Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Buddhism. Är buddhismen en religion? Diskussion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Buddhism. Är buddhismen en religion? Diskussion."— Presentationens avskrift:

1 Buddhism

2

3 Är buddhismen en religion? Diskussion

4 Generellt Buddhismen komplex – stora lokala variationer Synkretism med lokala religioner och traditioner i olika delar av Asien Relativ förkunnelse Skillnad lärd tradition och folkliga traditioner

5 Buddhismens framväxt 500 f Kr omvälvande tid, statsgrundanden Shramanarörelsen – asketiska rörelse, tillströmning marginaliserade högreståndspersoner, kritik mot läror i Upanishaderna och Veda, brahminernas välde och kulten Siddharta Gautama (566-486 f Kr). Buddhan Shakyamuni. Svårt att skilja ”den historiske Siddharta” från buddhologins Buddha.

6 Siddharta-biografier. 100 e. Kr. Skyddat liv i furstepalats, möte med åldrande, sjukdom, död och askes. Provar hinduisk askes Mediterar under bodhiträdet, blir en Buddha, från bodhi ’upplyst, uppväckt, uppvaknad’ och ser verkligheten som den är Får övernaturliga egenskaper Sätter igång lärans hjul (dharma) Uppgår i fullständig nirvana (utslockande) vid sin död

7 Buddhans ”kunskap” vid upplysningen Att han återfötts många gånger Att han återfötts pga handlingar Återfödelsen kan upphävas Restaurerar en ursprunglig sanning som gått förlorad

8 Fyra ädla sanningar Allt är lidande Lidandets ursprung är begäret Det finns ett slut på lidandet Det finns en väg som leder till nirvana

9 Läran om orsaken till lidandet Törst – livstörst, existenstörst! Okunskap, det finns ingen själ/inget jag

10 Läran om lidandets upphävande Den åttafaldiga vägen: rätt åskådning, rätt sinnelag, rätt tal, rätt handlande, rätt vandel, rätt strävan, rätt aktsamhet, rätt försjunkande

11 Centrala läror Anatmavada ’läran om ingen själ’. Det finns inget ”jag” som är beständigt. Jfr hinduismens atma-brahmalära. Alltså polemik mot vediska och hinduiska traditioner ”Återexistenser” – inte själavandring!

12 Vad har då kontinuitet? Måste vi inte förutsätta ett ”jag” när vi talar om ett ”jag”? Buddhans exempel: ”Jag berör” betyder bara ”ur sinnena uppstår beröringen”, det är inte ”jaget” som ger upphov till beröringen utan sinnena

13 ” De […] beståndsdelarna, i vilka atman saknas, inklusive allt annat i detta rums-tidliga universum, är […] ytterst uppbyggda av minsta beståndsdelar som kommer och går i ögonblicket, men såsom ett flöde som ger uttryck av kontinuum. De kan samla sig till sammansatta företeelser som vi registrerar som döda eller levande, andliga och materiella, internaliserade eller externaliserade. Tänkta och verkliga objekt, men i själva verket finns enbart dessa ständigt flyende” egenskaper […] Ur Schalk 1996, s. 417

14

15

16 Nirvana ”Stiltje” Utslocknande Bortblåsning Som smärta som successivt försvinner Icke-lidande, positivt tillstånd

17 ”Jag födelsernas kretslopp fåfängt genomlupit har./Jag sökte husets byggare. Ond återfödelseln är. /O husets byggare, du skådats! Du bygger ej mer, /Ty brutna är dina stolpar, husets tak förrött./ Min tanke gror ej mer, har utsläckt varje törst” Dhammapala 153 f.

18 Buddhistiska inriktningar Dispyter efter Siddhartas död Theravada Mahayana Vayrajana

19 Mahayanabuddhismen ’Den stora farkosten’, jfr hinayana ’den lilla farkosten’ Buddhapluralismen, olika världar flera buddhor Bodhisattvaläran. Matrieya Alla kan bli en Buddha Läran om tomheten

20 Vayrajanabuddhismen Diamantfarkosten Buddhistisk tantrism Lokala traditioner och religioner Lamaismen en inriktning Annan syn på drifterna, bla sexualiteten, användas för att vinna andliga krafter.

21 Hur hade Siddhartas liv sett ut om han levt idag?

22 Hur undervisa om buddhismen i en årskurs 3?


Ladda ner ppt "Buddhism. Är buddhismen en religion? Diskussion."

Liknande presentationer


Google-annonser