Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Endogena risker (kap. 2-5). För att repetera... Endogena processer = inre processer som formar jordytan –Plattektonik –Vulkanism –Bergveckning –Landhöjning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Endogena risker (kap. 2-5). För att repetera... Endogena processer = inre processer som formar jordytan –Plattektonik –Vulkanism –Bergveckning –Landhöjning."— Presentationens avskrift:

1 Endogena risker (kap. 2-5)

2 För att repetera... Endogena processer = inre processer som formar jordytan –Plattektonik –Vulkanism –Bergveckning –Landhöjning

3 Jordklotets byggnad

4

5

6 Seismiska hasarder = jordbävningar Jordbävning = skalv som orsakas när spänningsenergi i jordskorpan plötsligt frigörs Orsakas av litosfärplattornas rörelser –divergenszoner (plattor glider isär) –konvergenszoner (plattor krockar) Vanligast vid litosfärplattornas gränser; 80 % sker vid den s.k. Eldringen

7 Seismiskt aktiva områden

8 Hälften av dem jordbävningar!

9

10 National Geographic: jordbävningar National Geographic: Japan skalv och tsunami Videolänkar

11 Terminologi Förkastning = spricka i berggrunden där blocken rör sig i förhållande till varandra Hypocentrum = jordbävningens fokus, den plats där skalvet börjar Epicentrum = den punkt på jordens yta som ligger rakt ovanför hypocentrum

12

13 Jordbävningsvågorna: –P-vågor, primärvågor –S-vågor, sekundärvågor –ytvågor

14 Jordbävningsvågorna http://www.pbs.org/wnet/savageearth/animations/e arthquakes/index.htmlhttp://www.pbs.org/wnet/savageearth/animations/e arthquakes/index.html http://web.ics.purdue.edu/~braile/edumod/waves/ WaveDemo.htmhttp://web.ics.purdue.edu/~braile/edumod/waves/ WaveDemo.htm http://www.classzone.com/books/earth_science/ter c/content/visualizations/es1002/es1002page01.cfm ?chapter_no=visualizationhttp://www.classzone.com/books/earth_science/ter c/content/visualizations/es1002/es1002page01.cfm ?chapter_no=visualization

15 Förkastningsspricka, Island

16 De starkaste jordbävningarna: http://earthquake.usgs.gov/regional/world/10_large st_world.phphttp://earthquake.usgs.gov/regional/world/10_large st_world.php De dödligaste jordbävningarna http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_earthquakes De senaste jordbävningarna http://neic.usgs.gov/neis/qed/ http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/ –http://quake.usgs.gov/waveforms/helicorder/index.htmlhttp://quake.usgs.gov/waveforms/helicorder/index.html

17 Vågornas omfattning mäts med hjälp av en seismograf http://www.nationalgeographic.com/forcesofnature/interactiv e/index.html

18 Skalvets styrka Richterskalan: jordbävningens energi, logaritmisk, öppen (ingen övre gräns)Richterskalan Momentmagnitudskalan Mercalliskalan: mäter skadeverkningar, 12 stegMercalliskalan

19 Följder av jordbävningar "Earthquakes don't kill people, buildings do” Jordlikvifaktion = jordförvätskning, sediment (t.ex. sand) mättat med vatten börjar bete sig som vätska där byggnader, broar etc. kan sjunka ned El- och gasledningar skadas  bränder Vägar och infrastruktur skadas Odlingsmark förstörs  svält Sjukdomar

20

21 Haiti, 2010 7,0 på Richterskalan Uppskattning: 230 000 döda, en miljon hemlösa

22 Hur kan skador förebyggas Stadsplanering och direktiv för var och hur man får bygga Specialarkitektur (stål, gummi m.m.)

23

24 Övervakningssystem, evakueringsplaner, övningar Placering av känsliga/farliga konstruktioner ska övervägas (dammar, kärnkraftverk o. dyl.)

25

26 Länkar US Geological Survey: http://www.usgs.gov/science/science.php? term=304 http://www.usgs.gov/science/science.php? term=304


Ladda ner ppt "Endogena risker (kap. 2-5). För att repetera... Endogena processer = inre processer som formar jordytan –Plattektonik –Vulkanism –Bergveckning –Landhöjning."

Liknande presentationer


Google-annonser