Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekologi Berggrund, jordart, ljusförhållande, vatten, temperatur Växter, djur, svampar mikroorganismer Ekosyste m Skogen SjönEn stubbe Ekologi betyder egentligen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekologi Berggrund, jordart, ljusförhållande, vatten, temperatur Växter, djur, svampar mikroorganismer Ekosyste m Skogen SjönEn stubbe Ekologi betyder egentligen."— Presentationens avskrift:

1 Ekologi Berggrund, jordart, ljusförhållande, vatten, temperatur Växter, djur, svampar mikroorganismer Ekosyste m Skogen SjönEn stubbe Ekologi betyder egentligen läran om huset men vi säger oftast läran om samspelet i naturen … Med naturen menar vi vår totala miljö, det som finns runtomkring oss Miljön består av abiotiska, icke levande faktorer... … och biotiska, levande faktorer Miljön innehåller olika ekosystem, ett sammanhängande stycke natur. Till exempel...

2 Ekosystemet Växter 1 % Producenter Förstahands konsumenter Betande djur Växtätare Energi 10 % Vatten koldioxid Näring Andrahands konsumenter Rovdjur Predatorer Köttätare Energi 10 % Svampar, mikroorganism er, smådjur Nedbrytare Energi De flesta ekosystem har sin grund i växter som med hjälp av solljus, vatten, koldioxid och näring tillverkar energi (kolhydrater) och syre. Växterna kallas producenter. Syre 10% av växternas energi tas upp av växtätarna som kallas förstahands- konsumenter. 10% av växtätarnas energi tas upp av köttätarna som kallas andrahands- konsumenter. Energin från allt som dör tas omhand av nedbrytarna som bildar vatten kodioxid och näring. Energin vandrar runt i ett evigt kretslopp

3 Ekosystemet Man kan också beskriva ekosystemet som en näringspyramid där man börjar med växterna, producenterna, som ju är den största gruppen. Sedan kommer växtätarna, förstahands- konsumenterna och slutligen köttätarna, andrahands- konsumenterna Det rovdjur som dominerar, som alla andra måste se upp med, kallas toppkonsument. Detta djur står högst upp i den så kallade näringskedjan. Genom att plocka exempel från de olika stegen kan man få en så kallad näringskedja Bladet äts av larven som äts av fågeln som äts av sparvhöken

4 Ekosystemet Genom att sätta samman flera näringskedjor får man en näringsväv

5 Ekosystemet Näringsväv gjord av elever på fridaskolan åk 6


Ladda ner ppt "Ekologi Berggrund, jordart, ljusförhållande, vatten, temperatur Växter, djur, svampar mikroorganismer Ekosyste m Skogen SjönEn stubbe Ekologi betyder egentligen."

Liknande presentationer


Google-annonser