Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Borrande & Fräsande maskiner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Borrande & Fräsande maskiner"— Presentationens avskrift:

1 Borrande & Fräsande maskiner
Bygg & Anläggnings programmet En borrande eller fräsande maskin har en chuck eller fastsättningsanordning för Borrverktyg, fräsverktyg eller bits, dvs. en skruvspets. Den borrande eller fräsande maskinen kan vara el- eller batteridriven, det finns även som tryckluftsdriven (pneumatiska). Vid byggnadsarbete är det oftast de handhållna maskinerna som används medan inom industrin används de stationära. Säkerhet Det är viktigt att du är medveten om hur en borrande och fräsande Maskin ska användas, för att undvika onödiga olyckor och skador. Det är DIN SKYLDIGHET att ta reda på hur de maskiner du ska använda fungerar och vilka säkerhetsåtgärder som behövs innan du börjar använda dem.. Handborrmaskinen

2 Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Bygg & Anläggnings programmet Arbetsmiljöverket ger ut ett antal föreskrifter (AFS) för att säkerställa säkerheten för den som använder maskinen. Här är ett exempel på hur en skyddsanordning beskrivs i en av Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

3 Handhållna borrmaskiner.
Bygg & Anläggnings programmet En handborrmaskin är en handhållen maskin och används till borrning i olika material. Den förekommer i olika storlekar och olika motorstyrkor som drivs med el, batteri, eller tryckluft (pneumatiskt). Den har ofta valbara rotationshastigheter och kan också Backa (reversibel rotationsriktning). Vissa handborrmaskiner kallas också för borrhammare, vilket gör att den klarar att borra i hårda material som tegel och betong. Dessa maskiner är utrustade med ett extra handtag för dubbelfattning. Anledningen är att minska handvridskador om borren fastnar i materialet. När borrdiametern är över 13 mm ska det finnas ett extra handtag på hand- borrmaskiner.

4 Handborrmaskiner för elanslutning.
Bygg & Anläggnings programmet Den här typen av borrmaskin är eldriven. Man sätter fast borrverktyget i en chuck, Som har ett runt fäste, där diametern på verktygsfältet vanligen inte överstiger 13 mm

5 Användning. Bygg & Anläggnings programmet Handborrmaskinen används huvudsakligen till borrningsarbeten och håltagning, men är också ett bra hjälpmedel när man blandar kakelfix och andra fäst och spackelmassor. Med då är tillbehöret en visp. Se till att du har en bra belysning där du arbetar. Se till att du alltid har vassa borr eller fräsverktyg. Undvik att överbelasta borrmaskinen och låt den arbeta efter sin förmåga. Analysera det arbetsmoment som du ska utföra och välj rätt typ av handborrmaskin.

6 Skydd & Säkerhet Använd alltid lämplig skyddsutrustning.
Bygg & Anläggnings programmet Skydd & Säkerhet Använd alltid lämplig skyddsutrustning. Bär inte löst sittande kläder, till exempel oknäppta skjortärmar som kan fastna i borrchucken. Håll inte under eller bakom det material du ska borra igenom. Bär inte maskinen i sladden. Om du tillexempel borrar med en centrumborr ska du använda en borrmaskin med stödhandtag. Det är för att undvika handvridskador. Kontrollera att du inte borrar i elrör eller vattenledningsrör i en befintlig vägg.

7 Skötsel & underhåll. Bygg & Anläggnings programmet Att hålla maskinerna rena och snygga förlänger maskinernas hållbarhet och medför mindre driftstörningar. Gör rent borrmaskinen med jämna mellanrum, särskilt vid ventilationsöppningarna om du arbetar i en mycket dammig arbetsmiljö. Smörj ibland chucken med olja. Förvara borrmaskinen i sin speciella maskinlåda, för att undvika skador. Ta del av tillverkarens underhållsanvisningar och följ dem.

