Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ENKÄTREDOVISNING Endoftalmitregistrering 2014 Rutiner vid intravitreala injektioner Användarmöte 2015-10-22 Susanne Albrecht.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ENKÄTREDOVISNING Endoftalmitregistrering 2014 Rutiner vid intravitreala injektioner Användarmöte 2015-10-22 Susanne Albrecht."— Presentationens avskrift:

1 ENKÄTREDOVISNING Endoftalmitregistrering 2014 Rutiner vid intravitreala injektioner Användarmöte Susanne Albrecht

2 Antal endoftalmiter registrerade i SMR

3 Incidens av endoftalmit vid intravitreala injektioner

4 Endoftalmitfall demografi medelålder78range 60-91

5 Svenska Makularegistret Endoftalmitfall efter IVT 2014 Antal injektioner: median 6 (range 2-21) IVT utfördes på operationsal vid samtliga fall av endoftalmit. Håldul och blefarostat användes vid 9/16 fall InVitria i 7/16 cases. Operationsrutinerna för IVT inkluderade antibiotika för samtliga patienter på behandlingsdagen. Antibiotika preoperativt gavs inte på 2 kliniker, kloramfenicol (1), tobramycin (1) tobramycin/fucidin (3) och levofloxcin (9) Antibiotika postop IVT: fucidin (3) and levofloxacin (1)

6

7 Endoftalmit 2014 Incidens av endoftalmit per preparat RanibizumabBevacizumabAflibercept Antal injektioner Antal endoftalmitfall 475 Incidens 0,037 %0,074 %0,032 %

8 Endofthalmitregister 2014, IVT vid AMD Resultat Vitrektomi utfördes i 10/16 fall Odlingarna visar: Gott visusutfall för 2 patienter med oförändrat visus Sämre visus för 14 patienter (bara 2 patienter <0.1). 8 patienter har fått fler injektioner efter endoftalmiten 2 patienter bytte behandlingspreparat efter endoftalmiten. Antal Staphylococcus Epidermidis4 Staphylococcus Aureus5 Coagulasenegative staphyloccous3 Staphyloccoccus Warneri1 Negative culture3

9 Konklusion Footer Text Övervägande kvinnor Äldre? Medelåder 78 år, intervall Inget preparat särskilt drabbat av fall Ranibizumab4 fall Bevacizumab7 fall Aflibercept5 fall Rutiner? Fler frågor och djupare analys krävs Förslag?

10 Enkätredovisning Operationsrutiner vid IVI (AMD) Enkäten besvarades i december 2014 – av 42/43 kliniker. IVT utförs på operationsal på 37 kliniker (88%) Sterilt rum på 5 kliniker (12%). Antibiotika används på injektionsdagen av 38 kliniker (90%) 4 kliniker ger ingen antibiotika alls pre- och postoperativt. Antibiotika före eller efter ges endast i specialfall. Peroperative antiseptic40/42 Klorhexidine Peroperative antiseptic2/42 Povidone-iodide De flesta kliniker använder hålduk och blefarostat (86%).

11 Antibiotika pre- och post-operativt vid intra –vitreala injektioner 2014

12 Enkät ”rutin vid intra-vitreala injektioner” Val av preparat klinker använder 3 typer av anti-VEGF. 30 kliniker (67%) använder 2 anti-VEGF preparat 25 kliniker Lucentis och Eylea 5 klinker Avastin och Eylea 6 kliniker använder endast en typ av anti-VEGF Lucentis eller Avastin 39 av 42 kliniker använder Ozurdex

13 Fördelning val av anti-VEGF preparat

14 Antal anti-VEGF preparat/klinik

15 Fysisk miljö vid intra-vitreala injektioner Operationssal37/42 av klinikerna88% Sterilt rum 5/4212% Läkare ger injektionerna på alla kliniker och sköterskor ger injektioner vid 2 kliniker. Noteras att flera klinker har svarat att under 2015 kommer injektionsmottagning utförd av sjuksköterskor att starta. 39/42 kliniker ger antibiotika i samband med injektion92% 4/42 kliniker ger ingen antibiotika vid injektion som rutin

16 Konklusion Ett ökat antal endoftalmiter har registrerats under 2014 (förbättrad registrering eller ökar antalet fall?) 88 % av IVT utförs på operationssal i Sverige 90 % av klinikerna ger antibiotika i samband med IVT


Ladda ner ppt "ENKÄTREDOVISNING Endoftalmitregistrering 2014 Rutiner vid intravitreala injektioner Användarmöte 2015-10-22 Susanne Albrecht."

Liknande presentationer


Google-annonser