Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svensk Förening för Isotop Terapi 2015-11-26. Svensk Förening för Isotop Terapi 2015-11-26 Xofigo Enkät till behandlande kliniker i Sverige hösten 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svensk Förening för Isotop Terapi 2015-11-26. Svensk Förening för Isotop Terapi 2015-11-26 Xofigo Enkät till behandlande kliniker i Sverige hösten 2015."— Presentationens avskrift:

1 Svensk Förening för Isotop Terapi 2015-11-26

2 Svensk Förening för Isotop Terapi 2015-11-26 Xofigo Enkät till behandlande kliniker i Sverige hösten 2015 från Svensk Förening för Isotop Terapi (SFIT) Första radionukleidterapi som visats ge förlängd överlevnad jämfört. placebo. Kan innebära betydligt ökat antal patienter som behandlas med radioaktivt läkemedel Enkäter skickade till 23 klinker med licens för Ra223 april 2014 4 stycken planerar starta Xofigobehandling under höst 2015 13 besvarade enkäter

3 Svensk Förening för Isotop Terapi 2015-11-26 Original Article Alpha Emitter Radium-223 and Survival in Metastatic Prostate Cancer C. Parker, S. Nilsson, D. Heinrich, S.I. Helle, J.M. O'Sullivan, S.D. Fosså, A. Chodacki, P. Wiechno, J. Logue, M. Seke, A. Widmark, D.C. Johannessen, P. Hoskin, D. Bottomley, N.D. James, A. Solberg, I. Syndikus, J. Kliment, S. Wedel, S. Boehmer, M. Dall'Oglio, L. Franzén, R. Coleman, N.J. Vogelzang, C.G. O'Bryan-Tear, K. Staudacher, J. Garcia-Vargas, M. Shan, Ø.S. Bruland, O. Sartor, for the ALSYMPCA Investigators N Engl J Med Volume 369(3):213-223 July 18, 2013

4 Svensk Förening för Isotop Terapi 2015-11-26 Study Overview In a study involving men with castration-resistant prostate cancer and bone metastases, the alpha emitter radium-223 significantly prolonged survival, as compared with placebo, and was associated with fewer adverse events.

5 Svensk Förening för Isotop Terapi 2015-11-26 Kaplan–Meier Estimates of Overall Survival and the Time to the First Symptomatic Skeletal Event. Parker C et al. N Engl J Med 2013;369:213-223

6 Svensk Förening för Isotop Terapi 2015-11-26 Vilken/vilka kliniker remitterar/väljer ut patienter lämpliga för Xofigobehandling?

7 Svensk Förening för Isotop Terapi 2015-11-26 Hur stor del av patienterna har en MDK diskussion som underlag för behandlingsrekommendation?

8 Svensk Förening för Isotop Terapi 2015-11-26 Vid vilken enhet på kliniken/sjukhuset ges Xofigoinjektionen?

9 Svensk Förening för Isotop Terapi 2015-11-26 Vilken yrkeskategori ger Xofigoinjektionen ?

10 Svensk Förening för Isotop Terapi 2015-11-26 Har ni någon utsedd person med samordningsansvar för logistik kring behandlingsplaneringen?

11 Svensk Förening för Isotop Terapi 2015-11-26 Hur ofta måste ni kassera beställd dos av Xofigo pga försämrat AT,biverkningar mm.som upptäcks vid behandlingstillfället?

12 Svensk Förening för Isotop Terapi 2015-11-26 Ungefär hur stor andel av patienterna avbryter innan de planerade 6 injektionerna har givits?

13 Svensk Förening för Isotop Terapi 2015-11-26 Ungefär hur stor del av patienterna har behandlats med kemoterapi innan Xofigo?

14 Svensk Förening för Isotop Terapi 2015-11-26 Ger Ni skriftlig strålskyddsinformation?

15 Svensk Förening för Isotop Terapi 2015-11-26 Kommentarer i enkäten Xofigo bör ges tidigt i sjukdomsförloppet hos kastrationsresistent symtomatisk patient för att göra störst nytta Patienter m Performance Status > 1 tveksam nytta av behandling Tveksam effekt på patienter med aggressiv CRPC Incidensen av patientupplevda biverkningar (gastrointestinala) är påfallande låg Bra behandling med få biverkningar


Ladda ner ppt "Svensk Förening för Isotop Terapi 2015-11-26. Svensk Förening för Isotop Terapi 2015-11-26 Xofigo Enkät till behandlande kliniker i Sverige hösten 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser