Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sekundär frakturprevention i Värmland en ny evidensbaserad osteoporosfrakturkedja.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sekundär frakturprevention i Värmland en ny evidensbaserad osteoporosfrakturkedja."— Presentationens avskrift:

1 Sekundär frakturprevention i Värmland en ny evidensbaserad osteoporosfrakturkedja

2 Mål Minska incidensen av osteoporosfrakturer - i synnerhet höftfrakturer - i Värmland

3 Hur? Alla patienter 50 år eller äldre som belastar sitt skelett och som haft en typisk osteoporosfraktur… 1.Bedöms avseende frakturrisk 2.Utreds och behandlas avseende fallrisk 3.Behandlas med benspecifikt läkemedel om FRAX ≥15% och t-score -2,0 eller sämre 4.Behandlas per automatik med benspecifikt läkemedel om de haft en höftfraktur eller kotkompression oavsett värde i FRAX eller DXA. 5.Behandlas per automatik med benspecifikt läkemedel vid ålder ≥80 år. FRAX och DXA ej nödvändig hos denna patientgrupp.

4 Typiska osteoporosfrakturer Distal radiusfraktur Proximal humerusfraktur (CCF, TMF och FFF) Fraktur i blygdbenets ramus inferior och/eller superior Kotkompression inkl ”sänkta ändplattor” Höftfrakturer (CFF, TFF, STFF)

5 Patientpopulation 50 år eller äldre Typisk osteoporosfraktur - oavsett traumatyp Belastar sitt skelett i uppegående i någon mån

6 Verksamma åtgärder med evidensstöd 1.Koordinatorbaserad osteoporosfrakturkedja 2.Benspecifik läkemedelsbehandling 3.Fallprevention

7 Vad avgör om behandlingsindikation föreligger? Frakturrisken och Frakturtypen INTE DXA-värdet

8 Vilken farmakologisk behandling? Benspecifikt läkemedel + Kalcium och D-vitamin

9 Benspecifik behandling 1.T Alendronat 10 mg 1x1 eller 70 mg veckotablett 2.i.v. inf Zolendronat (Aclasta®) 5 mg en gång per år 3.s.c. Inj Denosumab (Prolia®) 60 mg en gång var 6:e månad

10 Hur effektivt? Benspecifik behandling Relativ riskreduktion Kotkompression 70 % Höftfraktur 40 % Övriga frakturer? %

11 Hur effektivt? Koordinatorbaserad osteoporosfrakturkedja Incidensreduktion Höftfraktur:upp till 38 %

12 Vad har varit problemet? 1.För få patienter med typisk osteoporosfraktur remitteras efter frakturbehandling av ortoped till allmänmedicin för bedömning avseende frakturrisk 2.Trots vetskapen hos läkarkollegiet i allmänhet om genomgången osteoporosfraktur utreds patienterna sällan för frakturrisk 3.Trots hög eller mycket hög frakturrisk och frånvaro av kontra- indikation får patienterna sällan benspecifik läkemedels- behandling

13 Lösning? Koordinatorbaserad osteoporosfrakturkedja

14 Varför koordinatormodell i princip? Ansvaret på få händer Finmaskigt nät Fyller gapet mellan ortopedi och allmänmedicin i vilket de flesta patienterna faller God kontinuitet Standardiserad komplett utredning Individuell behandlingsrekommendation av endokrinolog då utredning är klar Avlastar allmänmedicin avseende utredning EVIDENSBASERAT!

15 Osteoporosfrakturkedjan Osteoporosfrakturkoordinator, ortopediska kliniken CSK Identifierar, kontaktar och basutreder alla värmländska patienter ≥50 år med en typisk osteoporosfraktur Endokrinolog EDC – bentäthetsmätning ”Helkropps-DXA”. Endokrinolog utfärdar behandlingsrekommendation Fysioterapeut - fallprevention VC, kommun eller privat Allmänläkare Benspecifik läkemedelsbehandling Standardremiss Generell behandlingsrekommendation Remiss Individuell behandlingsrekommendation Pat ≥80 år Pat som ej vill genomgå helkropps- DXA Pat <80 år radius/humerus/ramus + FRAX ≥ 15 % Alla höft/kota <80 år oavsett FRAX för DXA-utgångsvärde Ny osteoporosfraktur under pågående benspecifik läkemedelsbehandling

16 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Sekundär frakturprevention i Värmland en ny evidensbaserad osteoporosfrakturkedja."

Liknande presentationer


Google-annonser