Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till informationsmöte om byggnationsprojekten kring Töjnaskolan 15 juni 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till informationsmöte om byggnationsprojekten kring Töjnaskolan 15 juni 2016."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till informationsmöte om byggnationsprojekten kring Töjnaskolan 15 juni 2016

2 Agenda Välkomna och inledning Nya Töjnaskolan (förskola och skola) Ersättningsskola i Fågelsångsparken Frågor

3 Vi som är här idag är Soley Aksöz Lithborn (M), ordförande, barn- och ungdomsnämnden Moa Rasmusson (L), ordförande, trafik- och fastighetsnämnden Oscar Nyströmer (M), ordförande, miljö- och byggnadsnämnden Lee Orberson, förvaltningschef, barn- och utbildningskontoret Manfred Holmelin, förvaltningschef, trafik- och fastighetskontoret André Wallin, rektor Töjnaskolan Föräldrar och vårdnadshavare till barn i Töjnaskolan

4 Sollentuna utvecklas och växer - många intressen ska tillgodoses Sveriges bästa skola - bra skolmiljö för barnen under ombyggnaden Ansvarsfull resurshållning Bevakar naturområden - kommunen gör vad vi kan för att det ska bli så bra som möjligt för alla intressenter/invånare

5 Stora satsningar för förskola och skola De närmaste 10 -15 åren Totalt 2,5 miljarder kronor Flera stora projekt (förskolor och grundskolor) –Exempelvis: Töjnaskolan, Gärdesskolan och Eriksbergsskolan och förskolor, cirka 400-600 elever per skola, samt förskola för 100-140 barn Stort behov av evakueringslösningar

6 Nya Töjnaskolan Bilderna kommer från White Arkitekter och är beskurna.

7 Nya Töjnaskolan Skola för 630 elever i 3 paralleller åk F-6 alternativt 2 paralleller Förskola för 140 förskolebarn Omställbar till åk F-9 Totalt ca 8 000 m2 BTA exklusive idrottshallen Flexibla, moderna lokaler med fokus på elever och lärares arbetsmiljö samt på byggnadens energihushållning Lokaler och verksamheter ska kunna samverka och en skola som har en tydlig samlande mittpunkt Berörda verksamheter är skol-och fritidslokaler, förskola, matsal, tillagningskök och idrottshall med utemiljöer

8

9 Under byggtiden - tillfällig ersättningsskola i Fågelsångsparken Fågelsångsparkens yta motsvarar behoven för en tillfällig ersättningsskola för cirka 630 elever och 140 förskolebarn. Parken är centralt placerad i kommunen Ytan kan tillgodose behovet av parkerings- och avlämningsplatser

10 Fördelar med en tillfällig ersättningsskola Samlad verksamhet under evakueringen Undviker att ha en byggarbetsplats nära skolorna Bra utemiljö för barnen Bättre hantering av kommunens resurser samt att bättre framförhållning skapar arbetsro för verksamheten och andra berörda i kommunen Fördelaktigt resursmässigt då samma skola kan användas under flera skolors ombyggnationer. Högre kvalitet (tillagningskök, utemiljö mm)

11 Preliminär tidplan för in- och utflytt i Fågelsångensparken Töjnaskolan 2017-2019 hösten 2019 till ny skola Gärdesskolan 2019-2021 hösten 2021 till ny skola Eriksbergsskolan 2021-2023 hösten 2023 till ny skola

12 Utmaningar med en tillfällig ersättningsskola Ny skolväg för barnen Allmän parkyta tas tillfälligt i anspråk Dominoeffekt på tidsplanen, försenas en skola påverkar det följande inplanerade skolor Ökad trafik i området

13 Nästa steg i Fågelsångsparken Beslut om positivt förhandsbesked togs den 19 maj i Miljö- och byggnadsnämnden. Villkor förhandsbesked: Endast parkens västra del får användas. Skolbyggnaderna ska anpassas efter omgivningen. Området ska återställas/utvecklas. Ev. överklagande av förhandsbesked: För allmänheten är 15 juli sista dagen att överklaga förhandsbesked. För sakägare gäller att de kan överklaga i tre veckor från det att de tagit emot beslutet om förhandsbesked.

14 Nästa steg i Fågelsångsparken forts. Projektering –Riskutredning –Geoteknisk undersökning –Infrastruktur – värme, vatten, avlopp, el och tele –Trafiklösningar Upphandling av moduler görs. Bygglovsansökan lämnas in. Produktion av moduler sker i fabrik och montage sker på plats. Från avrop till inflyttningsklar skola beräknas det ta 6-12 månader.

15

16 För vidare information Aktuell information finns på sollentuna.se https://www.sollentuna.se/sv/trafik-- stadsplanering/Byggprojekt/ersattningsskola-fagelsangsparken/ https://www.sollentuna.se/sv/trafik-- stadsplanering/Byggprojekt/ersattningsskola-fagelsangsparken/ Informationssida på Töjnaskolans underwebb Informationsmöten under hösten

17 Frågor Soley Aksöz Lithborn (M), ordförande, barn- och ungdomsnämnden Moa Rasmusson (L), ordförande, trafik- och fastighetsnämnden Oscar Nyströmer (M), ordförande, miljö- och byggnadsnämnden Lee Orberson, förvaltningschef, barn- och utbildningskontoret Manfred Holmelin, förvaltningschef, trafik- och fastighetskontoret André Wallin, rektor Töjnaskolan

18 Tack!


Ladda ner ppt "Välkommen till informationsmöte om byggnationsprojekten kring Töjnaskolan 15 juni 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser