Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DET BLIR VARMARE PÅ JORDEN VARFÖR? VAD SPELAR DET FÖR ROLL? HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DET BLIR VARMARE PÅ JORDEN VARFÖR? VAD SPELAR DET FÖR ROLL? HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN."— Presentationens avskrift:

1 DET BLIR VARMARE PÅ JORDEN VARFÖR? VAD SPELAR DET FÖR ROLL? HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

2 Klimatet på jorden har alltid varierat mellan varma och kalla perioder. Just nu ökar temperaturen på jorden. Det beror delvis på naturliga orsaker, men mest på att vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. KLIMATET FÖRÄNDRAS HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

3 De gaser som kallas växthusgaser är koldioxid, metan och lustgas. Gaserna förstärker atmosfärens förmåga att värma upp jordytan; den så kallade växthuseffekten blir starkare. Det är därför gaserna kallas för växthusgaser. HUR KAN GASER GÖRA DET VARMARE? HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

4 Utsläppen sker bland annat när; Vi använder bensin, disel, olja, naturgas och kol (fossila bränslen) Kor och andra idisslande djur producerar metan NÄR SKER GASUTSLÄPPEN? HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

5 Växtlighet binder upp koldioxid. Världens skogar minskar idag och det bidrar till att det blir högre halter av växthusgaser i atmosfären. MINSKAD MÄNGD SKOG BIDRAR HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

6 Sedan 1900-talets början har jordens medeltemperatur ökat med 0,7 grader. Det låter inte så mycket, men bara någon grads höjning får stor påverkan på miljön. BARA NÅGON GRAD SPELAR STOR ROLL HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

7 När det blir varmare på jorden smälter isarna vid Nord- och Sydpolen. Det påverkar de arter som lever där, till exempel pingviner och isbjörnar. ISEN SMÄLTER VID POLERNA HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

8 När klimatet blir mildare förändras inte bara polerna, utan även många andra områden och arter i världen. Det leder till ökade havsnivåer, torka, stormar, skyfall och andra extrema väder. INTE BARA POLERNA HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

9 I mitten av 1800-talet började vi i stor skala elda med kol för att värma våra hus och förse industrier med energi. Strax därefter kom bensindrivna bilar och vi började värma hus och lokaler med oljepannor. Sedan dess har vi blivit allt fler som använder både fler bilar, mer värme och produkter tillverkade med hjälp av fossila bränslen (tex plast). HUR MYCKET SLÄPPER VI UT? HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

10 Den genomsnittliga svensken släpper ut 11 ton växthusgaser per år. Målet är att nå ner till 1-2 ton per person och år. 11 TON PER ÅR HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN


Ladda ner ppt "DET BLIR VARMARE PÅ JORDEN VARFÖR? VAD SPELAR DET FÖR ROLL? HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN."

Liknande presentationer


Google-annonser