELL MEDIA Samhällskunskap 2

2 KOMMUNIKATIONSMODELLEN SändareMottagare Budskap FEEDBACK

3 VAD ÄR EN NYHET?  Nyhetsvärdet beror på: • Tidsavstånd- ju längre tid desto mindre värde • Geografiska avståndet- ju längre bort… • Kulturella avstånd- förståelse för, kunna identifiera sig

4 VÄRDERINGSFRITT?  Målet  sakliga, allsidiga nyheter = omöjligt att nå, idag förnekar ingen detta.  TT= tidningarnas telegrambyrå Fri från statliga och partipolitiska intressen

5 INTERNATIONELLA NYHETSBYRÅER  AP= Associated Press, ägs gemensamt av ett stort antal USA- tidningar  UPI= United Press International, ägs sedan 1992 av ett saudiarabiskt Tv-bolag med säte i London.  Reuters, Svenska TT hämtar sina utrikesnyheter från Brittiska Reuters

6 USA-PRÄGLAD BILD  Vår bild av världen präglas av det urval som nyhetsbyråerna gör och de värderingar som styr urvalet (vad är viktigt).  Nyhetssäljande storföretag kritiseras ofta för att bara intressera sig för den rika delen av världen.  Norra halvklotet, glömmer de fattiga länderna i syd.  Kritiken gäller framförallt AP

7 MOTVIKT  Som motvikt har grupper av utvecklingsländer startat egena nyhetsbyråer.  INTER PRESS SERVICE, IPS

8 SVERIGE  Dagstidningar  Populärpressen  Föreningstidningar  Facktidsskrifter Ca 5 miljoner/dag I Sverige

9 USA  Wall Street journal  USA Today  Los Angeles Times  New York Times o Washington Post Ca 1 miljon/dag I USA

10 NEW YORK POST & WASHINGTON POST  Är de mest kända, har mest betydande makt  De har exklusiva nyheter som flitigt citeras  VARFÖR?  Undersökande journalistik  investigating reporters, medvetna läckor  ALLA högt uppsatta amerikaner läser NYT & WP

11 USA TODAY  ”Junk News” = feta rubriker och mycket färgbilder  Merparten av de amerikanska dagstidningarna ägs av några få stora koncerner.  Största är Dow Jones (Wall Street Journal) och Gannet (USA Today)

12 2 MODERNA TRENDER I EUROPA & USA  1) Ägandet koncentreras till några få kedjor • Springer i Tyskland • Hersant i Frankrike • Murdoch i Storbritannien (Fox News) • Bonnier i Sverige  2) Större glapp mellan populära sensationstidningar och kvalitetstidningar för samhället, en välinformerad elit.

13 MEDIEIDEOLOGIER  Massmedierna påverkar oss, direkt eller indirekt.  Men frågan är, vilka som styr medierna.  Framförallt beror det på i vilket samhällssystem vi lever i.  Grovt sett finns fyra olika ideologier, medieideologier: Auktoritär ideologi Frihetliga ideologin Sociala ansvarsideologin Marxistiska medieideologin

14 AUKTORITÄR IDEOLOGI  Massmedia ska uppfostra medborgarna och fungera som en propagandaapparat för den sittande regimen.  Kritik mot det politiska styret bekämpas med censur.  Press, radio och tv ägs ofta av privata intressen, men publicisterna står under stark press av det styrande partiet.  Systemet var dominerande under 1600- och 1700-talets Sverige, då medierna var renodlade propagandaapparater för kungadömet.

15 AUKTORITÄR IDEOLOGI  Fanns även i Tyskland och Italien under WWII.  En variant, utvecklingsideologin med auktoritativa inslag, används idag. Där ses media som ett redskap för att påskynda landets utveckling.  Media ska användas i kampen för olika ekonomiska och sociala mål, samt upplysning om utbildning och hälsa.

16 FRIHETLIGA IDEOLOGIN  Utgår från att människor som får fri tillgång till information kring en fråga, själva kan urskilja vad som är sanning, och därefter göra sina val.  Massmedierna är helt oberoende från stat och politiska makthavare.  Media ska fungera som en tredje statsmakt vid sidan av regering och riksdag.  Fri och öppen debatt, ingen censur.  Kom i slutet av 1700-talet till Sverige, och ledde 1766 till världens första tryckfrihetslag. Tryckfrihetsförordningen garanterade frihet från censur och gav offentlighet åt myndigheters handlande.

17 SOCIALA ANSVARSIDEOLOGIN  Accepterar den frihetliga synen på massmedierna, men har vissa kritiska invändningar.  Friheten anses ha blivit en frihet för massmediernas ägare och den politiska makten.  Här betonas istället ett samhällsansvar. Massmedierna måste även behandla och ta upp obekväma och udda nyheter, som inte alltid är så säljande.

18 MARXISTISKA MEDIEIDEOLOGIN  Var dominerande fram till 1990-talets början i öststatsblocket. Försvann över en natt med muren.  Alla medier ägdes, drevs och kontrollerades av staten. Samtliga arbetare var statsanställda och förväntades tjäna staten, dvs. kommunistpartiets intressen.  Enligt Lenin skulle massmedia ställas i partiets tjänst och fungera som ett instrument i byggandet av det kommunistiska samhället.  Alla medier censurerades innan de gick i tryck eller sändes. I dag har man infört allt fler inslag av den frihetliga ideologin, men vissa spår finns fortfarande kvar.

19 OUTFOXED http://www.youtube.com/watch?v=lFDwdRXC g3I


Ladda ner ppt "INTERNATIONELL MEDIA Samhällskunskap 2. KOMMUNIKATIONSMODELLEN SändareMottagare Budskap FEEDBACK."

Liknande presentationer


Google-annonser