Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anatomiskt latin Fördjupningskursen 12 mars Ellen Johansson, anatom och språknörd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anatomiskt latin Fördjupningskursen 12 mars Ellen Johansson, anatom och språknörd."— Presentationens avskrift:

1 Anatomiskt latin Fördjupningskursen 12 mars Ellen Johansson, anatom och språknörd

2 Ett virrvarr av ändelser…? O Finns det någon ordning?! O JA!!! -a -orum -is -us -ae -um -es -e -uum -ua -i -er

3 Dagens innehåll O Genus O Deklination O Böjningsmönster för substantiv O Hur adjektiv rättar sig efter substantiv O Bonusmaterial om tiden räcker till

4 Genus O Grammatisk egenskap hos substantiv O Femininum, maskulinum, neutrum O Adjektiv rättar sig efter huvudordets genus (därför viktigt att känna till!) O Typiska exempel: costa (f) musculus (m) ligamentum (n) O Notera ändelserna: -a, -us, -um

5 Deklination O Gruppering efter böjningsmönster O Latinet har fem deklinationer för substantiv O Nästan alla substantiv tillhör dekl 1-3 O Dekl 4 innehåller få ord men de kan vara luriga O Dekl 5 är i princip inte aktuell för anatomiskt latin

6 1:a deklinationen O De flesta ord är feminina O Exempel: costa, arteria, vesica EntalFlertal Grundform -a-ae Ägandeform -ae-arum EntalFlertal Grundform cost-acost-ae Ägandeform cost-aecost-arum

7 2:a deklinationen O De flesta ord är maskulina eller neutrala O Maskulina ord slutar på –us O Exempel: musculus, nervus, hilus O Neutrala ord slutar på –um O Exempel: ligamentum, punctum, centrum EntalFlertal Grundform -us/-um-i/-a Ägandeform -i-orum

8 2:a deklinationen forts EntalFlertal Grundform muscul-usmuscul-i Ägandeform muscul-imuscul-orum EntalFlertal Grundform ligament-umligament-a Ägandeform ligament-iligament-orum

9 3:e deklinationen O Nu börjar det bli krångligt… O Innehåller en mängd olika ord O Grekiska låneord hamnar ofta här O Ordstammen kan ändras! EntalFlertal Grundform io/x/en etc-es/-a Ägandeform -is-um

10 3:e deklinationen forts EntalFlertal Grundform foramenforamin-a Ägandeform foramin-isforamin-um EntalFlertal Grundform articulatioarticulation-es Ägandeform articulation-isarticulation-um EntalFlertal Grundform thoraxthorac-es Ägandeform thorac-isthorac-um

11 4:e deklinationen O Innehåller några få ord relevanta för oss O Ändelse -u/-us O Exempel: cornu, genu, sinus, arcus, manus, processus, meatus, plexus, sensus, situs EntalFlertal Grundform -u/-us-ua/-us Ägandeform -us-uum

12 4:e deklinationen forts O Observera: formen ”sini” finns inte! EntalFlertal Grundform sin-us Ägandeform sin-ussin-uum EntalFlertal Grundform corn-ucorn-ua Ägandeform corn-uscorn-uum

13 Hur vet man deklinationen? O I ordlistor anges vanligtvis grundform och ägandeform i ental (nominativ och genitiv i singularis O Exempel: cost-a, –ae O Om stammen ändras står hela formen med O Exempel: thorax, thorac-is O Ibland anges deklination med siffra O I medföljande lista finns även grundform i flertal

14 Adjektiv O Kongruerar med sitt huvudord i genus, numerus och kasus (oavsett deklination) O Kan ha två eller tre slut O Kan kompareras

15 Adjektiv med tre slut O Ändelser: -a, -us, -um O Exempel: magna, magnus, magnum O Samma ändelser som substantiv efter dekl 1 och 2

16 Adjektiv med tre slut EntalFlertal Grundform magn-ummagn-a Ägandeform magn-imagn-orum EntalFlertal Grundform magn-usmagn-i Ägandeform magn-imagn-orum EntalFlertal Grundform magn-amagn-ae Ägandeform magn-aemagn-arum

17 Variant på tre slut O Dextra (f), dexter (m), dextrum (n) O Sinistra, sinister, sinistrum O Det är snyggare om det är rätt…

18 Adjektiv med två slut O Gemensam form för femininum och maskulinum O Ändelser: -is, -e O Exempel: lateralis (f/m), laterale (n)

19 Adjektiv med två slut EntalFlertal Grundform lateral-elateral-ia Ägandeform lateral-islateral-ium EntalFlertal Grundform lateral-islateral-es Ägandeform lateral-islateral-ium

20 Komparation O Komparation av adjektiv O Positiv (lång) – komparativ (längre) – superlativ (längst) PositivKomparativSuperlativ Femininum long-along-iorlong-issima Maskulinum long-uslong-iorlong-issimus Neutrum long-umlong-iuslong-issimum

21 Komparation O Vissa adjektiv byter stam vid komparation: O magna/magnus/magnum – major/majus – maxima/maximus/maximum O parva/parvus/parvum – minor/minus – minima/minimus/minimum

22 Om vi får tid över… O Det är inte alltid som man tror O Spondylolistes – kotglidning O Spondylos ( σφόνδυλος )= kota O Olistes ( ὂ λισθες )= glidning O Spondyl-olistes, ej spondylo-listes

23 Övningsuppgift O Finns på GUL som inlämningsuppgift O Deadline 13 maj, lämna gärna in tidigare

24 Om vi får tid över… O Grekiskan har två bokstäver som vi uttalar ”t” O θ - theta och τ – tau O Dessa skrivs ”th” respektive ”t” O Ibland försvinner ”h” O Bokstaven ”h” kan däremot inte stoppas in godtyckligt så fort det finns ett ”t” i ett ord! O Ex: talus, ej thalus

25 Nätresurser O Svenska läkaresällskapets språkkommitté: http://www.sls.se/Om- SLS/Organisation/Kommitteer/Sprakkommi tten/ http://www.sls.se/Om- SLS/Organisation/Kommitteer/Sprakkommi tten/ O Ordbok från grekiska och latin. Man kan söka på böjda former:http://www.perseus.tufts.edu/hoppe r/morph?lhttp://www.perseus.tufts.edu/hoppe r/morph?l O Latin, grundkurs vid GU – går att läsa som nätkurs på kvartsfart

26 Tack för mig!


Ladda ner ppt "Anatomiskt latin Fördjupningskursen 12 mars Ellen Johansson, anatom och språknörd."

Liknande presentationer


Google-annonser