Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidens arkiv "Molnet", öppna data, pergament och vanliga papper. Katarina Thurell Norrtälje stadsarkiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidens arkiv "Molnet", öppna data, pergament och vanliga papper. Katarina Thurell Norrtälje stadsarkiv"— Presentationens avskrift:

1 Framtidens arkiv "Molnet", öppna data, pergament och vanliga papper. Katarina Thurell Norrtälje stadsarkiv katarina.thurell@norrtalje.se

2 ”Ta steget med Molnet AB, från en omodern fysisk lagringsplats till ett lättillgängligt arkiv i molnet. Tillsammans med oss får du framtidens ordning och reda på kontoret. Vill du spara tid, pengar och miljö med skanning? Kontakta oss redan idag.”

3 Offentliga arkiv Staten Landstinget Kommunen Organisationer som har myndighetsuppdrag Offentlighets- och sekretesslagen Arkivlagen Tryckfrihetsförordningen

4 Foto ur Norrtälje stadsarkivs samlingar

5 Såtgverksarbetare Norrtälje hamn, foto ur Norrtälje stadsarkiv/fotograf okänd

6 Öppna data Big Data Myndigheter Möjligheter att tillgängliggöra och bearbeta stora informationsmängder Statistik, kartinformation, skolmatsedlar t ex Näringslivet Facebook Ägande av informationen. Otillgängligt för konkurrenten. Stort kundunderlag attraherar annonsörer

7 Pergamentbrev från 1564, ur gårdsarkiv från Rö socken, Norrtälje stadsarkiv

8 Skoluppsats ur Norrtälje stadsarkivs samlingar

9 Rådmanby missionshus, estniska båtflyktingar 1944, foto ur Norrtälje stadsarkivs bildsamling/okänd fotograf.

10 Skydda och bevara!

11 Tillgängliggöra och tillhandahålla http://visualarkiv.norrtalje.se/VArkiv/http://visualarkiv.norrtalje.se/VArkiv/ Norrtälje stadsarkivs arkivregister publiceras på internet och uppdateras kontinuerligt. Släkt- och hembygdsforskning viktig grundforskning för vårt samhälle

12

13 Haagkonventionen för skydd av kulturegendom i händelse av väpnade konflikter, 1954 värna och respektera kulturarv under både internationella och icke-internationella väpnade konflikter

14 E-arkiv – hur då?

15 Hot och möjligheter OintresseVilja Kan och vet, menKunskap och insikt bryr sig inteFörstå samband i tid och ”Nånannanism”rum, vara beredd! TidsbristOmtanke, framtida kollegor, ansvar ResursbristKällkritik, rätt information

16 Framförhållning – planera arkiveringen! Sala-Sambillas församlings arkivkommitté, Kongo- Kinshasa,Foto Katarina Thurell 2007

17 Hur vill vi att framtidens arkiv ska se ut? Stadsarkivets roll? Arkiv-Sverige? Din egen roll? Molnets ansvar? IdéerÖnskemål Förbättringar

18 Ur vykortssamling Norrtälje stadsarkiv

19 Fortsätt att dokumentera! Foto Ann-Marie Alfredsson

20 Kontaktuppgifter Katarina Thurell Norrtälje stadsarkiv stadsarkivet@norrtalje.se Tack www.norrtalje.se


Ladda ner ppt "Framtidens arkiv "Molnet", öppna data, pergament och vanliga papper. Katarina Thurell Norrtälje stadsarkiv"

Liknande presentationer


Google-annonser