Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dalfiber Föreningsstämma den 20/3. Anbudets omfattning Byggnation av fibernät som sträcker sig från AKN AB’s aktiva nod ända in i kontrakterad medlems.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dalfiber Föreningsstämma den 20/3. Anbudets omfattning Byggnation av fibernät som sträcker sig från AKN AB’s aktiva nod ända in i kontrakterad medlems."— Presentationens avskrift:

1 Dalfiber Föreningsstämma den 20/3

2 Anbudets omfattning Byggnation av fibernät som sträcker sig från AKN AB’s aktiva nod ända in i kontrakterad medlems fastighet och avslutas med fiberjack och linjeväljare. Området omfattar 485 fastigheter varav 266 fastigheter är permanentboende. Kanalisationen omfattar 75 km. Anbudssumman är 13 miljoner kronor

3 Vad krävs för att kunna börja gräva ner fiber Alla markanslutningsavtal för Högerud Fiber och Arvika Kommunnät måste vara undertecknade. Kapitalinsatsen på 12 000 kronor måste vara betald. Det är också ett villkor för att få banklånet.

4 Villkor för undertecknande av beställningsskrivelse Parterna skall gemensamt fastställa Huvudtidplan Betalningsplan Inom 30 dagar räknat från dagen för undertecknandet av beställning- skrivelse. Beställningsskrivelsen förutsätter Statligt bredbandsstöd från jordbruksverket. Att föreningsstämman godkänner byggnationen och de villkor som den vilar på.

5 Beställningsskrivelsen innehåller följande kontraktshandlingar Administrativa föreskrifter, 2015-12-08 Anbudsformulär Rambeskrivning Fullmakt CV Intyg om ISO certifiering, ledningssystem ISO 9001:2008 Följebrev / företagspresentation Bilaga 2, referenser Offentliga uppgifter, Skatteverket

6 Beställningsskrivelsen innehåller följande kontraktshandlingar Offentliga uppgifter, Skatteverket Beskrivning över hur samarbetet mellan Högerud Fiber och Xtranet skall vara a` prislista Teknisk beskrivning på offererad lösning Ritning / nätlösning, kartblad Garantier

7 Anbudet skall innehålla Anbudssumma, fast pris i SEK utan index. Ritningar över nätlösningar. Prissatt a’ prislista. Förteckning över underleverantörer. Namnuppgift på entreprenörens ombud för entreprenaden. Entreprenörens projektspecifika organisationsstruktur. Bevis på teknisk förmåga och yrkesmässig kapacitet. Projektledare / Platschef

8 Entreprenaden omfattar följande arbeten inkl material Planering Projektering Schakt -, återfyllnings-, och återställningsarbeten. Läggning rör / slang Sättning av skåp och brunnar Sammankoppling med kanalisation Kabelintag i fastighet, inkl håltagning och igensättning Dragning av fiber Inkoppling av fiber Montering av fiberjack och linjeväljare Driftsättning av linjeväljare

9 Entreprenaden omfattar följande arbeten inkl material Inmätning av fiber Inmätning av markförlagd ledning och utrustning Dokumentation

10 Kom – igång – hjälp, 30 minuter Fastighetsägarna kan få hjälp med Konfigurering av trådlös router Koppla in bredbands-, TV-boxen Beställa internettjänst eller telefonitjänst Kontroll av att anslutningarna fungerar

11 Information Högerud Fiber kommer i första hand att informera sina medlemmar vi föreningens hemsida. Det går också bra att kontakta någon av nedanstående kontaktpersoner Holger Torstensson070-3661341 Bo Nilsson070-5905626 Lars Johansson070-6682120

12 Information, placering av allmänna hjälpmedel Placering av bodar, upplagsplan och dylikt skall ske efter samråd med Högerud Fiber och berörda fastighetsägare. Information, skydda vegetation Vegetation får ej fällas, röjas utan markägarens tillstånd. Vegetation som skall vara kvar men berörs av entreprenadarbetena skall skyddas. Återställande av mark Finjustering och grässådd på tomtmark utföres av markägaren. Entreprenören skall ombesörja och bekosta borttagande av eventuella överblivna massor, om Högerud Fiber så begär.


Ladda ner ppt "Dalfiber Föreningsstämma den 20/3. Anbudets omfattning Byggnation av fibernät som sträcker sig från AKN AB’s aktiva nod ända in i kontrakterad medlems."

Liknande presentationer


Google-annonser