Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IDROTTSLYFTET ÅR 3 o 4 VÄLKOMNA!. IDROTTSLYFTET ÅR 3 o 4 Kvällens program 17.30 – 17.40Inledning 17.40 – 17.45Idrottslyftet År 3 17.45 – 18.00Idrottslyftet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IDROTTSLYFTET ÅR 3 o 4 VÄLKOMNA!. IDROTTSLYFTET ÅR 3 o 4 Kvällens program 17.30 – 17.40Inledning 17.40 – 17.45Idrottslyftet År 3 17.45 – 18.00Idrottslyftet."— Presentationens avskrift:

1 IDROTTSLYFTET ÅR 3 o 4 VÄLKOMNA!

2 IDROTTSLYFTET ÅR 3 o 4 Kvällens program 17.30 – 17.40Inledning 17.40 – 17.45Idrottslyftet År 3 17.45 – 18.00Idrottslyftet År 4 (förslag till inriktning + projekt som inte medges medel) 18.00 – 18.45Gruppdiskussioner + fika 18.45 – 19.00Redovisning 19.00 – 19.15 Frågor, sammanfattning och avslutning

3 IDROTTSLYFTET ÅR 3 Året ska avslutas senast den 30 juni 2010 Året ska redovisas senast den 15 augusti 2010 – Fyll i redovisningsblanketten och skicka till ÖLFF – Redovisa elektroniskt på RF:s länk Om Ni inte hinner genomföra aktuellt idrottslyft meddela detta snarast så beloppet kan användas till annat idrottslyft Beloppet ska användas till det som beviljats

4 IDROTTSLYFTET ÅR 4 SISU Ledarförsörjningsmedel Processarbete Utformande av ansökan ÖLIF Samverkan skola – förening Anläggningsfrågor

5 IDROTTSLYFTET ÅR 4 Ansökan ska göras senast den 28 maj 2010 Vissa särskilda satsningar – paketlösningar Fria ansökningar Ungefär samma fördelning mellan paket och fri ansökningar som under År 3

6 IDROTTSLYFTET ÅR 4 Följande huvudinriktning gäller för fördelning av medel Att fortsätta satsningen på ledarutveckling med betoning på organisationsledare och kvinnliga ledare/tränare, Att bevilja föreningsutvecklande satsningar som syftar till att fler pojkar och flickor, oavsett ambitionsnivå, fortsätter att spela fotboll längre upp i åldrarna och fortsätter i föreningsverksamheten, Att bevilja satsningar som syftar till att nå och rekrytera fler invandrarflickor, Att bevilja satsningar/utbildningar som erbjuder funktionshindrade och utvecklingsstörda att vara inkluderade, Att bevilja satsningar som syftar till att nå och utbilda föräldragruppen

7 IDROTTSLYFTET ÅR 4 Följande huvudinriktning gäller för fördelning av medel Att distrikten bör eftersträva en balans mellan paketlösningar och den fria potten (Medlemskommittén rekommenderar en fördelning på max 60 % paketlösningar och minst 40 % fri pott), Att SDF:en beslutar om och beviljar föreningsbidragen även År 4, Att SDF:en själva väljer om man vill bevilja satsningar inom området ”skolsamverkan”, Att maxbeloppet för ett ”lyft” är 100 000 SEK, Att sista ansökningsdatum för År 4 är den 28 maj 2010.

8 IDROTTSLYFTET ÅR 4 Följande distriktsinriktning gäller därutöver Under förutsättning att de medel som vi erhöll År 3 också erhålls År 4 så finns förslag på motsvarande fördelning År 4. 100 000 kronor avsätts till arrangemang av Landslagets Fotbollsskola avseende dels ledarutbildning av instruktörer och dels stimulans för arrangerandet. Maximalt 450 000 kronor avsätts till paketlösningar Minst 550 000 kronor avsätts till fri pott Cirka 156 900 kronor avsätts till därutöver särskilda projekt

9 IDROTTSLYFTET ÅR 4 Följande distriktsinriktning gäller därutöver Att om ett processarbete ska göras och det ska ske på annan ort än hemorten så ska inte resan, uppehället och nöjena vara det främsta syftet med att åka bort utan syftet skall vara processarbetet eller utvecklingsarbetet. Därför bör Ni också fundera på hur kostnaderna förutom utvecklingsarbetet ska finansieras och vilka egna insatser som Ni själva bör genomföra.

10 IDROTTSLYFTET ÅR 4 Följande särskilda satsningar Tränarutbildningar – Avspark och BAS Tränare för flick- och damlag – fortbildningar beroende på nuvarande nivå? Rekrytering av kvinnliga tränare – 1årig utbildningsplan inkluderande även studiebesök hos damallsvenska lag eller vid landslagsläger Föreningskoordinatorprojektet inkluderande Idrottens Föreningslära Landslagets Fotbollsskola Holmars IF – kan också vara en del av Föreningskoordinatorprojektet xxxxxx

11 IDROTTSLYFTET ÅR 4 Vilka typer av projekt har inte medgetts medel för Inköp av bil till tränare Täckning av självrisker i samband med försäkringsskadefall Rena ”nöjesprojekt” – exempelvis biljetter, resa, kost och logi utan att det genomförts något utvecklingsarbete

12 IDROTTSLYFTET ÅR 4 Gruppdiskussioner Beskriv för varandra vilka projekt ni har genomfört eller som pågår Vilka erfarenheter har Ni gjort av fyra år med Handslaget och tre år med Idrottslyftet? Aktuella förslag till s k paketlösningar – övriga idéer och tankar Förslaget om inriktning och vilka typer av projekt som inte medges medel

13 IDROTTSLYFTET ÅR 4 Underskrifter Föreningen måste ansvara för ansökan och därför ska ordföranden eller firmatecknaren underteckna och inte en enskild ledare

14 IDROTTSLYFTET ÅR 4 Tidplan 19 maj UK-möte 30 maj senaste ansökningsdag 25 juni sammanställda ansökningar 20 juliförsta fördelningsomgången 5 augustiandra fördelningsomgången 15 augustisenaste dag för redovisning År3 16 augustitredje fördelningsomgången 25 augustifjärde fördelningsomgången


Ladda ner ppt "IDROTTSLYFTET ÅR 3 o 4 VÄLKOMNA!. IDROTTSLYFTET ÅR 3 o 4 Kvällens program 17.30 – 17.40Inledning 17.40 – 17.45Idrottslyftet År 3 17.45 – 18.00Idrottslyftet."

Liknande presentationer


Google-annonser