Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DE ADMINISTRATIVA STÖDFUNKTIONERNA I DEN NYA ORGANISATIONEN HEARING 18 MAJ STINA SUNDLING, OMRÅDESCHEF, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD, GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DE ADMINISTRATIVA STÖDFUNKTIONERNA I DEN NYA ORGANISATIONEN HEARING 18 MAJ STINA SUNDLING, OMRÅDESCHEF, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD, GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN."— Presentationens avskrift:

1 DE ADMINISTRATIVA STÖDFUNKTIONERNA I DEN NYA ORGANISATIONEN HEARING 18 MAJ STINA SUNDLING, OMRÅDESCHEF, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD, GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN

2 Ansvar och arbetsprocess Uppdrag att se över det gemensamma administrativa stödet: Universitetsdirektör Jörgen Tholin. Tog fram och stämde av av principförslag på organisation med arbetsgruppen för organisation av det administrativa stödet Leder styrgrupp för arbete med att bygga upp, utveckla och implementera en ny stödorganisation OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

3 Vägledande Hela lärarutbildningens omorganisation styr både process och utformning av förslag rörande stödfunktioner Det universitetsgemensamma stödet organiseras vid Gemensamma förvaltningen när det kan ge samordningsvinster Där det finns motsvarande funktioner och är lämpligt integreras stödfunktioner inom befintliga delar av Gemensamma förvaltningen Den sammanlagda kostnaden för det administrativa stödet till lärarutbildningen ska inte utgöra en ökad kostnad OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

4 Föreslagna förändringar 1.Det skapas en ny enhet inom Området för verksamhetsstöd 2.En samlad antagningsfunktion förläggs på Utbildningsenheten, Sektionen för antagning 3.Programstudievägledning för lärarprogrammen förläggs på Utbildningsvetenskapliga fakulteten 4.Ekonomi/controllerfunktion förläggs på Ekonomienheten vid Området för administrativt stöd 5.Internt administrativt stöd för nya enheten förläggs på områdeskansliet inom Området för verksamhetsstöd OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

5 Föreslagna förändringar Det skapas en ny enhet inom Området för verksamhetsstöd Uppdrag: Stöd till lärarutbildningen, men även att hantera andra frågor relaterade till kvalitetsarbete, analys, utvärdering och universitetsgemensam utbildningsplanering Stöd till universitetsledningen, Utbildningsnämnden (UN) och dess utskott Stöd till samverkansorganet för lärarutbildning (SOL) Samverkansfrågor i relation till skolväsendet och stöd till SOL:s samverkansråd med skolhuvudmän Enheten svarar för expertstöd, samordning och nätverksarbete inom sina ansvarsområden OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

6 Föreslagna förändringar Fortsättning Lärarutbildningens kansli upphör i sin nuvarande form, flera funktioner förläggs på nya enheten Analys och utvärdering på Forsknings- och innovationskontoret förläggs på nya enheten Funktioner från Sektionen för studieadministrativt stöd på Utbildningsenheten förläggs på nya enheten Samverksansfunktion (VFU och lärarfortbildning) överförs i sin helhet till den nya enheten. Genomlysning av verksamheten sker under 2017 i nära dialog med skolhuvudmännen. Kommunikationsfunktionen för lärarutbildning samordnas mellan den nya enheten och Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet Funktioner som arbetar med Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforsknings forskarskola (CUL) vid LUN:s kansli förläggs på Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet. OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

7 Föreslagna förändringar Fortsättning En samlad antagningsfunktion förläggs till Utbildningsenheten, Sektionen för antagning Verksamheterna Vidareutbildning för lärare utan lärarexamen (VAL), Utländska lärares vidareutbildning (ULV) och lokal antagning inom lärarutbildning på LUNs kansli förläggs på Utbildningsenheten Programstudievägledning för lärarprogrammen samlas på Utbildningsvetenskapliga fakulteten Funktioner på nuvarande LUNs kansli förläggs på Utbildningsvetenskapliga fakulteten OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

8 Föreslagna förändringar Ekonomi/controllerfunktion förläggs på Ekonomienheten vid Området för administrativt stöd Funktion på nuvarande LUNs kansli förläggs på Ekonomienheten Internt administrativt stöd för nya enheten förläggs på områdeskansliet, Området för verksamhetsstöd Funktioner på nuvarande LUNs kansli förläggs på Områdeskansliet OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

9 Tidplan Löpande under våren 2016: Jörgen Tholin har lämnat information vid MBL om sitt förslag beträffande hur de administrativa stödfunktionerna till lärarutbildningen ska organiseras 31 maj: Jörgen Tholin återkommer till MBL med skriftlig information och riskanalys 14 juni: förhandling av föreslagen förändring på MBL 1 november 2016: Föreslagna förändringar föreslås träda ikraft OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

10 Kontakt Jörgen Tholin, universitetsdirektör, Gemensamma förvaltningen jorgen.tholin@gu.se jorgen.tholin@gu.se Stina Sundling, områdeschef, Området för verksamhetsstöd stina.sundling@gu.se stina.sundling@gu.se OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD


Ladda ner ppt "DE ADMINISTRATIVA STÖDFUNKTIONERNA I DEN NYA ORGANISATIONEN HEARING 18 MAJ STINA SUNDLING, OMRÅDESCHEF, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD, GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN."

Liknande presentationer


Google-annonser