Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utgiven 2013 – SEPHIA. SEPHIA Årsrapport 2012 Utgiven 2013 – SEPHIA Arbetsgrupp SEPHIA 2012 Ordf. Kristina Hambraeus, Falun Gunilla Burell, Uppsala Åsa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utgiven 2013 – SEPHIA. SEPHIA Årsrapport 2012 Utgiven 2013 – SEPHIA Arbetsgrupp SEPHIA 2012 Ordf. Kristina Hambraeus, Falun Gunilla Burell, Uppsala Åsa."— Presentationens avskrift:

1 Utgiven 2013 – SEPHIA

2 SEPHIA Årsrapport 2012

3 Utgiven 2013 – SEPHIA Arbetsgrupp SEPHIA 2012 Ordf. Kristina Hambraeus, Falun Gunilla Burell, Uppsala Åsa Cider, Göteborg Lars Eurenius, Stockholm Jan-Erik Karlsson, Jönköping Margrét Leósdóttir, Malmö Lennart Nilsson, Linköping Vesna Stefan, Lund Lars Svennberg, Gävle-Sandviken

4 Utgiven 2013 – SEPHIA Figur 1. Antal uppföljda patienter per uppföljning och år.

5 Utgiven 2013 – SEPHIA Figur 2. Antal uppföljda patienter per uppföljningsår och per sjukhus.

6 Utgiven 2013 – SEPHIA Tabell 1. Bakgrundsvariabler för hjärtinfarktspatienter < 75 år intagna på HIA från och med 4:e kvartalet 2009 till och med 3:e kvartalet 2010, och som inte avlidit inom 57 dagar från intagningen på HIA.

7 Utgiven 2013 – SEPHIA Figur 3. Andel uppföljda patienter i målgruppen per uppföljningsår för 1:a uppföljningen (10 veckor efter utskrivningsdatum) och per sjukhus med minst 10 patienter. Genomsnitt 2012 (tidigare år inom parentes).

8 Utgiven 2013 – SEPHIA Figur 4. Andel uppföljda patienter per uppföljningsår för 2:a uppföljningen (14 månader efter utskrivningsdatum) och per sjukhus med minst 10 patienter. Genomsnitt 2012 (tidigare år inom parentes).

9 Utgiven 2013 – SEPHIA Figur 5. Andel patienter som deltagit i fysiskt träningsprogram efter det initiala vårdtillfället fram till 2:a uppföljningen, per år för uppföljning och per sjukhus med minst 10 patienter. Genomsnitt 2012 (tidigare år inom parentes).

10 Utgiven 2013 – SEPHIA Figur 6. Andel patienter som deltagit i fysiskt träningsprogram efter det initiala vårdtillfället av patienter med 1:a uppföljningen 2012, per år och sjukhus med minst 10 patienter. Genomsnitt 2012 (tidigare år inom parentes).

11 Utgiven 2013 – SEPHIA Figur 7. Andel patienter med fysisk aktivitet > 30 min. minst 5 ggr senaste veckan av patienter som deltagit respektive inte deltagit i fysiskt träningsprogram, vid 1:a uppföljningen 2012.

12 Utgiven 2013 – SEPHIA Figur 8. Andel patienter med fysisk aktivitet > 30 min. minst 5 ggr senaste veckan av patienter som deltagit respektive inte deltagit i fysiskt träningsprogram, vid 2:a uppföljningen 2012.

13 Utgiven 2013 – SEPHIA Tabell 2.

14 Utgiven 2013 – SEPHIA Figur 9. Andel patienter med fysisk aktivitet > 30 min. minst 5 ggr senaste veckan vid 1:a uppfölj- ningen 2012, per år och sjukhus med minst 10 patienter. Genomsnitt 2012 (tidigare år inom parentes).

