Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ANATOMI – K2 ”Testa dig själv” – förhör!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ANATOMI – K2 ”Testa dig själv” – förhör!"— Presentationens avskrift:

1 ANATOMI – K2 ”Testa dig själv” – förhör!
Förklaring: Huvud & hals/nacke Hål/öppningar som är understrukna visar vid följande klickning vad som går genom hålet. Muskler Kursiverade muskler visar vid nästa klickning innervering. Understrukna muskler visar vid följande klickning funktion. Vid både kursiverad och understruken visas först innervering och sedan funktion. Till vissa delar finns minnesramsor eller bilder i orange. Det är uppdelat i Huvud & hals/nacke, Rygg & bål, Ben, och Arm. På nästa slide finns en innehållsförteckning, där man genom att klicka på en ruta kommer till respektive del. Liksom alla kompendier etc, ansvarar jag inte för att allt är fullständigt korrekt eller heltäckande, men jag hoppas denna kan vara till hjälp för att repetera och lära in all anatomi! Vill dock påminna om att titta på flera bilder och delta i den anatomiundervisning som erbjuds för att få full förståelse. Många bilder är från Sobotta eller från föreläsningar, och jag har även använt Marcus Engs Muskler. Jag har försökt välja det som är relevant för K2, utifrån föreläsningar och annan undervisning. Lycka till! Elna Söderholm, vt18

2 Elna Söderholm, vt18

3 HUVUD & HALS/NACKE (Skelett)
Elna Söderholm, vt18

4 Foramen supraorbitale
1. Os frontale 2. Foramen supraorbitale 12. Os sphenoidale 3. Orbita 11. Os lacrimale 4. Os zygomaticum 10. 5. Maxilla Os nasale 9. Foramen infraorbitale 6. Mandibula 8. Apertura piriformis 7. Foramen mentale Elna Söderholm, vt18

5 Art. temporomandibularis 11. Proc. styloideus 10. 9. Arcus zygomaticus
Sutura coronalis Sutura squamosa 16. 15. 2. Os frontale 1. Os parietale 3. 5. Os nasale Os temporale 14. 6. Os zygomaticum Sutura lambdoidea 4. Os occipitale 7. Maxilla 13. Proc. mastoideus 12. 8. Mandibula Art. temporomandibularis 11. Proc. styloideus 10. 9. Arcus zygomaticus Foramen mentale Elna Söderholm, vt18

6 Protuberantia occipitalis externa Foramen mastoideum
1. Sutura sagittalis 2. Sutura lambdoidea 6. 3. Protuberantia occipitalis externa Foramen mastoideum 4. Proc. mastoideus 5. Linea nuchalis superior & inferior Elna Söderholm, vt18

7 Protuberantia occipitalis externa Vomer 5. Foramen mastoideum 8. 10.
2. Os parietale 1. Os frontale Dorsum sellae 15. 14. Crista galli 13. Sella turcica 12. Os ethmoidale 3. Os occipitale 11. 4. Protuberantia occipitalis externa Vomer 5. Foramen mastoideum 8. 10. Proc. pterygoideus 6. Meatus acusticus internus 9. Proc. palatinus CN VII, VIII Os palatinum 7. Canalis nervi hypoglossi Elna Söderholm, vt18

8 Proc. clinoideus anterior 18. 1. Os frontale Canalis opticus 17. 2.
CN II 2. Os ethmoidale (crista galli, lamina cribrosa) Fissura orbitalis superior 16. CN III, IV, VI n. ophtalmicus 3. Os sphenoidale 15. Foramen rotundum n. maxillaris 4. Os temporale 14. Foramen ovale n. mandibularis 13. Foramen spinosum R. meningeus (CN V) 5. Os parietale 12. Foramen lacerum 11. 6. Foramen mastoideum Foramen jugulare CN IX, X, XI 10. Canalis nervi hypoglossi 7. Os occipitale CN XII 9. Foramen magnum 8. Protuberantia occipitalis interna Elna Söderholm, vt18

9 Fissura orbitalis inferior 2. Os sphenoidale
Palatum durum 17. Os palatinum 16. 1. Maxilla 15. Fissura orbitalis inferior 2. Os sphenoidale 14. Arcus zygomaticus 3. Foramen ovale 13. Vomer n. mandibularis 12. Foramen stylomastoideum 4. Canalis caroticus CN VII 5. Meatus acusticus externus Proc. styloideus 11. 6. Foramen jugulare Proc. mastoideus 10. CN IX, X, XI 7. Condylus occipitalis 9. Os parietale 8. Foramen magnum Elna Söderholm, vt18

10 Bihålor 1. Sinus frontalis 2. Cellulae ethmoidales 3. Sinus maxillaris
5. Sinus frontalis 4. 6. Concha nasalis superior media inferior Sinus sphenoidalis Elna Söderholm, vt18

11 HUVUD & HALS/NACKE (Muskler)
Elna Söderholm, vt18

12 M. rectus capitis posterior minor 1.
Fäste för övre m. trapezius M. rectus capitis posterior minor 1. M. semispinalis capitis 2. M. rectus capitis posterior major N. suboccipitalis 3. M. spinalis capitis M. obliquus capitis superior Innerveras av M. sternocleiodmastoideus 4. M. obliquus capitis inferior A. vertebralis 5. Lig. nuchae Elna Söderholm, vt18

13 M. sternocleidomastoideus
6. M. temporalis Tuggmuskulatur 1. M. orbicularis oculi Mimik 5. M. masseter Tuggmuskulatur 2. M. buccinator Unilateralt – rotation åt motsatt håll el böjning åt samma håll. Bilateralt – lyfter huvudet 3. M. orbicularis oris 4. M. sternocleidomastoideus Mimik N. accessorius Elna Söderholm, vt18

14 M. pterygoideus lateralis
1. M. pterygoideus lateralis Öppnar munnen, tuggmuskel M. pterygoideus medialis 2. Stänger munnen, tuggmuskel Elna Söderholm, vt18

15 1. Proc. styloideus 2. Lingua M. stylopharyngeus 11. 3.
Frenulum linguae M. stylohyoideus 10. M. styloglossus 9. 4. Mandibula 8. M. hyoglossus 5. M. genioglossus 6. M. geniohyoideus Tillhör de suprahyoidala musklerna. 7. Os hyoideum Elna Söderholm, vt18

16 M. digastricus, venter anterior
1. M. digastricus, venter anterior 11. 2. M. mylohoideus Os hyoideum 3. M. stylohyoideus 10. M. thyrohyoideus 4. M. digastricus, venter posterior 9. M. sternocleidomastoideus N. accessorius 5. M. sternohyoideus 6. M. omohyoideus, venter superior 8. M. sternothyroideus 7. M. omohyoideus, venter inferior Elna Söderholm, vt18