8 Borra först igenom centrum på det tänkta hålen med en liten borr
Bygg & Anläggnings programmet Gör så här om du ska borra ett större hål genom en regel av furu med en centrumborr och borrsnittet ska vara fint från båda hållen: Borra först igenom centrum på det tänkta hålen med en liten borr Borra sedan upp hålet med det större bladborret och borra från båda hållen för att få fina kanter.

9 Handborrmaskiner med batteridrift.
Bygg & Anläggnings programmet Den här typen av borrmaskin används flitigt på byggarbetsplatserna och i hemmen och är ett utmärkt hjälpmedel både för yrkesmannen och hemmafixaren. Ibland kallas den också förskruvdragare. De finns i olika utföranden och storlekar men har det gemensamma att de drivs med laddningsbara batterier. De kan ha olika spänning beroende på fabrikat men vanligast är 12 – 18 volt.

10 Användning. Bygg & Anläggnings programmet Den här maskintypen används både till borrning och skruvningsarbeten och är på grund av sin batteridrift smidig att ha med sig, eftersom den inte behöver någon förlängningskabel. Den har både vänster- och högergång, som medger att man kan backa med maskinen. Se till att ha bra belysning där du arbetar. Se till att du alltid har vassa borrar eller väl fungerande bits. Undvik att överbelasta borrmaskinen och låt den arbeta efter sin förmåga.

11 Skydd & Säkerhet Använd alltid lämplig skyddsutrustning.
Bygg & Anläggnings programmet Skydd & Säkerhet Använd alltid lämplig skyddsutrustning. Bär inte löst sittande kläder, t.ex. en oknäppt skjortärm som kan fastna i borrchucken. Ha aldrig löst hängande hår, som kan fastna i borrchucken. Använd gummiband och sätt upp håret eller använd hårnät. Håll inte under eller bakom det material som du ska borra eller skruva igenom.

12 Skötsel & underhåll. Bygg & Anläggnings programmet Att hålla maskinerna rena och snygga förlänger deras hållbarhet och medför också mindre driftstörningar. Gör rent borrmaskinen med jämna mellanrum, särskilt vid ventilationsöppningarna om du arbetar i en mycket dammig arbetsmiljö. Se alltid till att du har fulladdade batterier. Smörj ibland chucken med olja. Förvara borrmaskinen i sin speciella maskinlåda, för att undvika skador. Ta del av tillverkarens underhållsanvisningar och följ dem.

13 Skruvdragare. Bygg & Anläggnings programmet Till familjen borrmaskiner finns även skruvdragaren, en mer specialiserad skruvmaskin. Dessa maskiner finns i två utföranden. Dels den som matas för hand ed en skruv i taget (enpetare) och skruvautomaten som laddas med färdiga skruvband. Den kan vara konstruerad för eldrift, batteri, gas eller vara tryckluftsdriven (högtryckssystem, 20 bar.

14 Enpetaren. Bygg & Anläggnings programmet Enpetaren är en skruvdragare för enkelskruv. Den matas med en skruv i taget. Användning Enpetaren, alltså den skruvdragare som matas med en skruv i taget. Den är användbar både till montering av spånskivegolv, som montering av invändiga Beklädnadsskivor på vägg och i tak. Tänk på att ställa in rätt inskruvningsdjup på maskinen.

15 Skydd & Säkerhet Skötsel & underhåll
Bygg & Anläggnings programmet Skydd & Säkerhet Använd alltid lämplig skyddsutrustning. Håll inte under eller bakom det material som du ska borra eller skruva igenom. Skruva inte i genomföringar, som t.ex. elrör eller vattenledningsrör. Skötsel & underhåll Gör ren skruvdragaren dagligen. Smörj ibland chucken med olja. Förvara borrmaskinen i sin speciella maskinlåda, för att undvika skador. Ta del av tillverkarens underhållsanvisningar och följ dem.

