Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sjuk- och friskanmälan Anmälan vård av sjukt barn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sjuk- och friskanmälan Anmälan vård av sjukt barn"— Presentationens avskrift:

1 Sjuk- och friskanmälan Anmälan vård av sjukt barn

2 MedHelp Startade år 2000 270 medarbetare varav ca 230 legitimerade sjuksköterskor Tar idag emot ca 2,7 miljoner rådgivningssamtal per år Certifierade enligt ISO 9001:2008 och 14001:2004 Finns i Stockholm, Kalix, Kristinehamn, Motala, Mönsterås, Malmö och Fritsla Öppet dygnet runt – året om

3 Sjukvårdsrådgivningen omfattar:
Sjukvårdsrådgivning vid egen sjukdom och vård av sjukt barn Yrkeserfarenheten hos MedHelps sjuksköterskor ligger i snitt på 20 år, de flesta har specialistutbildning Sjukvårdsrådgivningen omfattar: Medicinsk rådgivning Vägledning in i sjukvården Omfattar även medicinsk rådgivning vid vård av barn

4 Sjuk- och friskanmälan tel 0485 - 88777
Samtliga medarbetare som har månadslön ingår Medarbetaren anmäler sjuk/frisk samt vård av sjukt barn när som helst på dygnet till MedHelp. Sjukanmälan ska göras till MedHelp innan arbetstidens början. I förekommande fall ska även arbets-platsen kontaktas, enligt separata riktlinjer på respektive arbetsplats. Om medarbetaren blir sjuk och måste gå hem under pågående arbetspass skall sjukanmälan göras till MedHelp. MedHelp meddelar försäkringskassan om en medarbetares sjukdom fr o m dag 15. Försäkringskassan skickar blankett med sjukförsäkran. Medarbetaren ska kontakta MedHelp och chef när en pågående sjukskrivning förlängs. Om läkar-besök inte kan genomföras innan sista sjukskrivningsdag ska medarbetaren kontakta enligt ovan och meddela när läkarbesöket ska ske och sedan förnya kontakten när besöket hos läkaren är genom-fört. Läkarintyg lämnas till chef (som lämnar en kopia av läkarintyget till personalavdelningen). Friskanmälan ska göras till MedHelp. Grundregeln är att friskanmälan ska göras så tidigt som möjligt innan återgång i arbete. Tidpunkt för friskanmälan kan variera, se separata riktlinjer på respektive arbetsplats. Medarbetaren meddelar själv försäkringskassan vid vård av sjukt barn. MedHelp erbjuder vidarekoppling av samtalet till försäkringskassan. Sjukfrånvaro får inte bytas mot semester- eller kompledighet, däremot kan semesterdag eller okomptid betalas ut i pengar. När det gäller semesterdag i pengar (gäller de med fler än 25 semesterdagar/år), kontaktar medarbetaren sin chef, som i sin tur kontaktar personalavdelningen (gärna via mail). Vid utbetalning av okomptid kan medarbetaren kontakta personalavdelningen direkt. OBS! Vid både sjukanmälan och friskanmälan är det viktigt att lyssna och följa instruk-tionerna. Friskanmälan görs via Smart Voice. D v s du pratar inte med någon sjuksköterska, utan knappar/talar in ditt personnummer och friskdatum. Om du slutar din anställning – lämna tillbaka ditt MedHelpkort. ANSTÄLLD

5 MEDHELP MedHelp tar emot anmälan
Erbjuder medarbetaren adekvata medicinska råd och sjukvårdsinformation Gör en professionell bedömning av om medarbetaren behöver akut vård Aktivt styr medarbetaren till lämplig vårdnivå Hanterar sjuk- och friskanmälan, samt anmälan vård av sjukt barn Mail/sms skickas till närmaste chef + övriga enligt separata riktlinjer Medhelp ringer upp medarbetaren på 3:e och 14:e sjukdagen (ej helger). Vid missat samtal är det telefonnr som syns på din display. Påminnels skickas till chef om att läkarintyg måste lämnas från dag 8 Dag 14 överlämnar MedHelp ärendet till försäkringskassan. MedHelp meddelar även chef och medarbetare om att ärendet förts över. MEDHELP

6 MedHelp meddelar chef via mail/sms om medarbetares insjuknande, vård av sjukt barn och friskanmälan.
Chefen kontaktar medarbetaren senast dag 2 (ej helger), i övrigt enligt rehabrutinen. Chefen anger i anteckningsrutan på personnivå om läkarintyg krävs från sjukdag 1. Detta görs inne i portalen. Behörighet krävs för att se denna anteckning. Chefen har ansvar för att kontrollera att läkarintyg kommer in och att läkarintyget skickas vidare till personalavdelningen. Sjukfrånvaro och vård av sjukt barn registreras centralt i lönesystemet. Ingen inrapportering av sjuk, tillfällig föräldrapenning samt friskanmälan får göras av chefen. Attest av frånvaron görs som tidigare i PS Arbetsledare. Sjukfrånvaro får inte bytas mot semester- eller kompledighet, däremot kan semesterdag eller okomptid betalas ut i pengar. När det gäller semesterdag i pengar, kontaktar medarbetaren sin chef, som i sin tur kontaktar personalavdelningen (gärna via mail). Vid utbetalning av okomptid kan medarbetaren kontakta personalavdelningen direkt. Tänk på vikten av dokumentation till ev vikarierande chef, men även till nästa chef. CHEF


Ladda ner ppt "Sjuk- och friskanmälan Anmälan vård av sjukt barn"

Liknande presentationer


Google-annonser