17 M. digastricus, venter anterior
1. M. digastricus, venter anterior Os hyoideum 11. 2. M. mylohoideus 3. M. stylohyoideus 10. M. thyrohyoideus 4. M. digastricus, venter posterior 9. M. sternocleidomastoideus N. accessorius 5. M. sternohyoideus 6. M. omohyoideus, venter superior 8. M. sternothyroideus 7. M. omohyoideus, venter inferior TOSS My Gravy Spoon Darling Infrahyoidala Suprahyoidala Thyrohyoideus, Omohyoideus, Sternothyroideus & Sternohyoideus. Mylohyoideus, Geniohyoideus, Stylohyoideus & Digastricus. Elna Söderholm, vt18

18 Regio sternocleidomastoidea
1. Regio sternocleidomastoidea 2. Regio cervicalis anterior Regio cervicalis lateralis 4. 3. Trigonum caroticum Elna Söderholm, vt18

19 Lamina prevertebralis
1. Lamina superficialis 2. Vagina carotica 3. Lamina prevertebralis 4. Lamina pretrachealis, pars visceralis 5. Lamina pretrachealis, pars muscularis Elna Söderholm, vt18

20 Lamina superficialis (Fascia cervicalis profunda) 6.
(Fascia cervicalis superficialis) Subcutis 1. Lamina superficialis (Fascia cervicalis profunda) 6. 2. Lamina prevertebralis 3. Vagina carotica 4. Lamina pretrachealis, pars visceralis 5. Lamina pretrachealis, pars muscularis Elna Söderholm, vt18

21 (M. longus capitis, m. longus colli, etc) Främre scalenus-luckan
Bakre scalenus-luckan Mellan: 4,5 Innehåller: 6,7 M. scalenus anterior 1. Plexus brachialis 2. M. scalenus medius M. sternocleidomastoideus och m. scalenus anterior M. scalenus anterior och medius 3. M. scalenus posterior V. subclavia Plexus brachialis och a. subclavia Elna Söderholm, vt18

22 HUVUD & HALS/NACKE (Blodkärl & nerver)
Elna Söderholm, vt18

23 3. N. Hypoglossus (CN XII) Plexus cervicalis 1. Ansa cervicalis 2.
innerverar Tungans muskler och suprahyoidala muskler Plexus cervicalis (C1-C4) Infrahyoidala muskler innerverar 1. Ansa cervicalis 2. N. phrenicus innerverar Diafragman Elna Söderholm, vt18

24 2. N. occipitalis minor 3. N. auricularis magnus 4.
N. transversus colli 5. Nn. supraclaviculares 1. Punctum nervosum - Punkten där alla sensoriska nerver i halsen går ut. Elna Söderholm, vt18

25 Rr. marginales mandibulae
7. N. ophtalmicus Genom fissura orbitalis superior Sensorik i ansiktet 8. N. trigeminus N. maxillaris Genom foramen rotundum 9. N. mandibularis Rr. temporales 3. Genom foramen ovale 4. Rr. zygomatici N. facialis Ganglion trigeminale Mimik 5. 1. Rr. buccales N. facialis 2. Rr. Colli (cervical) 6. Rr. marginales mandibulae Elna Söderholm, vt18

26 Grenar till hals och scapula
A. thyroidea inferior 1. 6. A. subclavia Grenar till hals och scapula 7. Truncus brachiocephalicus 2. Truncus thyrocervicalis 3. Truncus costocervicalis 4. A. vertebralis A. thoracica interna 5. Elna Söderholm, vt18

27 1. A. thyroidea superior A. thyroidea inferior 2. 3.
A. carotis communis Elna Söderholm, vt18

28 2. V. thyroidea superior 1. V. jugularis interna 3.
Vv. thyroideae mediae 4. V. thyroidea inferior Elna Söderholm, vt18

29 Arcus venosus jugularis
2. V. jugularis anterior V. jugularis externa 1. 3. Arcus venosus jugularis Elna Söderholm, vt18

30 A. temporalis superficialis 1.
A. occipitalis 2. Sinus cavernosus 6. A. maxillaris 10. A. carotis interna 3. Sinus sagittalis superior A. carotis externa 11. 4. 7. A. facialis 12. Sinus transversus 5. A. vertebralis 8. 13. A. carotis communis Confluens sinuum 14. Sinus sigmoideus 15. 9. Plexus pterygoideus V. jugularis interna Elna Söderholm, vt18

31 Hjärnans blodförsörjning
A. cerebri anterior ACA 8. A. communicans anterior 1. A. carotis interna ICA 2. 3. A. cerebri media MCA 9. A. cerebri posterior PCA 4. A. communicans posterior 10. A. superior cerebelli SCA ”Basilaris rider på pons” A. basilaris 5. 11. A. inferior anterior cerebelli AICA 6. A. vertebralis 7. 12. A. inferior posterior cerebelli PICA A. spinalis anterior Elna Söderholm, vt18

32 RYGG & BÅL (Skelett) Elna Söderholm, vt18

33 STERNUM 1. 9. 2. Incisura clavicularis Incisura jugularis 8.
Manubrium sterni 7. Symphysis manubriosternalis 3. Incisurae costales 6. Corpus sterni 5. Proc. xiphoideus 4. Symphysis xiphosternalis Elna Söderholm, vt18

34 COSTAE 7. Facies articularis capitis costae Caput costae 6. 1.
Collum costae 5. Sulcus venae & arteriae subclaviae 4. Tuberculum costae Angulus costae 3. 9. Facies articularis tuberculi costae 2. Corpus costae 8. Sulcus costae Elna Söderholm, vt18

35 7 cervikala kotor 12 thorakala kotor 5 lumbala kotor Os sacrum ≈ 5
2. Cervical Lordos Columna vertebralis 1. 7 cervikala kotor 12 thorakala kotor 5 lumbala kotor Os sacrum ≈ 5 Os coccygis ≈ 3-4 Frukost kl 7 Lunch kl 12 Middag kl 5 3. Thorakal Kyfos Nivåer bra att kunna: C7 – vertebra prominens T3 – i nivå med spina scapulae T7 – i nivå med angulus inferior T12 – i nivå med de sista revbenen L4 – i nivå med höftkammen 4. Lumbar Lordos Sacral Kyfos 5. Elna Söderholm, vt18

36 ATLAS 1. 2. Tuberculum anterius Arcus anterior atlantis 10. 3.
(Caudalt) 1. 2. Tuberculum anterius Arcus anterior atlantis 10. 3. Fovea dentis 4. Foramen vertebrale 5. Proc. transversus 6. Foramen transversarium 7. Facies articularis inferior 9. 8. Tuberculum posterius Arcus posterior atlantis Elna Söderholm, vt18

