Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BARNPERSPEKTIV OCH BARNS PERSPEKTIV - Några barnkulturella tankar och nyckelbegrepp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BARNPERSPEKTIV OCH BARNS PERSPEKTIV - Några barnkulturella tankar och nyckelbegrepp."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se natalie.davet@hdk.gu.se BARNPERSPEKTIV OCH BARNS PERSPEKTIV - Några barnkulturella tankar och nyckelbegrepp

2 www.gu.se

3 BARNKULTUR: Kultur för barn Kultur av barn (barns kultur) Kultur med barn

4 www.gu.se VAD ÄR ETT BARN?

5 www.gu.se Barn är individer mellan 0-18 år

6 www.gu.se Det finns ingen neutral eller universell definition av barndomen

7 www.gu.se Konstruktionen av barndomen Barn Beskriver en specifik åldersgrupp Barndom Beskriver denna åldersgrupps sociala och kulturella värden Skapas och omskapas beroende av sitt specifika sociokulturella sammanhang, den plats och den tidsepok som studeras

8 www.gu.se Barn som… ”Human becomings” ”Human beings”

9 www.gu.se “vuxenbarn” och “barnvuxna”

10 www.gu.se Det kompetenta barnet: “Children are actors who should be studied in their own right. They are participating co-constructors of childhood and society. Hence, children are not passive objects of institutional or adult purposes.” (Jens Qvortrup)

11 www.gu.se ”Man föds inte till barn – man blir det” (Jeanette Sundhall, 2012, s 43ff)

12 www.gu.se Några barnkulturella nyckelbegrepp Barnperspektiv – barns perspektiv Generationssystemet Barndomsdiskurser

13 www.gu.se Det naturliga barnet

14 www.gu.se Barn och natur Om olika sätt att konstruera naturen i barndomen Naturen som: Klassrum Hem Sagovärld (Eva Änggård, 2009)

15 www.gu.se BARNS PLATSER OCH PLATSER FÖR BARN Reflektionsfrågor: 1.Vad är skillnaden mellan en plats och ett rum? (Place and space) 2.Hur kan man tolka benämningarna platser för barn och barns platser? 3.Hur kan man förstå begreppet lek? Var sker leken och vilka lekvillkor erbjuder vi Göteborgs barn idag? 4.Beskriv en barndomsplats som varit viktig för dig och dina erfarenheter av utomhuslek.

16 www.gu.se Child Culture Design (HDK) – några reflektioner kring barns delaktighet och inflytande i designprocesser

17 www.gu.se Vig tid åt att etablera goda relationer med delatagarna. Glöm inte att medföljande vuxna (pedagoger, föräldrar, andra som känner barnen väl) kan vara behjälpliga i relationsbygget. Fundera på om de delaktiga barnen är hemma i miljön sedan tidigare? Identifierar de sig som ”besökare” eller som ”invånare” av platsen? Planera in många träffar över tid (hellre kortare och fler). Våga experimentera och utforska skilda metoder och arbeta gärna med många olika material. Reflektera över syftet med barnens deltagande. Varför och på vilket sätt ska de ha inflytande i processen? Vad får barnen själva ut av att vara med? Reflektera löpande över ditt barnperspektiv. Försök att ha roligt under tiden. Lek, lust och kreativitet går ofta hand i hand.

18 www.gu.se Tack! natalie.davet@hdk.gu.se


Ladda ner ppt "BARNPERSPEKTIV OCH BARNS PERSPEKTIV - Några barnkulturella tankar och nyckelbegrepp."

Liknande presentationer


Google-annonser