Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Endogena risker (kap. 2-5). För att repetera... Endogena processer = inre processer som formar jordytan –Plattektonik –Vulkanism –Bergveckning –Landhöjning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Endogena risker (kap. 2-5). För att repetera... Endogena processer = inre processer som formar jordytan –Plattektonik –Vulkanism –Bergveckning –Landhöjning."— Presentationens avskrift:

1 Endogena risker (kap. 2-5)

2 För att repetera... Endogena processer = inre processer som formar jordytan –Plattektonik –Vulkanism –Bergveckning –Landhöjning

3 Jordklotets byggnad

4

5

6 Seismiska hasarder = jordbävningar Jordbävning = skalv som orsakas när spänningsenergi i jordskorpan plötsligt frigörs Orsakas av litosfärplattornas rörelser –divergenszoner (plattor glider isär) –konvergenszoner (plattor krockar) Vanligast vid litosfärplattornas gränser; 80 % sker vid den s.k. Eldringen

7 Seismiskt aktiva områden

8 Hälften av dem jordbävningar!

9

10 National Geographic: jordbävningar National Geographic: Japan skalv och tsunami Videolänkar

11 Terminologi Förkastning = spricka i berggrunden där blocken rör sig i förhållande till varandra Hypocentrum = jordbävningens fokus, den plats där skalvet börjar Epicentrum = den punkt på jordens yta som ligger rakt ovanför hypocentrum

12

13 Jordbävningsvågorna: –P-vågor, primärvågor –S-vågor, sekundärvågor –ytvågor

14 Jordbävningsvågorna arthquakes/index.htmlhttp://www.pbs.org/wnet/savageearth/animations/e arthquakes/index.html WaveDemo.htmhttp://web.ics.purdue.edu/~braile/edumod/waves/ WaveDemo.htm c/content/visualizations/es1002/es1002page01.cfm ?chapter_no=visualizationhttp://www.classzone.com/books/earth_science/ter c/content/visualizations/es1002/es1002page01.cfm ?chapter_no=visualization

15 Förkastningsspricka, Island

16 De starkaste jordbävningarna: st_world.phphttp://earthquake.usgs.gov/regional/world/10_large st_world.php De dödligaste jordbävningarna De senaste jordbävningarna –http://quake.usgs.gov/waveforms/helicorder/index.htmlhttp://quake.usgs.gov/waveforms/helicorder/index.html

17 Vågornas omfattning mäts med hjälp av en seismograf e/index.html

18 Skalvets styrka Richterskalan: jordbävningens energi, logaritmisk, öppen (ingen övre gräns)Richterskalan Momentmagnitudskalan Mercalliskalan: mäter skadeverkningar, 12 stegMercalliskalan

19 Följder av jordbävningar "Earthquakes don't kill people, buildings do” Jordlikvifaktion = jordförvätskning, sediment (t.ex. sand) mättat med vatten börjar bete sig som vätska där byggnader, broar etc. kan sjunka ned El- och gasledningar skadas  bränder Vägar och infrastruktur skadas Odlingsmark förstörs  svält Sjukdomar

20

21 Haiti, ,0 på Richterskalan Uppskattning: döda, en miljon hemlösa

22 Hur kan skador förebyggas Stadsplanering och direktiv för var och hur man får bygga Specialarkitektur (stål, gummi m.m.)

23

24 Övervakningssystem, evakueringsplaner, övningar Placering av känsliga/farliga konstruktioner ska övervägas (dammar, kärnkraftverk o. dyl.)

25

26 Länkar US Geological Survey: term=304 term=304


Ladda ner ppt "Endogena risker (kap. 2-5). För att repetera... Endogena processer = inre processer som formar jordytan –Plattektonik –Vulkanism –Bergveckning –Landhöjning."

Liknande presentationer


Google-annonser