15 Utgiven 2013 – SEPHIA Figur 10. Andel patienter med fysisk aktivitet > 30 min. minst 5 ggr senaste veckan vid 2:a uppfölj- ningen, per år för uppföljning och per sjukhus med minst 10 patienter. Genomsnitt 2012 (tidigare år inom parentes).

16 Utgiven 2013 – SEPHIA Figur 11. Andel patienter som deltagit i hjärtskola efter det initiala vårdtillfället fram till 2:a uppfölj- ningen, per år för uppföljningen och per sjukhus med minst 10 patienter. Genomsnitt 2012 (tidigare år inom parentes).

17 Utgiven 2013 – SEPHIA Figur 12. Andel rökare som deltagit i rökavvänjningsprogram efter det initiala vårdtillfället fram till 2:a uppföljningen, per år för uppföljning och per sjukhus med minst 10 rökare. Genomsnitt 2012 (tidigare år inom parentes).

18 Utgiven 2013 – SEPHIA Figur 13. Andel patienter som deltagit i kostprogram efter det initiala vårdtillfället fram till 2:a uppföljningen, per år för uppföljning och per sjukhus med minst 10 patienter. Genomsnitt 2012 (tidigare år inom parentes).

19 Utgiven 2013 – SEPHIA Figur 14. Andel patienter som deltagit i stresshanteringsprogram efter det initiala vårdtillfället fram till 2:a uppföljningen, per år för uppföljning och per sjukhus med minst 10 patienter. Genomsnitt 2012 (tidigare år inom parentes).

20 Utgiven 2013 – SEPHIA Figur 15. Andel patienter med övriga trombocythämmare vid 2:a uppföljningen, per år för uppföljning och per sjukhus med minst 10 patienter, för patienter utan CABG eller Waran. Genomsnitt 2012 (tidigare år inom parentes).

21 Utgiven 2013 – SEPHIA Figur 16. Andel patienter med insulin eller perorala antidiabetika vid 1:a uppföljningen, per år och sjukhus med minst 10 patienter. Genomsnitt 2012 (tidigare år inom parentes).

22 Utgiven 2013 – SEPHIA Figur 17. Andel patienter med insulin eller perorala antidiabetika vid 2:a uppföljningen, per år och sjukhus med minst 10 patienter. Genomsnitt 2012 (tidigare år inom parentes).

23 Utgiven 2013 – SEPHIA Figur 18. Patienter med insulin eller perorala antidiabetika vid 1:a uppföljningen under 2012 eller 2011, per sjukhus med minst 10 medicinerade patienter.

24 Utgiven 2013 – SEPHIA Figur 19. Andel patienter med LDL-kolesterol < 1,8 mmol/l eller ApoB under 0,8 av patienter vid 1:a uppföljningen 2012, per år och sjukhus med minst 10 patienter. Genomsnitt 2012 (tidigare år inom parentes). Även patienter med minst 50% sänkning av LDL jämfört med ursprungsvärdet inkluderas.

25 Utgiven 2013 – SEPHIA Figur 20. Andel patienter med LDL-kolesterol < 1,8 mmol/l eller ApoB under 0,8 av patienter vid 2:a uppföljningen 2012, per år och sjukhus med minst 10 patienter. Genomsnitt 2012 (tidigare år inom parentes). Även patienter med minst 50 % sänkning av LDL jämfört med ursprungsvärdet inkluderas.

26 Utgiven 2013 – SEPHIA Figur 21. Måluppfyllelse per kön och måluppfyllelsevariabel enligt Q-4 för 1:a uppföljningen 2005–2012.

27 Utgiven 2013 – SEPHIA Figur 22. Måluppfyllelse per kön och måluppfyllelsevariabel enligt Q-4 för 2:a uppföljningen 2006–2012.

28 Utgiven 2013 – SEPHIA Figur 23. Andel rökare som slutat röka efter hjärtinfarkten av patienter med 1:a uppföljningen 2012, per år och sjukhus med minst 10 rökare. Genomsnitt 2012 (tidigare år inom parentes).