37 AXIS 1. Dens axis 11. 2. Facies articularis posterior
(Dorsocranialt) 1. Dens axis 11. 2. Facies articularis posterior Proc. articularis superior 10. Arcus vertebrae 3. Proc. transversus 9. 4. Tuberculum anterius 8. Foramen transversarium 5. Tuberculum posterius 7. 6. Proc. spinosus Proc. articularis inferior Elna Söderholm, vt18

38 Vertebra cervicalis 1. 2. Corpus vertebrae, facies intervertebralis
(Cranialt) 1. 2. Corpus vertebrae, facies intervertebralis 11. 3. Sulcus nervi spinalis Tuberculum anterius 4. Foramen transversarium 10. Tuberculum posterius 5. Pediculus arcus vertebrae 6. Proc. articularis superior 9. 7. Foramen vertebrale Lamina arcus vertebrae 8. Proc. spinosus Kännetecken Cervikal kota: Fyrkantig kotkropp. Stor triangulär foramen vertebrale. Delad proc. transversus och spinosus. Foramen transversarium – där löper a. vertebralis. Elna Söderholm, vt18

39 Vertebra thoracica 1. 9. Proc. articularis superior 2. Proc. spinosus
(Cranialt, & fr vä) 9. Proc. articularis superior 2. Proc. spinosus Fovea costalis superior Proc. articularis superior 10. Proc. transversus 14. 8. Proc. transversus 7. 3. Foramen vertebrale 11. Fovea costalis processus transversi 6. Fovea costalis processus transversi 13. Fovea costalis inferior 5. Fovea costalis superior 12. Kännetecken Thorakal kota: Hjärtformad liten foramen vertebrale. Hjärtformad stor kotkropp. Fovea costalis superior och inferior. Fovea costalis processus transversi. Lång proc. spinosus riktad nedåt. Proc. spinosus 4. Corpus vertebrae, facies intervertebralis Elna Söderholm, vt18

40 Vertebra lumbalis Corpus vertebrae, 2. 1. 3. Foramen vertebrale
facies intervertebralis Vertebra lumbalis (Fr hö, & cranialt) 2. 1. 3. Foramen vertebrale Pediculus arcus vertebrae 4. Proc. costalis 5. Proc. articularis superior 14. Proc. costalis 6. Proc. articularis superior 7. 13. Proc. mamillaris 8. Lamina arcus vertebrae Proc. spinosus 9. 12. Proc. spinosus Kännetecken lumbal kota: Stor njurformad kotkropp. Liten trekantig foramen vertebrale. Proc. transversus = proc. costalis Proc. mamillaris & accesssorius 10. Pediculus arcus vertebrae 11. Facies articularis inferior Elna Söderholm, vt18

41 Sacrum 1. 2. Canalis sacralis 8. Facies auricularis 3.
(dorsalt) 1. 2. Canalis sacralis 8. Facies auricularis 3. Crista sacralis lateralis (intermedia) 4. Crista sacralis medialis 7. Foramina sacralia posteriora 5. Crista sacralis mediana 6. Hiatus sacralis Elna Söderholm, vt18

42 Sacrum Canalis sacralis 1. Basis ossis sacri Ala ossis sacri 5. 6. 4.
(ventralt) Canalis sacralis 1. Basis ossis sacri Ala ossis sacri 5. 6. 4. Promontorium 3. Foramina sacralia anteriora 2. Linea transversa Män: - längre, smalare och mer böjt. Kvinnor: - kortare, bredare och mer rakt. Elna Söderholm, vt18

43 Os coccygis 1. 2. Cornu coccygeum (ventralt & dorsalt)
Elna Söderholm, vt18

44 Discus intervertebralis
Utgörs av två hyalina ändplattor mot kotkropparna, samt nucleus pulposus och anulus fibrosus. Anulus fibrosus yttre del fäster mot epiphysis anularis på kotkropparna. Corpus vertebrae Foramen intervertebrale 1. Discus intervertebralis 2. Nucleus pulposus 3. Anulus fibrosus 5. Lig. longitudinale posterius 4. Lig. longitudinale anterius Elna Söderholm, vt18

45 Lig. longitudinale posterius 4. Lig. supraspinale 3.
Lig. longitudinale anterius 2. 5. Lig. interspinale Funktion i art. zygapophysialis. Cervikalt: flexion & extension Thorakalt: hindrar extension Lumbalt: flexion & extension, hindrar rotation. 1. Art. zygapophysialis 6. Corpus vertebrae Lig. flavum Discus intervertebralis 7. Lig. intertransversarium Elna Söderholm, vt18

46 Lig. sternoclaviculare anterius Art. sternoclavicularis 10. 3.
1. Lig. interclaviculare 2. Lig. sternoclaviculare anterius Art. sternoclavicularis 10. 3. Clavicula 9. Costa I 4. Manubrium sterni 8. Lig. costoclaviculare I höjd med revben II. 5. Angulus sterni 7. Cartilago costalis 6. Symphysis manubriosternalis Elna Söderholm, vt18

47 RYGG & BÅL (Muskler) Elna Söderholm, vt18

48 Fascia thoracolumbalis
1. M. splenius capitis Dorsala grenar från spinalnerver. 2. M. splenius cervicis Adduktion av arm, och utåtrotation & rörelse scapula 9. N. dorsalis scapulae M. trapezius 3. M. levator scapulae Innerveras av N. accessorius 4. M. rhomboideus minor 5. M. rhomboideus major 8. M. teres major N. subscapularis Adduktion, extension & inåtrotation i axelled 7. M. latissimus dorsi N. thoracodorsalis 6. Fascia thoracolumbalis Elna Söderholm, vt18

49 M. serratus posterior superior
Nn. intercostales 1. M. serratus posterior superior M. levator costae longus Dorsala grenar från spinalnerver M. levator costae brevis 3. M. erector spinae - M. iliocostalis M. longissimus Nn. intercostales M. spinalis 2. M. serratus posterior inferior 4. M. quadratus lumborum Nn. Intercostales & plexus lumbalis Elna Söderholm, vt18

50 Intersectiones tendineae
N. axillaris 1. M. deltoideus 11. M. pectoralis major N. pectoralis N. thoracodorsalis 2. M. latissimus dorsi N. thoracicus longus 3. M. serratus anterior 10. Intersectiones tendineae 4. M. rectus abdominis Innerveras av Nn. intercostales Vagina musculi recti abdominis 5. M. transversus abominis 9. Anulus umbilicalis 6. M. obliquus internus abdominis ”Innerficka” 8. Linea alba 7. M. obliquus externus abdominis ”Ytterficka” M. obliquus externus abdominis, aponeuros Elna Söderholm, vt18

