Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ht 2014  Hej Susanne,   Jag fick en fråga från studenterna som jag inte vet svar på. Vi har diskuterat inom lärarlaget men.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ht 2014  Hej Susanne,   Jag fick en fråga från studenterna som jag inte vet svar på. Vi har diskuterat inom lärarlaget men."— Presentationens avskrift:

1 Ht 2014 Susanne.Fransson@gu.se

2  Hej Susanne,   Jag fick en fråga från studenterna som jag inte vet svar på. Vi har diskuterat inom lärarlaget men inte kommit fram till en entydig svar. Kanske du kan hjälpa oss utifrån din juridiska expertis?   Finns det regler kring jäv, att en person inte kan jobba på Migrationsverket och vara aktiv i organisationer som Ingen människa är illegal?  Eller i socialtjänsten och nätverket Sociala arbetare för social aktion? Jag vet att det finns socialarbetare på socialtjänsten som är aktiva i SASA, men vet inte om deras arbetsplats vet det.   Tacksam för din input,   Hälsar, Lena

3  BP 2010, Enron 2001, Challenger 1986  Bradley Manning och Edward Snowden  Pussy Riot  Lars Vilks  Mänskliga rättigheter

4  Tvärvetenskapligt forskningsprojekt  Den rättsliga studien, frågor och material  Perspektiv  Resultat

5  Kontraktuell relation med förpliktelser  och biförpliktelser  Aktiv lojalitet ex. upplysningsplikt, lex Sarah  Passiv lojalitet ex, tystnadsplikt  Ömsesidighet och assymetri

6  Lex Sarah och lex Maria  Skollagen  Socialtjänstlagen  Barn, elever, patienter, brukare, äldre, personer med funktionsnedsättningar etc.  Rapportera en skyldighet inte en rättighet  Kvalitetssäkringssystem

7  Artikel 10 i Europakonventionen  Guja v. Moldova 2008-02-12  Marchenko v. Ukraine 2009-02-19  Sanchez v. Spain 2011-09-12  Henisch v. Germany 2011-07-21

8  Grundlagsskyddad yttrande- och åsiktsfrihet  Meddelarfrihet – media  Efterforskningsförbud  Repressalieförbud   AD 1991 nr 106, 2000 nr 76, 2003 nr 51, 2007 nr 20, 2011nr 15, 2011 nr 74  Arbetsrättsliga åtgärder

9  AD 1937 nr 80  AD 1982 nr 110  AD 1986 nr 95 och 1988 nr 67  AD 1994 nr 79 och AD 1997 nr 57  AD 2012 nr 25

10 Likheter: Ingen absolut yttrandefrihet. Först kritik internt. Om ej möjligt externt. Ej syfte skada. Synen på lojalitet som en princip. Inget absolut anställningsskydd. Avvägningsnormer  Skillnader:  Demokratiska arbetslivet – AD.  Allmänintresset – demokratiska samhället – EUD.  Tystnadsplikten – offentliganställda.  Proportionalitets- prövningen.

11  En arbetsrättslig grundprincip  Inget absolut skydd – 39 § LAS  Whistleblowing och inflytande  Behövs ytterligare lagstiftning?  Och i så fall – i vilket syfte?

12  SOU 2013:79 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet.  SOU 2014:31 Visselblåsare. Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.


Ladda ner ppt "Ht 2014  Hej Susanne,   Jag fick en fråga från studenterna som jag inte vet svar på. Vi har diskuterat inom lärarlaget men."

Liknande presentationer


Google-annonser