16 Skruvautomat. Användning
Bygg & Anläggnings programmet Den här maskintypen kan vara driven med antingen el, batteri, gas eller tryckluft. Användning Skruvautomaterna används ofta vid montering av gipsskivor. Maskinerna kan laddas med bandad skruv som finns i raka längder eller på rulle. Skruvlängderna kan variera mellan 25 – 50 mm beroende på hut tjockt materialet är som ska skruvas upp. Tänk på att ställa in rätt inskruvningsdjup på maskinen.

17 Skydd & Säkerhet Skötsel & underhåll
Bygg & Anläggnings programmet Skydd & Säkerhet Använd alltid lämplig skyddsutrustning. Skötsel & underhåll För att ha en väl fungerande skruvautomat, så är det viktigt att se över maskinen Regelbundet. En maskin som krånglar, på grund av dåligt underhåll, kotar både pengar och tid och bidrar till irritation på arbetsplatsen. Gör ren maskinen dagligen. Gör ren och smörja de rörliga delarna på skruvautomaten innan du går hem på kvällen Förvara borrmaskinen i sin speciella maskinlåda, för att undvika skador. Ta del av tillverkarens underhållsanvisningar och följ dem.

18 Skruva inte för nära beklädnadsskivans kant.
Bygg & Anläggnings programmet Vid arbete med invändig beklädnad är det mycket viktigt att arbetet blir gjort på rätt sätt och att man lämnar ifrån sig ett snyggt jobb. Kom ihåg att laga skador som har uppstått så att målaren får börja sitt arbete på ett slätt och fint underlag. För att undvika skador på beklädnadsskivan i skarvar och vid takanslutningen ska man tänka på följande: Skruva inte för nära beklädnadsskivans kant. Ha rätt inställning på skruvdragarens inskruvningsdjup. Se till att beklädnadsskivan ligger ann mot regelverkt innan du skruvar fast den. Var noga med att följa rekommendationerna om skruvavstånden för aktuellt skruvavstånd.

19 Olika borr & bitsverktyg för borrmaskin & skruvdragare.
Bygg & Anläggnings programmet Till våra borrmaskiner finns en mängd olika hjälpmedel och verktyg, där själva arbetsmomentet avgör vilket verktyg som ska väljas. Här kommer några av de vanligaste som används på våra byggarbetsplatser.

20 Borrhammare /Slagborrmaskin.
Bygg & Anläggnings programmet Borrhammaren arbetar med en elekropneumatisk slaganordning, som genom stötinpulser trycker coromantborren framåt, samtidigt som borren borrar sig genom materialet. Borrhammare finns i ett stort antal storlekar och utföranden. Den kan ha eldrift, batteridrift, lufttrycksluftsdrift, eller bensindrift.

21 Borrhammare Användning
Bygg & Anläggnings programmet Användning Borrhammaren används vid borrning i hårda material såsom betong och tegel. Det kan gälla håltagning, montering av expanderbultar, eller annan infästningsmetod. Se till att du har bra belysning där du arbetar. Använd alltid det extra handtaget, så att du håller maskinen med dubbla handtag. Det blir extremt dammigt när du borrar i hårda material, så tänk på att täcka in arbetsområdet med plast.

22 Skydd & Säkerhet Skötsel & underhåll
Bygg & Anläggnings programmet Skydd & Säkerhet Använd alltid lämplig skyddsutrustning. Försäkra dej om att det inte finns någon strömförande kabel där du ska borra. Se till att du har en bra balans på kroppen då du borrar. Om du måste använda någon form av plattform vid borrning, se då till att den står stadigt. Bär inte maskinen i kabeln. Skötsel & underhåll En bra underhållen maskin, förhindrar driftstörningar på arbetsplatsen och förlänger också maskinens livslängd. Håll maskinen ren. Kontrollera kabel och kontakter så att de är hela. Vid batteridrift kontrollera att batteriet är fulladdat. Förvara alltid borrhammaren i sin speciella maskinlåda, för att förhindra skador. Ta del av tillverkarens underhållsanvisningar och följ dem.


Ladda ner ppt "Borrande & Fräsande maskiner"

Liknande presentationer


Google-annonser