51 Mm. intercostales externi
2. Höjer revbenen vid inandning. Funktion 1. Mm. intercostales externi Innerveras av Nn. intercostales 5. 3. Mm. intercostales interni Funktion 4. Sänker revbenen vid utandning. 6. Diaphragma N. phrenicus Elna Söderholm, vt18

52 RYGG & BÅL (Blodkärl & nerver) Elna Söderholm, vt18

53 A. intercostalis posterior
A. subclavia 1. 6. A. intercostalis posterior 7. R. spinalis 5. A. thoracica interna 8. Aorta thoracica 4. A. epigastrica superior 10. R. intercostalis anterior 9. A. thoracica interna 3. A. epigastrica inferior A. iliaca externa 2. Elna Söderholm, vt18

54 V. intercostalis posterior 15. 13. V. thoracica interna V. azygos 4.
6. V. jugularis interna V. subclavia 1. 7. V. brachiocephalica V. cephalica 2. 8. 3. V. cava superior V. axillaris 12. V. intercostalis posterior 15. 13. V. thoracica interna V. azygos 4. 9. V. epigastrica superior V. thoracoepigastrica 14. 16. V. intercostalis anterior V. hemiazygos 10. V. epigastrica inferior 11. V. cava inferior 5. V. iliaca externa Elna Söderholm, vt18

55 T4 – i höjd med bröstvårtorna. T10 – i höjd med naveln.
C4 – likt ett halsband. T4 – i höjd med bröstvårtorna. T10 – i höjd med naveln. L1 – i ljumsken. Elna Söderholm, vt18

56 Spatium subarachnoideum 6. Pia mater spinalis
7. Dura mater spinalis 1. Spatium subarachnoideum 6. Pia mater spinalis 2. Dura mater spinalis 3. Spatium epidurale Plexus venosus vertebralis internus posterior 5. Arachnoidea mater spinalis 4. Periosteum Elna Söderholm, vt18

57 Ryggmärgens blodförsörjning
1. Aa. spinales posteriores 7. V. spinalis posterior 5. V. spinalis anterior 2. 8. Dura mater spinalis A. spinalis anterior 4. A. intercostalis posterior 3. Aorta 6. Plexus venosus vertebralis internus Elna Söderholm, vt18

58 Fissura mediana anterior
Ryggmärgsnivåer 1. Cervikalt 3. Lumbalt 8. Radix posterior 5. 7. Cornu anterius Canalis centralis 6. Fissura mediana anterior 2. Thorakalt 4. Sacralt 10. 11. Substantia alba Substantia grisea 9. Cornu laterale Elna Söderholm, vt18

59 BEN (Skelett) Elna Söderholm, vt18

60 Os coxae - 2. - 3. - 4. 1. Os ilium 5. Crista iliaca Os ischium 6.
Facies glutea Os pubis 7. Spina iliaca anterior superior (SIAS) Spina iliaca posterior superior (SIPS) 15. 8. Spina iliaca anterior inferior (SIAI) 14. Spina iliaca posterior inferior (SIPI) 9. Acetabulum 13. Spina ischiadica 10. Tuberculum pubicum 11. Foramen obturatum 12. Tuber ischiadicum Elna Söderholm, vt18

61 Foramen ischiadicum majus 3. 1. 2.
Lig. sacrospinale Lig. sacrotuberale Foramen ischiadicum majus 3. 1. 2. 5. Foramen ischiadicum minus 4. Membrana obturatoria Elna Söderholm, vt18

62 Femur Caput femoris 1. 13. 2. Trochanter major Collum femoris 12. 3.
Fossa trochanterica 11. 4. Crista intertrochanterica Linea intertrochanterica 5. Trochanter minor 6. Linea aspera Epicondylus medialis 10. 7. Condylus medialis Facies poplitea Epicondylus lateralis 9. 14. 8. Condylus lateralis 15. Facies patellaris Elna Söderholm, vt18 16. Fossa intercondylaris

63 Tibia Fibula 1. 2. 3. Condylus medialis 4. Condylus lateralis 15.
Caput fibulae 14. 5. Art. tibiofibularis Collum fibulae 6. Caput tibiae 13. Corpus fibulae 7. Tuberositas tibiae 8. Membrana interossea cruris 9. Corpus tibiae Syndesmosis tibiofbularis 12. 10. Malleolus medialis 11. Malleolus lateralis Elna Söderholm, vt18

64 Ossa pedis 1. 12. Phalanx 2. Hallux 11. Os metatarsi (I-V)
distalis intermedia proximalis 2. Hallux 11. Os metatarsi (I-V) Os cuneiforme mediale intermedium laterale 10. 9. Os naviculare 8. Os cuboideum 7. Talus 6. Trochlea tali Calcaneus 5. Tuber calcanei 4. 3. Sustentaculum tali Elna Söderholm, vt18

65 Art. coxae Facies lunata 4. Labrum acetabuli 5. 6. 7.
Höftled – 1. 5. 6. 7. Lig. capitis femoris 2. Inklinationsvinkel 3. Deklinationsvinkel Fossa acetabuli Elna Söderholm, vt18

66 1. Membrana synovialis Lig. ischiofemorale Lig. iliofemorale 3. 4. 2.
Membrana fibrosa Capsula articularis 5. De röda pilarna markerar två svagare punkter mellan de tre kraftiga ligamenten. Lig. pubofemorale Elna Söderholm, vt18

67 A. circumflexa femoris medialis A. circumflexa femoris lateralis
1. A. obturatoria 4. 2. A. circumflexa femoris medialis A. circumflexa femoris lateralis 3. A. profunda femoris Elna Söderholm, vt18

68 Art. genu Meniscus medialis 8. Condylus lateralis, femur
Knäled - 1. Meniscus medialis 8. Condylus lateralis, femur Condylus lateralis, tibia 2. 3. 9. Meniscus lateralis Condylus medialis, femur 5. Condylus medialis, tibia 4. 10. Bursa suprapatellaris 7. 6. Area intercondylaris, anterior & posterior Fossa intercondylaris 11. Membrana synovialis Elna Söderholm, vt18

69 Lig. cruciatum posterius
3. Lig. cruciatum posterius Lig. collaterale tibiale 1. 2. Lig. cruciatum posterius 4. Lig. cruciatum anterius Patella 7. 5. Lig. cruciatum anterius 8. Lig. patellae 6. Lig. collaterale fibulare Elna Söderholm, vt18