29 Utgiven 2013 – SEPHIA Figur 24. Andel rökare som slutat röka efter hjärtinfarkten fram till 2:a uppföljningen, per år för uppföljning och per sjukhus med minst 10 rökare. Genomsnitt 2012 (tidigare år inom parentes).

30 Utgiven 2013 – SEPHIA Figur 25. Andel patienter med systoliskt blodtryck < 140 mmHg av patienter vid 1:a uppföljningen 2012, per år och sjukhus med minst 10 patienter. Genomsnitt 2012 (tidigare år inom parentes).

31 Utgiven 2013 – SEPHIA Figur 26. Andel patienter med systoliskt blodtryck < 140 mmHg av patienter vid 2:a uppföljningen, per år för uppföljning och per sjukhus med minst 10 patienter. Genomsnitt 2012 (tidigare år inom parentes).

32 Utgiven 2013 – SEPHIA Figur 27. Andel patienter utan vare sig bröstsmärtor eller dyspné per kön och ålder, 1:a uppföljningen 2005 till 2012.

33 Utgiven 2013 – SEPHIA Figur 28. EQ-VAS (medelvärde) vid 1:a och 2:a uppföljningen per ålder och kön, med minst 10 patienter i gruppen, för patienter med 2:a uppföljningen 2012.

34 Utgiven 2013 – SEPHIA Figur 29. Andel patienter som återinlagts p.g.a. kardiell sjukdom fram till 2:a uppföljningen, per år och infarkttyp.

35 Utgiven 2013 – SEPHIA Figur 30. Andel återinlagda patienter per återinläggningsorsak vid 2:a uppföljningen per uppföljningsår.

36 Utgiven 2013 – SEPHIA Figur 31. Andel återinlagda patienter vid 2:a uppföljningen per kön och ålder, av kardiella såväl som icke-kardiella orsaker, för patienter med 2:a uppföljningen 2012.

37 Utgiven 2013 – SEPHIA Figur 32. Andel tidigare arbetsföra patienter med sjukskrivning vid 1:a uppföljningen (6–10 veckor efter hjärtinfarkt), per uppföljningens år.

38 Utgiven 2013 – SEPHIA Figur 33. Andel tidigare arbetsföra patienter med sjukskrivning vid 2:a uppföljningen (12 månader efter hjärtinfarkt), per uppföljningens år.

39 Utgiven 2013 – SEPHIA Figur 34. Andel patienter som klarar 4 av 4 (q4) mål vid 1:a uppföljningen, per uppföljningsår och sjukhus med minst 10 patienter samt där minst hälften av patienterna 2012 hade kompletta uppgifter som behövs till q4. Genomsnitt 2012 (tidigare år inom parentes).

40 Utgiven 2013 – SEPHIA Figur 35. Andel patienter som klarar 4 av 4 (q4) mål vid 2:a uppföljningen, per uppföljningsår och sjukhus med minst 10 patienter samt där minst hälften av patienterna 2012 hade kompletta uppgifter som behövs till q4. Genomsnitt 2012 (tidigare år inom parentes).

41 Utgiven 2013 – SEPHIA Figur 36. Andel patienter som inte uppnått målvärden avseende systoliskt blodtryck (< 140 mmHg), LDL- kolesterol (< 2,5 mmol/l), deltagande i fysiskt träningsprogram respektive rökning, vid 2:a uppföljningen 2012, per landsting.

42 Utgiven 2013 – SEPHIA Figur 37. Poängfördelning för SEPHIA-variablerna i SWEDEHEARTs kvalitetsindex. Genomsnitt 2012 (tidigare år inom parentes).


Ladda ner ppt "Utgiven 2013 – SEPHIA. SEPHIA Årsrapport 2012 Utgiven 2013 – SEPHIA Arbetsgrupp SEPHIA 2012 Ordf. Kristina Hambraeus, Falun Gunilla Burell, Uppsala Åsa."

Liknande presentationer


Google-annonser