Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Celldelning Celldelning är nödvändig för individens tillväxt och utveckling. Cellerna delar sig antingen mitotiskt eller meiotiskt. Vid den mitotiska delningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Celldelning Celldelning är nödvändig för individens tillväxt och utveckling. Cellerna delar sig antingen mitotiskt eller meiotiskt. Vid den mitotiska delningen."— Presentationens avskrift:

1 Celldelning Celldelning är nödvändig för individens tillväxt och utveckling. Cellerna delar sig antingen mitotiskt eller meiotiskt. Vid den mitotiska delningen uppstår två identiska dotterceller, som har det diploida antalet kromosomer. Den meiotiska delningen består av två efter varandra följande delningar och leder till uppkomsten av dotterceller, som har det halverade antalet kromosomer. Dessa celler är halpoida.

2 Meiosen, meioosi, meiosis DNA:n replikaatio = Replikation av DNA tekijäinvaihto = utbyte av kromosomdelar Meioosi I = Meios I Meioosi II = Meios II

3

4 Könlig förökning, suvullinen periytyminen, sexual inheritance Under meiosens första metafas (metafas I) rekombineras det maternella och det paternella kromosomala materialet. Kromosomerna fördubblas redan innan meiosen börjar. I metafas I lägger sig de homologa kromosomerna intill varandra och bildar s.k. tetrader. En tetrad består av fyra systerkromatider och hålls ihop av de två centromererna. De fyra systerkromatiderna ligger mycket tätt intill varandra. Här och där inträffar brott i DNA-kedjorna (crossing over) och vid dessa brottställen kan en "felaktig" sammansmältning ske, vilket leder till att DNA- kedjorna utbyter delar med varandra. Dessa brottställen kallas chiasmor. Detta fenomen kallas homolog rekombination. Bilden (pilen) visar Meiosens förlopp: 1. profas med tetrad; Chiasma; 1. metafas; 2. metafas med utbyte av kromosomdelar; Dotterceller.

5

6 Spermiernas bildning, siittiöiden synty, spermiogenesis När en pojke föds ser man i hans testiklar stora, svagt färgade germinala celler, som är omgivna av stödjeceller. Stödjecellerna eller Sertolicellerna härstammar från könskörtlarnas epitel. Spermatogenesen startar först vid pojkens pubertet. Under spermatogenesen utvecklas spermatogonierna till mogna spermier. Bilden visar den meiotiska delningen. Spermatogenesen tar ca 64 dygn. Typ 2 spermatogonie; primär spermatocyt; sekundär spermatocyt; spermatid; mitos; 1. meiotiska delningen; 2. meiotiska delningen

7

8


Ladda ner ppt "Celldelning Celldelning är nödvändig för individens tillväxt och utveckling. Cellerna delar sig antingen mitotiskt eller meiotiskt. Vid den mitotiska delningen."

Liknande presentationer


Google-annonser