70 Lig. tibiofibulare posterius
8. Lig. tibiofibulare posterius 9. Lig. tibiofibulare anterius 1. Art. talocruralis 10. Lig. talofibulare anterius TMT-led 2. Nedre spångbensled (Art. subtalaris & art. talocalcaneonavicularis) 7. 11. Lig. talofibulare posterius MTP-led 12. 6. Lig. calcaneofibulare 13. PIP-led 5. Lig. deltoideum 3. IP-led 4. DIP-led Elna Söderholm, vt18

71 BEN (Muskler) Elna Söderholm, vt18

72 Muskler lår- & höftled anteriort
N. femoralis & n. obturatorius Muskler lår- & höftled anteriort Adduktion & flexion i höftled M. pectineus M. psoas minor 1. 8. M. sartorius N. femoralis 2. ”Skräddarmuskeln” M. psoas major 9. 11. M. iliopsoas M. iliacus Plexus lumbalis & n. femoralis 10. Flexion och inåt- & utåtrotation i höftled 3. M. rectus femoris 4. M. vastus lateralis 7. M. quadriceps femoris 5. M. vastus medialis N. femoralis Extension i knäled, & flexion i höftled (rectus) 6. M. vastus intermedius Elna Söderholm, vt18

73 Mediala gruppen - adduktorer
(M. pectineus) 1. M. adductor longus N. obturatorius Adduktion & utåtrotation i höftled 2. M. gracilis 3. M. obturatorius externus N. obturatorius N. obturatorius 4. Flexion, adduktion & utåtrotation i höftled, och inåtrotation och flexion i knäled M. adductor brevis N. obturatorius 5. M. adductor magnus N. obturatorius (M. sartorius) (M. semitendinosus) Bildas av senorna från sartorius, gracilis & semitendinosus. 6. Pes anserinus Elna Söderholm, vt18

74 Posteriora muskler - glutealregion
5. M. gluteus minimus Posteriora muskler - glutealregion N. gluteus superior Abduktion & viss rotation i höftled 6. M. piriformis Abduktion & viss rotation i höftled Plexus sacralis N. gluteus superior 1. Utåtrotation i höftled M. gluteus medius 7. M. gemellus superior Plexus sacralis 2. M. tensor fasciae latae Utåtrotation i höftled N. gluteus superior 8. M. obturatorius internus Flexion, abduktion & utåtrotation i höftled, och extension i knäled N. obturatorius Utåtrotation i höftled 3. 9. M. gemellus inferior M. gluteus maximus Plexus sacralis N. gluteus inferior Utåtrotation i höftled Extension & utåtrotation i höftled 4. 10. M. quadratus femoris Tractus iliotibialis N. gluteus inferior Förstärkning av fascia lata. Utåtrotation i höftled Elna Söderholm, vt18

75 Posteriora muskler – låret
Extension i höftled, och flexion & utåtrotation i knäled 1. M. biceps femoris, caput longum N. tibialis N. tibialis Extension & inåtrotation i höftled, och flexion & inåtrotation i knäled 2. M. semitendinosus Funktion M. semimembranosus 3. N. tibialis Flexion & utåtrotation i knäled 4. M. biceps femoris, caput breve N. tibialis & n. fibularis 5. Hamstrings Ffa: N. tibialis Ffa: flexion i knäled Elna Söderholm, vt18

76 M. gastrocnemius, caput mediale
1. M. plantaris N. tibialis Plantarflexion och flexion i knäled 2. M. popliteus N. tibialis Flexion & inåtrotation i knäled 3. M. gastrocnemius, caput mediale 4. M. gastrocnemius, caput laterale Elna Söderholm, vt18

77 Underbenets muskler: Posterior ytlig
Underbenets muskler: Posterior djup Plantarflexion & supination 1. M. gastrocnemius (caput mediale & caput laterale) 5. M. tibialis posterior N. tibialis Plantarflexion & supination, och flexion av phalang 2-5 3. 6. M. flexor digitorum longus N. tibialis N. tibialis 2. M. soleus M. triceps surae Plantarflexion & supination 7. M. flexor hallucis longus N. tibialis Plantarflexion & supination, och flexion av hallux 4. Tendo calcaneus TIB-DIG-VAN-HALL A. & V. tibialis posterior N. tibialis (Ordningen på senorna som rundar den mediala malleolen) Elna Söderholm, vt18

78 Underbenets muskler: Anterior Underbenets muskler: Lateral
Dorsalflexion & supination N. fibularis profundus 1. M. tibialis anterior Dorsalflexion & pronation, och extension av phalang 2-5 2. M. extensor digitorum longus Plantarflexion & pronation N. fibularis profundus N. fibularis superficialis M. fibularis longus 6. 3. M. extensor hallucis longus N. fibularis profundus Dorsalflexion & extension av hallux 4. M. extensor hallucis brevis M. fibularis brevis 7. N. fibularis superficialis 8. M. fibularis tertius 5. M. extensor digitorum brevis Plantarflexion & pronation Elna Söderholm, vt18

79 Underbenets compartment
N. fibularis profundus Underbenets compartment Innerveras av M. tibialis anterior M. extensor digitorum longus M. extensor hallucis longus A. & V. tibialis anterior N. fibularis profundus innehåller Anterior grupp 1. Membrana interossea 2. 8. Tibia Fibula N. fibularis superficialis 3. Innerveras av M. fibularis longus M. fibularis brevis N. fibularis superficialis innehåller 4. Lateral grupp N. tibialis Innerveras av 5. M. tibialis posterior M. flexor digitorum longus M. flexor hallucis longus A. & V. fibularis A. & V. tibialis posterior N. tibialis innehåller Posterior djup 6. Posterior ytlig 7. Fascia cruris innehåller M. gastrocnemius M. soleus Innerveras av Elna Söderholm, vt18 N. tibialis

80 Aponeurosis plantaris
1. Aponeurosis plantaris Thenar- och hypothenarmuskler, samt interosséer och lumbricaler. (Likt handen fast utan opponens-muskler.) 2. M. flexor digitorum brevis 3. M.quadratus plantae Håller upp fotvalven – ett medialt, ett lateralt, och ett transversalt valv. Elna Söderholm, vt18

81 BEN (Blodkärl & nerver) Elna Söderholm, vt18

82 A. circumflexa femoris medialis 3. A. iliaca interna
7. A. femoralis 1. A. iliaca communis 8. A. profunda femoris 2. A. iliaca externa 9. A. circumflexa femoris medialis 3. A. iliaca interna 4. A. glutea superior 10. A. circumflexa femoris lateralis 11. Aa. perforantes 5. A. glutea inferior 6. A. obturatoria M. adductor magnus Elna Söderholm, vt18

83 Hiatus adductorius 1. 2. A. poplitea 6. A. tibialis posterior
(Dorsalt) Hiatus adductorius 1. (Plantart) 2. A. poplitea 6. A. tibialis posterior A. tibialis anterior 3. 4. A. tibialis posterior 5. A. fibularis 7. A. plantaris lateralis Rr. musculares 8. A. plantaris medialis Elna Söderholm, vt18

84 1. A. tibialis anterior A. dorsalis pedis 2. 3. 2. V. saphena magna 4.
V. saphena parva Elna Söderholm, vt18

85 N. cutaneus femoris lateralis N. iliohypogastricus N. ilioinguinalis
Ur plexus lumbalis: N. cutaneus femoris lateralis N. iliohypogastricus N. ilioinguinalis N. genitofemoralis 3. 4. 5. 8. 1. Plexus lumbalis (L1-L4) Truncus lumbosacralis 6. 7. R. femoralis R. genitalis 2. Plexus sacralis (L4-S4) Elna Söderholm, vt18

86 Ur plexus lumbalis: 1. N. oburatorius 2. N. femoralis N. saphenus 3.
R. cutaneus Elna Söderholm, vt18

87 N. cutaneus femoris posterior
Ur plexus sacralis: (+ två kärl) 5. A. glutea superior N. gluteus superior 1. 6. N. gluteus inferior 2. N. pudendus 3. A. glutea inferior 7. N. ischiadicus 4. N. cutaneus femoris posterior Elna Söderholm, vt18

88 Ur plexus sacralis: 1. N. ischiadicus 4. N. tibialis 2. N. tibialis 5.
N. plantaris medialis 3. N. fibularis communis 6. N. plantaris lateralis Elna Söderholm, vt18

89 N. cutaneus surae lateralis N. cutaneus surae medialis 2.
Ur plexus sacralis: 1. N. fibularis communis 5. 6. N. cutaneus surae lateralis N. cutaneus surae medialis 2. N. fibularis profundus 3. N. fibularis superficialis R. communicans 7. N. suralis 4. N. fibularis profundus Elna Söderholm, vt18

90 Kutan innervering 9. 12. Nn. lumbales N. iliohypogastricus 1.
N. genitofemoralis 10. Nn. sacrales 5. N. ilioinguinalis 2. N. cutaneus femoris lateralis 11. N. obturatorius 13. N. cutaneus femoris posterior 6. N. femoralis N. fibularis communis 3. 7. N. saphenus 14. N. suralis 4. N. fibularis superficialis 8. N. fibularis profundus Elna Söderholm, vt18 15. N. plantaris medialis & lateralis (från tibialis)

91 Dermatom innervering Nivåer att kunna: L1 – i ljumsken.
L4 – över knäet. L5 – medialt på foten. S1 – lateralt på foten. Reflexer: Achillesreflex – S1-S2 Patellarreflex – L3-L4 Elna Söderholm, vt18

92 ARM (Skelett) Elna Söderholm, vt18

93 Clavicula 1. 4. Facies articularis acromialis 3. Corpus claviculae 2.
Facies articularis sternalis 5. Linea trapezoidea 6. Tuberculum conoideum Elna Söderholm, vt18

94 Scapula 1. Angulus superior Incisura scapulae 2. 10.
Fossa supraspinata 5. Acromion 9. 11. Spina scapulae 3. 6. Fossa subscapularis Proc. coracoideus 7. 12. Margo medialis Cavitas glenoidalis 8. Margo lateralis 13. Fossa infraspinata 4. Angulus inferior Elna Söderholm, vt18

95 Humerus 1. 12. Caput humeri 6. Tuberculum majus 2. 13.
Collum anatomicum Tuberculum minus 7. Sulcus intertubercularis 14. Collum chirurgicum 11. 3. Corpus humeri Tuberositas deltoidea 15. Sulcus nervi radialis 8. Trochlea humeri 9. Capitulum humeri 16. Fossa olecrani Epicondylus medialis 4. 10. Epicondylus lateralis 5. 17. Sulcus nervi ulnaris Condylus humeri Elna Söderholm, vt18

96 Ulna 1. 2. Proc. coronoideus 8. Incisura trochlearis 5. Olecranon 3.
Incisura radialis 7. Tuberositas ulnae 9. Margo interosseus 6. Corpus ulnae 4. Caput ulnae Elna Söderholm, vt18 10. Proc. styloideus ulnae

97 Radius 8. Fovea articularis 1. 2. Caput radii 9.
Circumferentia articularis 4. Tuberositas radii 3. Collum radii 5. Margo interosseus 10. Corpus radii 6. Incisura ulnaris 7. Facies articularis carpalis 11. Proc. styloideus radii Elna Söderholm, vt18

98 Ossa manus 1. Ulna 2. 3. Radius Os lunatum 4. 8. Os scaphoideum 5.
Ossa carpi 15. Os triquetrum 9. Os trapezium 6. Os pisiforme 10. Os trapezoideum Os hamatum 7. Ossa metacarpi I-V 16. 11. Os capitatum 17. 12. Phalanx proximalis Ossa digitorum = phalanges 13. Phalanx media 14. Phalanx distalis Elna Söderholm, vt18

99 Ossa manus Some Lovers Try Positions That They Can’t Handle 1. Ulna 2.
3. Radius Lovers Some Os lunatum 4. 8. Os scaphoideum Try 5. That Ossa carpi 15. Os triquetrum 9. Os trapezium 6. They Os pisiforme 10. Os trapezoideum Positions Os hamatum 7. Handle Ossa metacarpi I-V Can’t 16. 11. Os capitatum 17. 12. Phalanx proximalis Ossa digitorum = phalanges 13. Phalanx media 14. Phalanx distalis Some Lovers Try Positions That They Can’t Handle Elna Söderholm, vt18

100 Art. humeri 1. Acromion 7. Lig. acromioclaviculare 2.
Lig. coracoacromiale 3. 8. Lig. trapezoideum Lig. coracoclaviculare 10. M. supraspinatus, tendo 9. Lig. conoideum 4. Proc. coracoideus 5. Lig. coracohumerale 11. Incisura scapulae M. subscapularis, tendo M. biceps brachii, caput longum Crista tuberculi majoris 12. Capsula articularis (Ligg. glenohumeralia) 6. Sulcus intertubercularis Crista tuberculi minoris Elna Söderholm, vt18

101 1. Acromion 2. Lig. coracohumerale 3. Labrum glenoidale 4.
M. supraspinatus Acromion 2. Lig. coracohumerale 3. Labrum glenoidale 4. Cavitas glenoidalis Scapula M. biceps brachii caput longum, tendo Humerus Elna Söderholm, vt18

102 Art. cubiti 1. 9. Capsula articularis 13. 10. Lig. collaterale ulnare
Humerus 1. 9. Capsula articularis 13. 10. Lig. collaterale ulnare Lig. collaterale radiale 11. Lig. anulare radii Collum radii 12. M. biceps brachii, tendo Ulna Capitulum humeri 2. Radius 14. Chorda obliqua 3. Trochlea humeri 4. Incisura trochlearis Circumferentia articularis 5. 15. Olecranon 6. Incisura radialis Art. radioulnaris proximalis 16. 8. Tuberositas ulnae 18. Incisura trochlearis 7. Tuberositas radii 17. Lig. anulare radii Proc. coronoideus Collum radii Elna Söderholm, vt18

103 Membrana interossea antebrachii 8. 9. Canalis carpi 7.
4. Aponeurosis palmaris 3. Dorsal aponeurosis 1. Chorda obliqua A, v, n. ulnaris Canalis ulnaris Lig. carpi palmare 2. Membrana interossea antebrachii 8. 9. Canalis carpi 7. Innehåller senor från digitorum profundus, superficialis, & pollicis longus, och n. medianus. 6. Retinaculum musculorum flexorum 5. Canalis carpi Elna Söderholm, vt18

104 Art. radioulnaris distalis 2. Art. metacarpophalangea (MCP-led) 14.
(Hö hand, palmart) Os lunatum 1. Art. radioulnaris distalis 2. Art. metacarpophalangea (MCP-led) 14. Art. radiocarpalis 3. Os capitatum 4. 9. Discus articularis Os scaphoideum 5. 10. Os triquetrum Lig. collaterale carpi radiale 6. 11. Lig. collaterale carpi ulnare Os trapezoideum 7. Os trapezium 8. 12. Os hamatum 13. Artt. carpometacarpales 16. Art. interphalangea manus distalis (DIP-led) 15. Art. interphalangea manus proximalis (PIP-led) Elna Söderholm, vt18

105 ARM (Muskler) Elna Söderholm, vt18

106 M. trapezius 5. M. levator scapulae 1. 3. M. rhomboideus minor 4.
Adduktion & rörelse av scapula, och bilateral extension & kontralateral rotation av huvudet Adduktion & inåtrotation av scapula N. accessorius Elevation, adduktion och inåtrotation av scapula M. trapezius N. dorsalis scapulae Pars descendens 5. M. levator scapulae 1. 3. M. rhomboideus minor N. dorsalis scapulae 4. M. rhomboideus major Pars transversa Pars ascendens 2. M. latissimus dorsi N. thoracodorsalis Adduktion, extension, & inåtrotation av arm Elna Söderholm, vt18

107 M. subclavius 4. M. pectoralis minor 1. M. serratus anterior 3. 2.
Fixerar & sänker clavicula N. subclavius M. subclavius 4. Håller in scapula N. thoracicus longus M. pectoralis minor 1. M. serratus anterior 3. N. pectoralis Depression & rotation av scapula Pars clavicularis Pars sternocostalis 2. M. pectoralis major N. pectoralis Pars abdominalis Adduktion & inåtrotation av arm Elna Söderholm, vt18

108 Rotatorcuff 10. Stabiliserar axelleden 1. 5. Lig. coracoacromiale
”Håll i en penna!” Tummen – subscapularis Pekfingret – supraspinatus Långfingret – infraspinatus Ringfingret – teres minor Funktion Stabiliserar axelleden Rotatorcuff 1. 5. Lig. coracoacromiale Acromion 2. 6. Proc. coracoideus N. suprascapularis 7. M. supraspinatus 3. 8. Tuberculum majus M. infraspinatus N. suprascapularis 9. M. subscapularis N. subscapularis M. biceps brachii, caput longum, tendo 4. M. teres minor N. axillaris Humerus Elna Söderholm, vt18

109 5. M. subscapularis 1. M. infraspinatus 2. M. teres minor 3.
M. teres major N. subscapularis Adduktion & inåtrotation av arm Flexion av arm N. musculocutaneus 6. M. coracobrachialis Abduktion av arm N. axillaris 4. M. deltoideus 7. Pars clavicularis M. brachialis Pars acromialis Pars spinalis Elna Söderholm, vt18

110 1. M. triceps brachii M. brachialis 3. 2. M. biceps brachii
Extension i armbågsled, & viss adduktion i axelled N. radialis 1. M. triceps brachii - Caput longum Caput mediale Caput laterale M. brachialis 3. N. musculocutaneus Flexion i armbågsled Flexion & supination av underarm, och viss funktion i axelled N. musculocutaneus 2. M. biceps brachii - Caput longum Caput breve Elna Söderholm, vt18

111 M. flexor carpi radialis 7. M. flexor digitorum profundus 6.
Palmarflexion & ulnardeviation Flexion av underarm & pronation N. ulnaris Palmarflexion & flexion av phalang 2-5 N. medianus 4. M. flexor carpi ulnaris 1. M. pronator teres 3. M. palmaris longus N. medianus & n. ulnaris 2. M. flexor carpi radialis N. medianus 7. M. flexor digitorum profundus 6. N. medianus M. flexor pollicis longus Palmarflexion Palmarflexion & radialdeviation, och flexion & pronation i armbågsled N. medianus Flexion av pollux 5. M. flexor digitorum superficialis 8. M. pronator quadratus N. medianus N. medianus Palmarflexion & flexion av phalang 2-5 Pronation Elna Söderholm, vt18

112 4 - 1 = 3 4 3 1 4. M. flexor carpi ulnaris 1. M. pronator teres 3.
Palmarflexion & ulnardeviation Flexion av underarm & pronation N. ulnaris Palmarflexion & flexion av phalang 2-5 N. medianus 4. M. flexor carpi ulnaris 1. M. pronator teres 3. M. palmaris longus N. medianus & n. ulnaris 2. M. flexor carpi radialis N. medianus 7. M. flexor digitorum profundus 6. N. medianus M. flexor pollicis longus Palmarflexion Palmarflexion & radialdeviation, och flexion & pronation i armbågsled N. medianus Flexion av pollux Övergår i aponeurosis palmaris 1 5. M. flexor digitorum superficialis 8. M. pronator quadratus N. medianus N. medianus Palmarflexion & flexion av phalang 2-5 Pronation Elna Söderholm, vt18

113 M. abductor pollicis longus M. extensor pollicis longus 5. 3.
Abduktion av pollux & radialdeviation 2. M. supinator Extension av pollux N. radialis N. radialis N. radialis M. abductor pollicis longus M. extensor pollicis longus 5. 3. Supination 4. 6. M. extensor pollicis brevis M. extensor indicis Extension i armbågsled N. radialis N. radialis N. radialis Extension av phalang 2 1. M. anconeus Extension & abduktion av pollux Elna Söderholm, vt18

