Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ENKÄTREDOVISNING Endoftalmitregistrering 2014 Rutiner vid intravitreala injektioner Användarmöte 2015-10-22 Susanne Albrecht.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ENKÄTREDOVISNING Endoftalmitregistrering 2014 Rutiner vid intravitreala injektioner Användarmöte 2015-10-22 Susanne Albrecht."— Presentationens avskrift:

1 ENKÄTREDOVISNING Endoftalmitregistrering 2014 Rutiner vid intravitreala injektioner Användarmöte 2015-10-22 Susanne Albrecht

2 Antal endoftalmiter registrerade i SMR 2007-2014

3 Incidens av endoftalmit vid intravitreala injektioner

4 Endoftalmitfall 2014 - demografi medelålder78range 60-91

5 Svenska Makularegistret Endoftalmitfall efter IVT 2014 Antal injektioner: median 6 (range 2-21) IVT utfördes på operationsal vid samtliga fall av endoftalmit. Håldul och blefarostat användes vid 9/16 fall InVitria i 7/16 cases. Operationsrutinerna för IVT inkluderade antibiotika för samtliga patienter på behandlingsdagen. Antibiotika preoperativt gavs inte på 2 kliniker, kloramfenicol (1), tobramycin (1) tobramycin/fucidin (3) och levofloxcin (9) Antibiotika postop IVT: fucidin (3) and levofloxacin (1)

6

7 Endoftalmit 2014 Incidens av endoftalmit per preparat RanibizumabBevacizumabAflibercept Antal injektioner 10 6919 35116 002 Antal endoftalmitfall 475 Incidens 0,037 %0,074 %0,032 %

8 Endofthalmitregister 2014, IVT vid AMD Resultat Vitrektomi utfördes i 10/16 fall Odlingarna visar: Gott visusutfall för 2 patienter med oförändrat visus Sämre visus för 14 patienter (bara 2 patienter <0.1). 8 patienter har fått fler injektioner efter endoftalmiten 2 patienter bytte behandlingspreparat efter endoftalmiten. Antal Staphylococcus Epidermidis4 Staphylococcus Aureus5 Coagulasenegative staphyloccous3 Staphyloccoccus Warneri1 Negative culture3

9 Konklusion Footer Text Övervägande kvinnor Äldre? Medelåder 78 år, intervall 60-91 Inget preparat särskilt drabbat av fall Ranibizumab4 fall Bevacizumab7 fall Aflibercept5 fall Rutiner? Fler frågor och djupare analys krävs Förslag?

10 Enkätredovisning Operationsrutiner vid IVI (AMD) Enkäten besvarades i december 2014 – av 42/43 kliniker. IVT utförs på operationsal på 37 kliniker (88%) Sterilt rum på 5 kliniker (12%). Antibiotika används på injektionsdagen av 38 kliniker (90%) 4 kliniker ger ingen antibiotika alls pre- och postoperativt. Antibiotika före eller efter ges endast i specialfall. Peroperative antiseptic40/42 Klorhexidine Peroperative antiseptic2/42 Povidone-iodide De flesta kliniker använder hålduk och blefarostat (86%).

11 Antibiotika pre- och post-operativt vid intra –vitreala injektioner 2014

12 Enkät ”rutin vid intra-vitreala injektioner” Val av preparat 2014 8 klinker använder 3 typer av anti-VEGF. 30 kliniker (67%) använder 2 anti-VEGF preparat 25 kliniker Lucentis och Eylea 5 klinker Avastin och Eylea 6 kliniker använder endast en typ av anti-VEGF Lucentis eller Avastin 39 av 42 kliniker använder Ozurdex

13 Fördelning val av anti-VEGF preparat

14 Antal anti-VEGF preparat/klinik

15 Fysisk miljö vid intra-vitreala injektioner Operationssal37/42 av klinikerna88% Sterilt rum 5/4212% Läkare ger injektionerna på alla kliniker och sköterskor ger injektioner vid 2 kliniker. Noteras att flera klinker har svarat att under 2015 kommer injektionsmottagning utförd av sjuksköterskor att starta. 39/42 kliniker ger antibiotika i samband med injektion92% 4/42 kliniker ger ingen antibiotika vid injektion som rutin

16 Konklusion Ett ökat antal endoftalmiter har registrerats under 2014 (förbättrad registrering eller ökar antalet fall?) 88 % av IVT utförs på operationssal i Sverige 90 % av klinikerna ger antibiotika i samband med IVT


Ladda ner ppt "ENKÄTREDOVISNING Endoftalmitregistrering 2014 Rutiner vid intravitreala injektioner Användarmöte 2015-10-22 Susanne Albrecht."

Liknande presentationer


Google-annonser