Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Islams olika inriktningar Det finns fler olika inriktningar inom islam men de två huvudinriktningarna heter : Sunni och shia.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Islams olika inriktningar Det finns fler olika inriktningar inom islam men de två huvudinriktningarna heter : Sunni och shia."— Presentationens avskrift:

1 Islams olika inriktningar Det finns fler olika inriktningar inom islam men de två huvudinriktningarna heter : Sunni och shia.

2 Varför splittrades man? Splittringen kom efter Muhammeds död år 634 då hans efterträdare skulle utses. Hans närmaste rådgivare samlades i Medina och valde Abu Bakr (Muhammeds fru Aishas pappa) till hans efterträdare. Han var också en av Muhammeds första anhängare. Han fick titeln khalífa rasúl Alláh - kalif ("Guds sändebuds ställföreträdare"). Det rike som kalifen härskade över kallades kalifatet.

3 Sunni Omkring 90% av världens muslimer är sunnimuslimer. Ordet sunni kommer från ordet sunna- "traditionen” – den som följer traditionen. Här menar man att islam definieras inte enbart av Koranen utan också hur Muhammed levde ( ”sira”) och vad han sa (”hadith”). Man följer inte vad någon av han efterföljare sa eller gjorde. Abu Bakr

4 Forts. varför splittrades man? Alla var inte nöjda med valet av efterträdare. Många menade Ali ibn Talib i stället var den rätta efterföljaren och borde ha blivit kalif på en gång och inte först som fjärde kalif. Ali ibn Talib var gift med Muhammeds dotter Fatima. Enligt shiitisk historieskrivning utsåg Muhammed Ali till sin efterföljare; en utnämning som ifrågasätts av sunnimuslimer. Sunniterna menade att ledaren, kalifen, skulle utses på grundval av personlig duglighet och respekt för sunna.

5 Shia Shiamuslimerna finns framför allt i Iran och delar av Irak. Mellan 10-13 procent av alla muslimer är shiiter, vilket gör shiiterna till den näst största gruppen inom islam. Shiamuslimerna anser alltså att Muhammed själv utsåg sin kusin och svärson Ali till sin efterträdare, och att Ali och de religiösa ledare av hans släkt som efterträdde honom (imamerna) har rätt att omtolka Koranen. De är därför de rätta ledarna för muslimerna. Shiamuslimerna hävdar att en ättling till Ali en dag ska återvända som ledare och frälsare. Tolvsekten: Den största grenen bland shia, Ali är den förste imamen för shiamuslimerna. Hans ättlingar blev nya imamer. Den 12:e hette Mahdi och blev imam 872. Sedan försvann han. Shia väntar fortfarande på hans återkomst. Då äger domedagen rum.

6 forsts. Shia Fram tills att den 12:e imamen kommer tillbaka skall ledarskapet utövas av ett kollektiv av teologer och jurister, mullorna, i kraft av deras fromhet och duglighet. De lärdaste bland dem bär titeln mojtahed, och den absoluta eliten bland dem bär titeln ayatollah. Mer info :http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A 5ng/shiahttp://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A 5ng/shia Ayatollah Seyyed Ali Khamenei

7 http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/islam/olika-riktningar-inom-islam# http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sunni http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/shia


Ladda ner ppt "Islams olika inriktningar Det finns fler olika inriktningar inom islam men de två huvudinriktningarna heter : Sunni och shia."

Liknande presentationer


Google-annonser