Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom. (Kol 3:17) Vad ni än gör, gör det av hjärtat,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom. (Kol 3:17) Vad ni än gör, gör det av hjärtat,"— Presentationens avskrift:

1

2 Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom. (Kol 3:17) Vad ni än gör, gör det av hjärtat, så som ni tjänar Herren och inte människor. (Kol 3:23

3 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. (2Tim 3:16-17)

4 Bibeln – böckernas bok 66 böcker. GT 39 böcker och NT 27 böcker. Kapitelindelningen gjordes på 1200-talet Innan dess fick man citera: ”På ett ställe har någon sagt…” (Hebr. 2:6). Skriven av ca 40 olika författare. Skriven under ca 1500 år. Från Mose till Johannes som skrev Uppenbarelseboken. Världens första tryckta bok. I dag ca 6 md ex.

5 Guds närvaro finns i bibelns ord. Jesus var ordet som kom till oss. Joh. 1:1- Gud sände sitt ord med läkedom och frälsning Ps 107:19-20. Jes. 55:10-11. Guds ord är levande Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. (Heb 4:12)

6 Vad Guds ord gör med oss. Bärare av Guds kraft. Rom 1:16 Bärare av Guds kraft. Rom 1:16 Helar våra kroppar. Ords. 4:20-23 Helar våra kroppar. Ords. 4:20-23 Ger oss välsignelse och framgång. Ps 1:1-3, Josua 1:8 Ger oss välsignelse och framgång. Ps 1:1-3, Josua 1:8 Helgar oss, tvättar våra sinnen. Joh. 17:16-17 Ef. 5:25-27 Helgar oss, tvättar våra sinnen. Joh. 17:16-17 Ef. 5:25-27

7 Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern. Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla - så skall Människosonens ankomst vara. (Mat 24:35-39) Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern. Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla - så skall Människosonens ankomst vara. (Mat 24:35-39)

8 Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike: predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. (2Ti 4:1-5) Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike: predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. (2Ti 4:1-5)

9 Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. (Kol 3:16)


Ladda ner ppt "Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom. (Kol 3:17) Vad ni än gör, gör det av hjärtat,"

Liknande presentationer


Google-annonser