Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 80% av en ledares arbetsdag ägnas åt att kommunicera.  Olika perspektiv på ledarskap inom forskningen  Egenskapsperspektivet  Stilperspektivet 

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " 80% av en ledares arbetsdag ägnas åt att kommunicera.  Olika perspektiv på ledarskap inom forskningen  Egenskapsperspektivet  Stilperspektivet "— Presentationens avskrift:

1

2  80% av en ledares arbetsdag ägnas åt att kommunicera.  Olika perspektiv på ledarskap inom forskningen  Egenskapsperspektivet  Stilperspektivet  Kontingensperspektivet

3  Idébaserat  Homogent perspektiv - Ledaren har en traditionell transmissionssyn på kommunikation  Heterogent perspektiv - Ledaren har en menings och förståelseskapande syn på kommunikation

4  Nya former av organisationer och ledarskap  Konsekvenser: Nya krav och villkor på kommunikation  Från vertikal till horizontell organisation  Ny teknik (IKT)

5  Chefens roll ändrats från informationsspridare till ”gate keeper”  Olika typer av information: - Mikro – information om den egna gruppen - Meso – information om avdelningen/delar av organisationen - Makro – information om organisationen i sin helhet/ andra organisationer

6  Sällsynt med värderings/kulturkommunikation samt meso-information  Exempel på hur mötena kan effektiviseras: - Rätt information - Möjlighet till feedback - Värderingar och visioner

7  Kontextualisera - Sätta i sitt sammanhang  Anpassa budskapets form  ”Nice-to-know” Vs. ”Need-to-know”  Syfte

8  Dialog i stället för diskussion och debatt  Två huven tänker bättre än ett! Dvs. Vad betyder det här? Hur skulle vi kunna göra här?  Transformera information Inte transportera.

9  Deltagande på lika villkor  Avsiktligt och aktivt ta ett steg tillbaka som chef. - Avsäga sig tolkningsföreträde  Undvika att fastna i det hierarkiska trädet - Dvs. Vem som ska tala, lyssna, fråga och svara  Möteslokal utformning. - - Sätt dig inte bakom en Kateder som chef

10  Undvik tidsbrist – Inför mötet och under mötet - Fråga efter synpunkter och önskemål inför mötet och skicka dagordning i god tid till mötesdeltagarna.  Ämnesundvikande - Kultur och maktrelationer - Infekterade och kontroversiella ämnen

11  Nya plattare organisationer har minskat antalet chefer. - Svårare att agera coach och leda med dialog och delaktighet i stora personalgrupper  Chefens chef är inte är en bra kommunikatör. - Chefen saknar tolkad och kontextualiserad information från sin chef.  Chefens chef måste också uppmuntra och själv verka för dialog och delaktighet

12  Kommunikation måste prioriteras högre.  Kommunicera om kommunikationen  Mer Värderings och kulturkommunikation  Mer Styr och förändringskommunikation  Klargörande av kommunikationsansvar och roller.  Belöningsstrukturer där även »mjuka« ledarskapsprestationer mäts.


Ladda ner ppt " 80% av en ledares arbetsdag ägnas åt att kommunicera.  Olika perspektiv på ledarskap inom forskningen  Egenskapsperspektivet  Stilperspektivet "

Liknande presentationer


Google-annonser