Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Löslighet och lösningsmedel. Lösning En blandning där ämnena som ingår har delats upp i små bitar att vi inte kan se dem. En lösning är klar och genomskinlig,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Löslighet och lösningsmedel. Lösning En blandning där ämnena som ingår har delats upp i små bitar att vi inte kan se dem. En lösning är klar och genomskinlig,"— Presentationens avskrift:

1 Löslighet och lösningsmedel

2 Lösning En blandning där ämnena som ingår har delats upp i små bitar att vi inte kan se dem. En lösning är klar och genomskinlig, de lösta partiklarna håller sig svävande i vätskan, ex vatten och salt. Det ämne som det finns mest av kallas för lösningsmedel

3 Lösta ämnen påverkar både kokpunkt och fryspunkt hos lösningen – Ex etanol+ vatten i spolarvätska- sänker fryspunkten – Salt på vägar sänker vattnets fryspunkt till -20 0 ist för 0 0 C

4 Kallt glas vatten Om jag låter ett glas vatten stå en stund, bildas det alltid små bubblor i det. Vad beror det på?

5 Gaser löser sig sämre i varmt vatten än i kallt. Det innebär att en del av luften som är löst i ett glas kallt kranvatten frigörs när vattnet står framme och blir ljummet. Den frigjorda gasen bildar bubblor.

6 Gaser kan lösa sig i vatten! Vatten är också lösningsmedel för gaser, syre, kväve, koldioxid  bra för vattenlevande organismer tex fiskar Gaser löser sig långsamt, vattnet måste röras runt Gaser löser sig lättare i kallt vatten än i varmt. Gaser löser sig också lättare om trycket är högre

7 Diskutera Varför har varmt vatten lättare att lösa upp fasta ämnen (ex salt eller socker) medans kallt vatten har lättare att lösa upp gaser?

8 Ett glas hett vatten kan se grått ut ! Har du tänkt på hur varmvattnet ur kranen hemma ser ut? När kallt vatten kommer in i huset innehåller vattnet lösta gaser. När det värms upp i varmvattenberedaren ska gaserna egentligen släppa eftersom gaserna löser sig sämre vid hög temperatur. Men samtidigt står vattnet under tryck och gaserna hålls därför kvar. När du tappar upp det heta vattnet ur kranen blir trycket normalt igen och gaserna kan lämna vattnet. Ofta ser vattnet grått ut i glaset och klarnar efter några sekunder.

9 Vatten- som gjort för liv Viktigaste förutsättningen för liv. Allt vi känner till innehåller vatten I människor, djur och växter transporteras ämnen m.ha, vatten. Näring och mineraler är lösta i kroppen när e transporteras i kroppen

10 Vatten som lösningsmedel Vatten löser många ämnen i naturen. Haven, sjöar, växtsafter och vårt eget blod är lösningar med vatten som lösningsmedel Saft, läsk, diskmedel, schampo, hudkrämer, te, mjölk är också vattenlösningar

11 Lösningsmedel Ett lösningsmedel är en vätska som kan lösa upp ett fast ämne, blanda sig med en vätska eller binda en gas Det mest sedda lösningsmedlet i naturen är vatten, liv bygger nästan helt på reaktioner i vattenlösning. Det vanligaste lösningsmedlet är dock järn som helt dominerar Jordens inre. Metall löser metall

12 POLÄRA MOLEKYLER OPOLÄRA MOLEKYLER

13 Vattenmolekyler är polära Vattenmolekyl H 2 O 1 syretom, 2 väteatomer Atomerna består av laddade partiklar I kärnan protoner (+laddade), runt kärnan kretsar elektroner (-laddade). I en vattenmolekyl: e - kan befinna sig runt H ena stunden och andra stunden hos O. e - dras mer till O än till H ÖK: O är mer elektronnegativ- stark vilja att dra åt sig elektroner

14 Eftersom syreatomerna ofta har alla elektroner blir vattenmolekylens laddning ojämnt fördelad. Atomer är oladdade (lika många + som -) O som har flest elektroner : - laddad H som saknar elektroner: + laddad

15 Vatten är en DIPOL, en polär molekyl När olika delar av samma molekyl har olika laddning: vattenmolekylen är POLÄR man kallar detta också för en DIPOL di=två två poler negativ och en positiv pol.

