Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inkluderar även viktiga youtube-klipp på bloggen:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inkluderar även viktiga youtube-klipp på bloggen:"— Presentationens avskrift:

1 Inkluderar även viktiga youtube-klipp på bloggen: http://respekthumortrygghet.moobis.se/amnen/amnendokumentlankar/ http://respekthumortrygghet.moobis.se/amnen/amnendokumentlankar/

2  Ekologi = Läran om samspelet i naturen  Organism = Levande varelse  Producent = Den första organismen i en näringskedja (alltid en växt!)  Konsument (1:a hands, 2:a hands..... Toppkonsument) = Äter producenter eller andra konsumenter  Population = Alla individer av samma art inom ett visst område  Krorofyll = Det gröna ämnet i växter som gör att fotosyntesen kan ske  Ekosystem  Biotiska faktorer och abiotiska faktorer  Fotosyntes och cellandning/förbränning  Näringskedja  Näringsväv  Näringspyramid  Carl von Linné  Charles Darwin

3 Alla levande varelser kallas för organismer. Gemensamt för alla levande varelser är.... Äta Dricka Andas De behöver: Växa Försöka sig Reagera på intryck De kan: Jorden är lämplig för liv tack vare att: Det finns vatten Den ligger på lagom avstånd från solen (längre bort hade vattnet fryst till is och närmare solen hade vattnet kokat bort). Den har en lagom storlek så att atmosfären kan släppa in rätt mängd solljus Vad mer?

4 Växter (och cyanobakterier) är de enda som kan utföra fotosyntes. Utan växterna skulle vi inte kunna leva eftersom de tillverkar syre som vi måste andas in och de tillverkar näring i form av glukos som vi sedan äter. ( = socker ) ( solenergi) Se youtube-klipp på bloggen!

5 (energi ) Cellandning är motsatsen till fotosyntes. Djur utför detta hela tiden, men även växter gör det (t.ex. på natten när de inte får något solljus) Se youtube-klipp på bloggen!

6

7  Carl von Linné  Svensk som levde på 1700-talet.  Han delade in alla organismer i arter, släkten och familjer och gav dem latinska namn som är samma i hela världen.  Han grupperade växterna efter hur de förökade sig och inte efter deras utseende som man hade gjort tidigare.  Alla latinska artnamn har två delar varav det första är släktnamnet. Exempel: Homo sapiens (homo = släktnamnet)  Man kan läsa om växter i en FLORA och djur i en FAUNA.  Charles Darwin  Engelsman som levde på 1800-talet.  Grundaren till evolutionsteorin.  Tidigare hade man trott att alla arter alltid har varit desamma och skapades av gud.  Darwin bevisade att allt liv började med en enda urcell och att alla arter sedan har utvecklats efterhand.  De arter som överlever är de som bäst kan anpassa sig till sin omgivning och till förändringar. Detta kallas ”naturligt urval”.

8 Man vet att två individer är av samma art om de 1. kan få ungar med varandra och 2. deras ungar i sin tur kan få ungar Lejon Tiger Liger Kan få ungar med varandra En liger kan inte få ungar o Ett lejon och en tiger kan få ungar, men dessa kan i sin tur inte få ungar alls. Ligrar är sterila. o Lejon och tiger måste alltså vara olika arter. o När två olika arter förökar sig kallas avkomman för hybrid. o Ett lejon och en tiger kan få ungar, men dessa kan i sin tur inte få ungar alls. Ligrar är sterila. o Lejon och tiger måste alltså vara olika arter. o När två olika arter förökar sig kallas avkomman för hybrid.


Ladda ner ppt "Inkluderar även viktiga youtube-klipp på bloggen:"

Liknande presentationer


Google-annonser