Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Evangeliets kraft 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Evangeliets kraft 2."— Presentationens avskrift:

1 Evangeliets kraft 2

2 Rom 1:16-17 ”Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, juden främst men också greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige ska leva av tro.”

3 Evangeliet – lite repetition…
Evangeliet är de goda nyheterna om Jesus Kristus och vad han har gjort som vi kan få del av! Frälsningen är helt av nåd, och tas emot genom tro (tillit, förtröstan) på Jesus. Det är Guds verk! Syndare  Förlåtna! Adopterade! Evigt liv! Rättfärdiggjorda!

4 I Adam I Kristus Synd Förlåtelse Död Liv (evigt) Lag Nåd Fördömelse
Köttet Slaveri Bundenhet Olydnad I Kristus Förlåtelse Liv (evigt) Nåd Rättfärdighet Anden Barnaskap Frihet Lydnad

5 I Adam I Kristus Synd Förlåtelse Död Liv (evigt) Lag Nåd Fördömelse
Köttet Slaveri Bundenhet Olydnad I Kristus Förlåtelse Liv (evigt) Nåd Rättfärdighet Anden Barnaskap Frihet Lydnad ”Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig.” (Gal 2:19b-20a)

6 Kallad till frihet! ”Jesus sade till de judar som hade kommit till tro på honom: ”Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.” De svarade honom: ”Vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria?” Jesus svarade: Jag säger er sanningen: Var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav… Om nu Sonen gör er fria blir ni verkligen fria.” (Joh 8:31-34, 36)

7 Kallad till frihet! ”Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig till att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.” (Jesus i Luk 4:18-19)

8 Kallad till frihet! ”Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavoket igen… Ni är kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek.” (Gal 5:1, 13)

9 Fyra vanliga områden av bundenhet…

10 Fyra vanliga områden av bundenhet…
1. Felaktiga tankebyggnader – 2 Kor 10:3-5 Lagiskhet, felaktig självbild, fördömelse, skam Lögner, filosofiska/religiösa barriärer – Kol 2:8 Rädsla/fruktan/oro – Matt 6:25-34

11 Fyra vanliga områden av bundenhet…
1. Felaktiga tankebyggnader – 2 Kor 10:3-5 Lagiskhet, felaktig självbild, fördömelse, skam Lögner, filosofiska/religiösa barriärer – Kol 2:8 Rädsla/fruktan/oro – Matt 6:25-34 2. Specifika synder (”vanesynder”) Tungans synder (våra ord) – Jak 3:1-12, Ords 18:21 Kroppens begär – sexuell omoral, frosseri – Rom 13:14 Själens begär – girighet, högmod, avundsjuka… Fel handlingar – överträdelser & försummelser (olydnad).

12 Fyra vanliga områden av bundenhet…
1. Felaktiga tankebyggnader – 2 Kor 10:3-5 Lagiskhet, felaktig självbild, fördömelse, skam Lögner, filosofiska/religiösa barriärer – Kol 2:8 Rädsla/fruktan/oro – Matt 6:25-34 2. Specifika synder (”vanesynder”) Tungans synder (våra ord) – Jak 3:1-12, Ords 18:21 Kroppens begär – sexuell omoral, frosseri – Rom 13:14 Själens begär – girighet, högmod, avundsjuka… Fel handlingar – överträdelser & försummelser (olydnad). 3. Oförlåtelse/bitterhet Vägra förlåta – Matt 6:14-15 Ovilja till försoning Bitterhet – Heb 12:15

13 Fyra olika områden av bundenhet…
4. Demonisering Onda andar – förtrycker, ansätter, skadar Orena andar – binder hårdare i synd & orenhet Lögnens andar – verkar för att förleda, förvränga sanningen Tungsinthetens ande – depression, ångest, modlöshet – Jes 61:3, 2 Tim 1:7 Ockultism/förbannelser (inkl. generationsförbannelser) ”Familiar spirits” – följer familjer/släkter Sjukdomsandar – orsakar sjukdom – Luk 13:10-17

14 Fyra olika områden av bundenhet…
4. Demonisering Onda andar – förtrycker, ansätter, skadar Orena andar – binder hårdare i synd & orenhet Lögnens andar – verkar för att förleda, förvränga sanningen Tungsinthetens ande – depression, ångest, modlöshet – Jes 61:3, 2 Tim 1:7 Ockultism/förbannelser (inkl. generationsförbannelser) ”Familiar spirits” – följer familjer/släkter Sjukdomsandar – orsakar sjukdom – Luk 13:10-17 Olika nivåer: Ansatt, attackerad (utifrån) Fäste upprättat Förtryckt, bunden Besatt/intagen

15 Steg till frihet Felaktiga tankebyggnader
Låt ditt sinne förnyas – Rom 12:2 Byt ut lögnen mot sanningen i Guds Ord – Joh 8:32

16 Steg till frihet Specifika synder
Bekänn synden för vad den är (inga ursäkter) – 1 Joh 1:9, Jak 5:16 Omvänd dig från den + gör vad som krävs för att hålla dig borta – Apg 26:20, Matt 5:29-30 ”Döda köttet” med hjälp av Anden – Rom 8:12-13, Gal 5:16-25

17 Steg till frihet Oförlåtelse/bitterhet
Bestäm dig för att förlåta – ett viljebeslut Be om vilja att vilja förlåta Be för & välsigna personen det gäller Om möjligt, försonas med personen

18 Steg till frihet Demonisering Stäng ”öppna dörrar”
Bekänna synd, be om förlåtelse Omvända sig/avsäga sig […] Be om helande för inre sår Proklamera sanningen Befall demonerna att lämna, i Jesu namn! – Matt 10:1, Luk 10:17-20 Befrielsen följs av en lättnad/frid

19 Steg till frihet Befrielse är inte en ”maktkamp” eller ”skrika-högst-kamp”, det är en ”sanningskamp”. Du har auktoritet att kasta ut demoner! Följande ”vapen” kan du använda: Jesu namn! Jesu blod Guds Ord (Andens svärd) Lovsång Bön & Fasta (förberedelse)

20 Bön för befrielse!

21 Bön för befrielse! Bekänna Jesus som Herre

22 Bön för befrielse! Bekänna Jesus som Herre Överlåta sig till Gud

23 Bön för befrielse! Bekänna Jesus som Herre Överlåta sig till Gud
Bekänna specifika synder

24 Bön för befrielse! Bekänna Jesus som Herre Överlåta sig till Gud
Bekänna specifika synder Omvända sig från & avsäga sig dessa synder

25 Bön för befrielse! Bekänna Jesus som Herre Överlåta sig till Gud
Bekänna specifika synder Omvända sig från & avsäga sig dessa synder Avsäga sig allt ockult

26 Bön för befrielse! Bekänna Jesus som Herre Överlåta sig till Gud
Bekänna specifika synder Omvända sig från & avsäga sig dessa synder Avsäga sig allt ockult Bryta alla förbannelser

27 Bön för befrielse! Bekänna Jesus som Herre Överlåta sig till Gud
Bekänna specifika synder Omvända sig från & avsäga sig dessa synder Avsäga sig allt ockult Bryta alla förbannelser Förlåta alla som gjort en något ont

28 Bön för befrielse! Bekänna Jesus som Herre Överlåta sig till Gud
Bekänna specifika synder Omvända sig från & avsäga sig dessa synder Avsäga sig allt ockult Bryta alla förbannelser Förlåta alla som gjort en något ont Driva ut demoner

29 Bön för befrielse! Bekänna Jesus som Herre Överlåta sig till Gud
Bekänna specifika synder Omvända sig från & avsäga sig dessa synder Avsäga sig allt ockult Bryta alla förbannelser Förlåta alla som gjort en något ont Driva ut demoner Be om Jesu blods beskydd

30 Bön för befrielse! Bekänna Jesus som Herre Överlåta sig till Gud
Bekänna specifika synder Omvända sig från & avsäga sig dessa synder Avsäga sig allt ockult Bryta alla förbannelser Förlåta alla som gjort en något ont Driva ut demoner Be om Jesu blods beskydd Bön om att fyllas av den Helige Ande till överflöd

31 Bön för befrielse! Bekänna Jesus som Herre Överlåta sig till Gud
Bekänna specifika synder Omvända sig från & avsäga sig dessa synder Avsäga sig allt ockult Bryta alla förbannelser Förlåta alla som gjort en något ont Driva ut demoner Be om Jesu blods beskydd Bön om att fyllas av den Helige Ande till överflöd

32 I grupperna: Be för/betjäna varandra, en i taget, gå varvet runt. Möjlighet finns att bekänna synd.


Ladda ner ppt "Evangeliets kraft 2."

Liknande presentationer


Google-annonser