114 M. abductor pollicis longus M. extensor pollicis longus 5. 3.
Abduktion av pollux & radialdeviation 2. M. supinator Extension av pollux N. radialis N. radialis N. radialis M. abductor pollicis longus M. extensor pollicis longus 5. 3. Supination 4. 6. M. extensor pollicis brevis M. extensor indicis Extension i armbågsled N. radialis N. radialis N. radialis Extension av phalang 2 1. M. anconeus Extension & abduktion av pollux ”Pistol” Tumme – 3 synliga senor, radialtulnart: abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, & extensor pollicis longus Pekfinger – extensor indicis Extension!  Supination! Elna Söderholm, vt18

115 M. extensor carpi radialis longus M. extensor digitorum 4. 3.
Flexion i armbågsled, och mittläge från supination & pronation Dorsalflexion, & extension av phalang 2-5 N. radialis 1. M. brachioradialis N. radialis N. radialis Dorsalflexion & ulnardeviation, och extension av phalang 5 2. M. extensor carpi radialis longus M. extensor digitorum Dorsalflexion & radialdeviation, och flexion i armbågsled 4. 3. M. extensor carpi radialis brevis N. radialis 5. M. extensor digiti minimi N. radialis 6. M. extensor carpi ulnaris Dorsalflexion N. radialis Ulnardeviation & dorsalflexion Elna Söderholm, vt18

116 M. extensor carpi radialis longus M. extensor digitorum 4. 3.
Flexion i armbågsled, och mittläge från supination & pronation Dorsalflexion, & extension av phalang 2-5 N. radialis 1. M. brachioradialis N. radialis N. radialis Dorsalflexion & ulnardeviation, och extension av phalang 5 2. M. extensor carpi radialis longus M. extensor digitorum Dorsalflexion & radialdeviation, och flexion i armbågsled 4. 3. M. extensor carpi radialis brevis N. radialis 5. M. extensor digiti minimi N. radialis 6. M. extensor carpi ulnaris Dorsalflexion N. radialis Ulnardeviation & dorsalflexion M. extensor carpi radialis longus M. extensor carpi radialis brevis M. extensor digitorum M. extensor digiti minimi M. extensor carpi ulnaris M. brachioradialis Elna Söderholm, vt18

117 M. extensor carpi radialis longus M. extensor carpi radialis brevis
Dorsala senfack II - M. extensor carpi radialis longus M. extensor carpi radialis brevis M. extensor pollicis longus - III Retinaculum musculorum extensorum M. extensor carpi ulnaris - VI I - M. abductor pollicis longus M. extensor pollicis brevis M. extensor digitorum M. extensor indicis - IV M. extensor digiti minimi - V M. extensor digitorum, tendines Elna Söderholm, vt18

118 M. flexor pollicis brevis
Thenar 9. Hypothenar 8. 4. M. adductor pollicis 5. M. flexor pollicis brevis 3. M. opponens digiti minimi 2. 6. M. abductor pollicis brevis M. flexor digiti minimi brevis 1. M. abductor digiti minimi 7. M. opponens pollicis Retinaculum musculorum flexorum Elna Söderholm, vt18

119 All For One And One For All Thenar 9. Hypothenar 8. 4.
M. adductor pollicis 5. M. flexor pollicis brevis 3. M. opponens digiti minimi 2. 6. M. abductor pollicis brevis M. flexor digiti minimi brevis 1. M. abductor digiti minimi 7. M. opponens pollicis Retinaculum musculorum flexorum Elna Söderholm, vt18

120 IPAD 3 IDAB 4 2. Mm. interossei dorsales 3. Mm. lumbricales 1.
Abduktion, samt flexion i MCP-led & extension i PIP- & DIP-led N. ulnaris 2. Mm. interossei dorsales N. medianus & n. ulnaris 3. Mm. lumbricales Svag flexion i MCP-led, och extension i PIP- & DIP-led Adduktion N. ulnaris 1. Mm. interossei palmares IPAD 3 Interosséer – palmart – adduktion – 3 st IDAB 4 Interosséer – dorsalt – abduktion – 4 st Elna Söderholm, vt18

121 ARM (Blodkärl & nerver) Elna Söderholm, vt18

122 Plexus brachialis MAMRU Fasciculus Divisiones Truncus Ramus 10. 9. 8.
7. 1. N.dorsalis scapulae N. pectoralis lateralis 16. 17. N. suprascapularis 11. N. musculocutaneus lateralis superior 18. 2. C5 19. 12. N. subclavius N. axillaris 3. N. phrenicus C6 20. 13. medius N. medianus posterior 4. C7 14. N. radialis N. thoracodorsalis 21. 5. C8 N. subscapularis 22. 15. medialis inferior N. ulnaris 6. T1 23. N. cutaneus antebrachii medialis 26. N. intercostalis 24. N. cutaneus brachii medialis N. thoracicus longus 25. 27. N pectoralis medialis MAMRU

123 5. 1. N. axillaris N. musculocutaneus N. medianus 2. 3. N. ulnaris 4.
N. cutaneus antebrachii lateralis N. medianus 2. 3. N. ulnaris 4. N. radialis Elna Söderholm, vt18

124 Kutan innervering Dermatom Nn. supraclaviculares N. axillaris 1.
N. musculocutaneus 5. N. radialis N. medianus 4. 2. 3. 7. 8. 6. N. ulnaris 9. N. cutaneus antebrachii medialis N. cutaneus brachii medialis Nn. intercostales Dermatom Reflexer: Bicepsreflex – C5 Brachioradialisreflex – C6 Tricepsreflex – C7 ”Tummen upp för sex!” Elna Söderholm, vt18

125 A. circumflexa humeri anterior & posterior
1. A. subclavia 8. 2. A. axillaris A. circumflexa humeri anterior & posterior 3. A. brachialis Genom hiatus basilicus ner till djupa vensystemet  v. profunda brachii 9. V. cephalica 10. 15. V. basilica V. mediana cubiti ”Basilika kryddar armhålan” 11. V. mediana antebrachii 5. A. ulnaris 12. 4. A. radialis V. cephalica antebrachii 14. V. basilica antebrachii 13. Arcus venosus palmaris superficialis 6. Arcus palmaris profundus 7. Arcus palmaris superficialis Elna Söderholm, vt18


Ladda ner ppt "ANATOMI – K2 ”Testa dig själv” – förhör!"

Liknande presentationer


Google-annonser