16 Varför kan ett ämne lösa sig i ett annat? För att ett ämne ska kunna lösa sig i ett annat ämne, måste det uppstå bindningar mellan de båda ämnena! Molekyler i en lösning dras till varandra med krafter som verkar mellan molekylerna Positiva och negativa laddningar attraherar varandra. EX Salt i vatten

17 Vatten löser jonföreningar Salt: NaCl Jonförening: positivt laddad partikel (Na + ) Negativt laddad partikel (Cl - )

18 Vatten och etanol är ganska lika – med syret och en väteatom helt gemensamma. Därför kan etanol lösas i vatten. Kan T-röd (etanol) och vatten lösa sig? Etanol är polärt (dipol). Vatten är polärt (dipol)

19 Bensin (Heptan) och vatten? Vattenmolekylen och heptanmolekylen är också rätt olika, eller hur? Därför kan bensin INTE lösas i vatten. Bensin (till vä) är INTE polärt Vatten ÄR polärt Heptan finns i bl.a. bensin

20 Opolära molekyler Bensin (oktan) är INTE en dipol Dvs det är ingen laddningsskillnad i molekylen, ingen positiv ände och negativ ände Typiska opolära ämnen är kolväten och fetter. Det består i huvudsak av kolvätekedjor som ju är opolära. Opolär molekyl= ingen positiv ände eller negativ ände

21 Heptan och oktan? Heptan- och oktanmolekylerna är ju också rätt lika varandra, eller hur! Därför är heptan och oktan lösliga i varandra

22 Det verkar alltså som att Om molekylerna i en lösning har vissa kemiska likheter (ser rätt likadana ut, lika långa, laddade eller oladdade) så kan de lösa sig med varandra Detta kallas för…….. Lika löser lika

23 ”Lika löser lika” Man brukar säga att "lika löser lika" när man pratar om lösningsmedel. Vatten är polärt, och löser därför andra polära vätskor och molekyler. Grundregel för löslighet Talar om att: Polära ämnen löser polära ämnen Opolära ämnen löser opolära ämnen

24 Genomgång av labbarna Ta fram labplaneringen och era resultat

25 Vatten löser inte allt Ämnen med större molekyler som ex fett och olja löser sig inte i vatten Fett och oljemolekylerna är OPOLÄRA Vatten som är polärt kan INTE lösa opolära ämnen Men olja löser sig i bensin (olja och bensin är båda opolära) Olja kan inte lösa sig i vatten men i bensin.

26 Diskutera Varför är det bra att vatten inte kan lösa allt? Tänk om vatten löste trä, sten, hår, hud..

27 Fläckborttagning ”lika löser lika” Principen "lika löser lika" tillämpas på fläckar Principen lika löser lika fungerar oftast Aceton- polärt men kan ändå lösa fetter, oljor, plaster och det löser sig bra i vatten T-röd har samma egenskaper som aceton, löser polära ämnen (ex vatten) men också opolära ämnen (ex matolja)

28 Olika lösningsmedel Aceton- lösningsmedel i färger, lacker, limmer, färgborttagningsmedel och i borttagningsmedel för nagellack. Etanol (T-sprit)- polärt (etanol + vatten i bensintank, förhindrar att vattnet fryser i tanken) (sänker fryspunkten) Industribensin- avfettningsmedel Lacknafta- (opolärt) avfettning

29 Bensin-opolärt ämne. Därför kan man använda rengöringsbensin för att ta bort fettfläckar på kläder. Det bästa sättet är dock att fukta tyget i en ring runt fläcken och låta fukten dra med sig fettet in mot mitten. Sedan kan man lägga på potatismjöl och gnugga lite. Potatismjölet suger då upp fettet tillsammans med lösningsmedlet.potatismjöl

30 Varför kan ett ämne lösa sig i ett annat? För att ett ämne ska kunna lösa sig i ett annat ämne, måste det uppstå bindningar mellan de båda ämnena! Molekyler i en lösning dras till varandra med krafter som verkar mellan molekylerna Positiva och negativa laddningar attraherar varandra. EX Salt i vatten

31 Vatten löser jonföreningar Salt: NaCl Jonförening: positivt laddad partikel (Na + ) Negativt laddad partikel (Cl - )

32 Vatten är ett bra lösningsmedel. Vatten löser lätt ämnen som är joner, till exempel salt. Det beror på att vattenmolekylen är dipol och har en svagt negativ och en svag positiv sida.

33 Olika lösningsmedel Aceton- lösningsmedel i färger, lacker, limmer, färgborttagningsmedel och i borttagningsmedel för nagellack. Etanol (T-sprit)- polärt (etanol + vatten i bensintank, förhindrar att vattnet fryser i tanken) (sänker fryspunkten) Industribensin- avfettningsmedel Lacknafta- (opolärt) avfettning

34 Bensin-opolärt ämne. Därför kan man använda rengöringsbensin för att ta bort fettfläckar på kläder. Det bästa sättet är dock att fukta tyget i en ring runt fläcken och låta fukten dra med sig fettet in mot mitten. Sedan kan man lägga på potatismjöl och gnugga lite. Potatismjölet suger då upp fettet tillsammans med lösningsmedlet.potatismjöl


Ladda ner ppt "Löslighet och lösningsmedel. Lösning En blandning där ämnena som ingår har delats upp i små bitar att vi inte kan se dem. En lösning är klar och genomskinlig,"

Liknande presentationer


Google-annonser