Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till informationsmöte om tillfällig ersättningsskola i Fågelsångsparken 15 juni 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till informationsmöte om tillfällig ersättningsskola i Fågelsångsparken 15 juni 2016."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till informationsmöte om tillfällig ersättningsskola i Fågelsångsparken 15 juni 2016

2 Agenda Välkomna och inledning Information om det fortsatta arbetet med en tillfällig ersättningsskola i Fågelsångsparken Frågor

3 Vi som är här idag är Moa Rasmusson (L), ordförande, trafik- och fastighetsnämnden Soley Aksöz Lithborn (M), ordförande, barn- och ungdomsnämnden Oscar Nyströmer (M), ordförande, miljö- och byggnadsnämnden Manfred Holmelin, förvaltningschef, trafik- fastighetskontoret Lee Orberson, förvaltningschef, barn- och utbildningskontoret Sollentunabor och sakägare till Fågelsångsparken

4 Stora satsningar förskola och skola De närmaste 10 -15 åren Totalt 2,5 miljarder kronor Flera stora projekt (förskolor och grundskolor) Stort behov av evakueringslösningar

5 Uppdrag Trafik- och fastighetsnämnden Budgetuppdrag –Inför 2015 fick Trafik- och fastighetsnämnden i uppdrag från Kommunstyrelsen att ta fram principiell lösning avseende evakueringslogistik för skolor/förskolor. Utifrån genomförd förstudie ser Trafik- och fastighetskontoret fördelar med en central placering för tillfällig ersättningsskola i Fågelsångsparken. Miljö- och byggnadsnämnden tog 19 maj beslut om ett positivt förhandsbesked för att pröva platsen för en tillfällig ersättningsskola.

6 Villkor till förhandsbeskedet om bygglov Endast parkens västra del får tas i anspråk. Den östra delen av parken bevaras och utvecklas så att parkens värden säkerställs. Skolbyggnaderna ska anpassas till omgivningen med största möjliga hänsyn till miljö- och kulturvärdena på platsen (det innebär dock att träd får fällas). Området ska återställas/utvecklas i samband med att giltighetstiden för det tidsbegränsade bygglovet går ut. Ev. överklagande av förhandsbesked: För allmänheten är 15 juli sista dagen att överklaga förhandsbesked. För sakägare gäller att de kan överklaga i tre veckor från det att de tagit emot beslutet om förhandsbesked.

7

8 Utmaningar med en tillfällig ersättningsskola Allmän parkyta tas tillfälligt i anspråk Ökad trafik i området Dominoeffekt på tidsplanen, försenas en skola påverkar det följande inplanerade skolor Ny skolväg för barnen

9 Töjnaskolan 2017-2019hösten 2019 till ny skola Gärdesskolan 2019-2021hösten 2021 till ny skola Eriksbergsskolan 2021-2023hösten 2023 till ny skola Preliminär tidplan för in- och utflytt i ersättningsskolan

10 Nästa steg Projektering –Riskutredning –Geoteknisk undersökning –Infrastruktur – värme, vatten, avlopp, el och tele –Trafiklösningar Upphandling av moduler görs. Bygglovsansökan lämnas in. Produktion av moduler sker i fabrik och montage sker på plats. Från avrop till inflyttningsklar skola beräknas det ta 6-12 månader.

11 Mer information Informationsmöte i samband med bygglovsansökan Aktuell information finns på sollentuna.se https://www.sollentuna.se/sv/trafik-- stadsplanering/Byggprojekt/ersattningsskola-fagelsangsparken/ https://www.sollentuna.se/sv/trafik-- stadsplanering/Byggprojekt/ersattningsskola-fagelsangsparken/

12 Frågor Moa Rasmusson (L), ordförande, trafik- och fastighetsnämnden Soley Aksöz Lithborn (M), ordförande, barn- och ungdomsnämnden Oscar Nyströmer (M), ordförande, miljö- och byggnadsnämnden Manfred Holmelin, förvaltningschef, trafik- fastighetskontoret Lee Orberson, förvaltningschef, barn- och utbildningskontoret

13 Tack!


Ladda ner ppt "Välkommen till informationsmöte om tillfällig ersättningsskola i Fågelsångsparken 15 juni 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser