Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om terminen Andrea Herslow Staffan Gröndal KI DS HT 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om terminen Andrea Herslow Staffan Gröndal KI DS HT 2016."— Presentationens avskrift:

1 Om terminen Andrea Herslow Staffan Gröndal KI DS HT 2016

2 Detta innehåller kursen  8 specialiteter (Ane, Kir, Onk, Ort, PV, RM, Rtg, Urol)  Delmoment på 1 vecka9  Introduktion, Kirakut, Ortakut, MIX, Onkologi, Ortopedi, PV, Inläsning, Tentamen  Delmoment på 2 veckor1  KUA  Delmoment på 3 veckor2  Anestesi/Urologi  Kirurgavdelning/mott/op  Ingen inläsningstid  Slutsatser?

3 Vad ska jag kunna? - Kunskap o Färdigheter -  Lärandemål/Kursplan  Integrerade uppgifter  Mål o Framsteg  ALLA moment godkända  Placeringar  Seminarier  EBM

4 Lärandemål/Kursplan  Att på ett empatiskt, professionellt och evidensbaserat sätt kunna utreda, diagnostisera och handlägga patienter med de vanligaste kirurgiska, ortopediska och urologiska sjukdomarna  Vi kan inte lära er någonting  men vi ska underlätta för er att nå kursmålen!

5 Integrerade uppgifter - exempel  Anorektal smärta  Blodig kräkning/avföring/urin  Buksmärta  Sväljningssvårigheter  Knöl i bröstet  Täta urinträngningar  Svullnad/smärta i testikel  Ryggsmärta  Trauma

6 Goda råd o möjligheter  Kom i tid o påläst  Anmäl frånvaro o återkomst till Andrea o ansvarig läkare  Frånvaro kommer att behöva tas igen  Närvarokoll på obligatoriska moment  Skriv inte på närvaro åt en kompis  Extra kvällsjourer  Använd Clinicum KTC (amanuens ti-to kl 16-20)  Läs kontinuerligt! 2016-09-25

7 Fler råd  Skicka inte hem en patient utan att få OK av läkare, diktera läkarens namn i journalen  Vi stämmer av hur det går för er o har mitterminskollegium  Komma ikapp kan man inte göra veckan före tentan  Vid terminens slut delar vi ut 5 bokstipendier till de studenter som utmärkt sig (positivt) under hela terminen 2016-09-25

8 Behörighetskrav  Nu: Alla hp från termin 1–4, samt minst 30 hp från termin 5-6  HT 2017: Alla hp från termin 1-4 + Medicinsk vetenskaplig metodologi 4,5 hp + 40 hp från Klinisk medicin  Gott råd: Kontakta Andrea eller Staffan redan nu om du behöver göra restmoment under HT 2016 2016-09-25

9 På operation  Bestäm i god tid vem som ska assistera  Kom i tid (före operatören)  Presentera dig för alla i salen  Underlätta för operatören, det ska vara så lätt som möjligt att operera  Ta och lämna vassa instrument i rondskål  Överlämna alla instrument stängda  Sätt fast suturnålen i nålföraren  Säg till om något faller i golvet  Säg att du gärna syr ihop  Mår du dåligt under en operation – säg till! Då får du hjälp.

10 Hälsning från sekreterarna  Kontrollera att Du står på rätt avd/mott och ange rätt datum  Ange namn och personnummer på patienten  Använd sökordsmallen, så att anteckningen blir korrekt uppställd  Tala om vem Du är + ansvarig läkare  Diktera/skriv det du själv vill läsa  Upprepa Dig inte  Lyssna igenom diktatet Kirurg-epikris: In, App, Op, Ut

11 Till sist  Ta för er – vi är här för er skull  Engagemang, hög närvaro, frågor/förslag gillar vi!  Rätt klädsel, rätt plats, handhygien o kom i tid!  Här åker många, som hör bra…..


Ladda ner ppt "Om terminen Andrea Herslow Staffan Gröndal KI DS HT 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser