Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Personliga förberedelser

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Personliga förberedelser"— Presentationens avskrift:

1 Personliga förberedelser
Rättfärdighet genom tro

2 Apostlagärningarna 19:13-16

3

4 Romarbrevet 3:23 ”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud”
Svenska Folkbibeln

5 Romarbrevet 6:23 ”Ty syndens lön är döden…” Svenska Folkbibeln

6 Jesaja 64:6 ”Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Vi kommer alla att vissna som löv. Som löv förs bort av vinden kommer vi att föras bort av våra missgärningar.” Svenska Folkbibeln

7 Hebréerbrevet 9:22 ”… utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse.”
Svenska Folkbibeln

8 Jesaja 53:5 ”Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.” Svenska Folkbibeln

9 Matteusevangeliet 20:28 "Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många." Svenska Folkbibeln

10 1 Johannesbrevet 5:13 ”Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn.” Svenska Folkbibeln

11 Hosea 14:2-3 ”Vänd om, Israel, till HERREN, din Gud, ty genom din missgärning har du kommit på fall. Tag med er ord och vänd åter till HERREN. Säg till honom: "Förlåt oss alla våra synder och tag nådigt emot oss. Då skall vi prisa dig med våra läppar.” Svenska Folkbibeln

12 Vägen till Kristus Bekännelse/ånger Omvändelse/överlåtelse
Tacksägelse/tro

13 Apostlagärningarna 3:19 ”Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade” Svenska Folkbibeln

14 1 Johannesbrevet 1:9 ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” Svenska Folkbibeln

15 Vägen till Kristus Bekännelse/ånger Omvändelse/överlåtelse
Tacksägelse/tro

16 Johannesevangeliet 1:12 ”Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.” Svenska Folkbibeln

17 Vägen till Kristus, s.66-67 ”Många frågar: ’Hur ska jag göra för att lämna mig åt Gud?’ Du vill bli hans, men din moraliska kraft är svag. … Men var inte förtvivlad! Vad du behöver förstå är viljans sanna kraft. … Allting beror på om vi använder viljan rätt. Gud har gett människorna förmåga att välja. Det är deras sak att använda den. Du kan inte förändra ditt hjärta. Du kan inte Ellen White

18 Vägen till Kristus, s.66-67 av dig själv ge hjärtats hängivenhet åt Gud, men du kan välja att tjäna honom. Du kan ge Herren din vilja. Då kommer han att använda din vilja så att du både vill och gör det som han ser är bäst. Så får Jesus Ande inflytande över dig.” Ellen White

19 Ordspråksboken 23:26 ”Min son/dotter, ge mig ditt hjärta och låt mina vägar behaga dig.” Svenska Folkbibeln

20 Vägen till Kristus Bekännelse/ånger Omvändelse/överlåtelse
Tacksägelse/tro

21 Hosea 14:2-3 ”Vänd om, Israel, till HERREN, din Gud, ty genom din missgärning har du kommit på fall. Tag med er ord och vänd åter till HERREN. Säg till honom: "Förlåt oss alla våra synder och tag nådigt emot oss. Då skall vi prisa dig med våra läppar.” Svenska Folkbibeln

22 Lukasevangeliet 5:18-25

23 Vägen till Kristus, kapitel 6
”Vi kan ingenting göra för att försona begångna synder. Vi kan inte omskapa vårt hjärta eller göra oss själva rättfärdiga. Gud har emellertid lovat att göra allt detta för oss var och en personligen genom Kristus. Du tror detta löfte. Du bekänner dina synder och överlämnar dig själv åt Gud. Du beslutar dig för att tjäna honom. Så säkert som du gör detta, skall Gud uppfylla sitt ord på dig. Om du tror löftet, Ellen White

24 Vägen till Kristus, kapitel 6
tror att du har erhållit förlåtelse och rening genom Jesu blod, så gör Gud detta till en verklighet. Du blir helad, liksom Jesus gav den lame mannen kraft att gå, då han trodde att han var botad. Om du tror det, så är det så. Vänta inte till dess du känner, att du är fri, utan säg: "Jag tror det; det är så, inte därför att jag känner det, utan därför att Gud har lovat det."” Ellen White

25 Vägen till Kristus, kapitel 6
”Somliga tycks tro att de måste stå på prov och bevisa inför Herren att de verkligen är omvända, innan de kan göra anspråk på hans välsignelse. Men vi kan ta emot Guds välsignelse just nu.” Ellen White

26 1 Johannesbrevet 2:1 ”Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern - Jesus Kristus som är rättfärdig” Svenska Folkbibeln

27 Vägen till Kristus, kapitel 7
”Det finns några som har erfarit Guds förlåtande kärlek i sina hjärtan. De vill verkligen vara Guds barn, men de inser på samma gång, att deras karaktär är ofullkomlig, deras liv bristfälligt. De är redo att tvivla på att deras hjärtan verkligen blivit förnyade genom den helige Ande. Ellen White

28 Vägen till Kristus, kapitel 7
Till dem vill jag säga: Dra er inte tillbaka i förtvivlan. Vi måste ofta falla ned inför Jesu fötter och utgjuta bittra tårar för våra felsteg och svagheter. Men vi bör dock inte förlora modet. Om vi också skulle bli besegrade av fienden, har vi inte förkastats eller övergetts av Gud. Nej, Kristus står vid Guds högra sida och manar gott för oss.” Ellen White

29 Vägen till Kristus Bekännelse/ånger Omvändelse/överlåtelse
Tacksägelse/tro

30 Kolosserbrevet 2:6 ”Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom” Svenska Folkbibeln

31 Hebréerbrevet 10:14 ”Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga.” Svenska Folkbibeln

32 Filipperbrevet 3:12-15

33 Rättfärdighet genom tro

34 Johannesevangeliet 15:4-7


Ladda ner ppt "Personliga förberedelser"

Liknande presentationer


Google-annonser