Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsgruppen för SWEDEHEART Gävleborg mars 2010 Gävleborgs Län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsgruppen för SWEDEHEART Gävleborg mars 2010 Gävleborgs Län."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsgruppen för SWEDEHEART Gävleborg mars 2010 Gävleborgs Län

2 Arbetsgruppen för SWEDEHEART Gävleborg mars 2010 Arbetsgruppen för Swedeheart i Gävleborg Startade hösten 2008 Gruppen består av : 2 Kardiologer 3 Sjuksköterskor (Swedeheartansvarig från varje sjukhus) 1 Sekreterare

3 Arbetsgruppen för SWEDEHEART Gävleborg mars 2010 Arbetsgruppen Dr. Lars Svennberg startar gruppen hösten 2008 Hudiksvall får hjälp med att börja med direktinmatning i Rikshia (som dom klarade oerhört snabbt) Gruppen träffas 1 gång/kvartal, samt har mail/telefonkontakt v.b. Sammanställning av Swedeheartrapporter från alla 3 sjukhusen som vi gemensamt går igenom och diskuterar i arbetsgruppen Kvalitetsgranskar data, framförallt gällande ST-höjningsinfarkterna Stort fokus på sekundärpreventionen där det finns mycket att förbättra. Gör kvartalsrapporter/årsredovisning som vi skickar till berörda Chefer

4 Arbetsgruppen för SWEDEHEART Gävleborg mars 2010 Kvalitetsrapport SWEDEHEART Hjärtenheten Gävleborg 2009

5 Arbetsgruppen för SWEDEHEART Gävleborg mars 2010 Sjukhusvård vid hjärtinfarkt RIKS-HIA

6 Arbetsgruppen för SWEDEHEART Gävleborg mars 2010 Patientantal Totalt antal hjärtinfarkter vårdade på HIA 2009 ST-höjnings infarkter (av alla) Gävle366*118 Bollnäs24145 Hudiksvall25748 Summa864211 * ej inräknat överflyttade patienter

7 Arbetsgruppen för SWEDEHEART Gävleborg mars 2010 Gävle 2009 RIKS-HIA

8 Arbetsgruppen för SWEDEHEART Gävleborg mars 2010 Bollnäs 2009 RIKS-HIA

9 Arbetsgruppen för SWEDEHEART Gävleborg mars 2010 Hudiksvall 2009 RIKS-HIA

10 Arbetsgruppen för SWEDEHEART Gävleborg mars 2010 ACE/A2-behandling Hjärtenheten Gävleborg 2009

11 Arbetsgruppen för SWEDEHEART Gävleborg mars 2010 Kranskärlsröntgen vid icke ST-höjningsinfarkt Hjärtenheten Gävleborg 2009

12 Arbetsgruppen för SWEDEHEART Gävleborg mars 2010 Acetylsalicylsyra och/eller waranbehandling Hjärtenheten Gävleborg 2009

13 Arbetsgruppen för SWEDEHEART Gävleborg mars 2010 Behandling med betablockerare Hjärtenheten Gävleborg 2009

14 Arbetsgruppen för SWEDEHEART Gävleborg mars 2010 Clopidogrelbehandling Hjärtenheten Gävleborg 2009

15 Arbetsgruppen för SWEDEHEART Gävleborg mars 2010 Blodfettsänkande läkemedel Hjärtenheten Gävleborg 2009

16 Arbetsgruppen för SWEDEHEART Gävleborg mars 2010 Lågmolekylärt heparin/Fondaparinux vid icke ST-höjningsinfarkt Hjärtenheten Gävleborg 2009

17 Arbetsgruppen för SWEDEHEART Gävleborg mars 2010 Optimal tid till reperfusionsbehandling vid hjärtinfarkt (STEMI/LBBB) Hjärtenheten Gävleborg 2009

18 Arbetsgruppen för SWEDEHEART Gävleborg mars 2010 Reperfusionsbehandling vid hjärtinfarkt (STEMI/LBBB) Hjärtenheten Gävleborg 2009

19 Arbetsgruppen för SWEDEHEART Gävleborg mars 2010 Kommentarer akut hjärtinfarkt vård: Denna rapport grundas på data för de patienter som vårdats på hjärtavdelning och blivit registrerade i SWEDEHEART. Täckningsgraden, dvs andelen av samtliga hjärtinfarktpatienter som vårdas på hjärtavdelning, är mycket hög i Bollnäs och Hudiksvall. I Gävle vårdas uppskattningsvis (utifrån incidensen i övriga länet) minst omkring 100 patienter med infarktdiagnos på annan avdelning än hjärtavdelning. Resultat sjukhusvård vid akut hjärtinfarkt (RIKS-HIA): Länet som helhet: Bra resultat. Över eller i nivå med riksgenomsnittet för samtliga kvalitetsparametrar utom andelen hjärtinfarktpatienter som får reperfusion, där vi ligger något under riksgenomsnittet. Bollnäs: Genomgående goda resultat. Andelen patienter som får reperfusionsbehandling i rätt tid i nivå med riksgenomsnittet, trots avståndet och därmed transporttiden till PCI-lab i Gävle. Bollnäs har också högst andel av patienter med hjärtinfarkt som får reperfusionsbehandling. Gävle: Genomgående goda resultat. Glädjande att andelen patienter som får reperfusionsbehadnling i rätt tid ligger klart högre än riksgenomsnittet. Hudiksvall: Bra resultat, men strax under rikssnittet vad gäller användning av ACEI/ARB preparat vid hjärtinfarkt och en klart lägre patientandel än vid övriga sjukhus som får reperfusionsbehandling i tid, pga avståndet till PCI-lab i Gävle.

20 Arbetsgruppen för SWEDEHEART Gävleborg mars 2010 Eftervård efter hjärtinfarkt SEPHIA

21 Arbetsgruppen för SWEDEHEART Gävleborg mars 2010 SEPHIA Gävle uppföljda 081129-091129

22 Arbetsgruppen för SWEDEHEART Gävleborg mars 2010 SEPHIA Bollnäs uppföljda 081129-091129

23 Arbetsgruppen för SWEDEHEART Gävleborg mars 2010 SEPHIA Hudiksvall uppföljda 081129-091129

24 Arbetsgruppen för SWEDEHEART Gävleborg mars 2010 Andel som ej uppfyller målnivåer vid uppföljning ett år efter hjärtinfarkt

25 Arbetsgruppen för SWEDEHEART Gävleborg mars 2010 Kommentarer eftervård: Resultat eftervård efter akut hjärtinfarkt (SEPHIA) Rapporten omfattar perioden 081129-091129. Från 091201 startades en ny version av SEPHIA delen i SWEDEHEART (Rapportfunktionen i den nya versionen är ännu ej färdig, därför saknas data för december månad 2009.) En hög andel av patienterna på länets samtliga tre sjukhus uppnår efter ett år inte målvärden för flera av de viktigaste riskfaktorerna. Detta är inget unikt för Gävleborg, bilden likartad i stora delar av landet. Det är angeläget att satsa på en utveckling och förbättring av eftervården, för att minska andelen patienter som återinsjuknar och därmed minska lidande samt reducera kostnader.

26 Arbetsgruppen för SWEDEHEART Gävleborg mars 2010 Tack för visat intresse // Lars


Ladda ner ppt "Arbetsgruppen för SWEDEHEART Gävleborg mars 2010 Gävleborgs Län."

Liknande presentationer


Google-annonser