Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsgruppen RMPG-FoU Agneta Siebers och Björn Börsbo (Rehab med kliniken, Jönköping) Beatrice Felixson och Maria Afrell ( Samrehab, Västerviks sjukhus)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsgruppen RMPG-FoU Agneta Siebers och Björn Börsbo (Rehab med kliniken, Jönköping) Beatrice Felixson och Maria Afrell ( Samrehab, Västerviks sjukhus)"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsgruppen RMPG-FoU Agneta Siebers och Björn Börsbo (Rehab med kliniken, Jönköping) Beatrice Felixson och Maria Afrell ( Samrehab, Västerviks sjukhus) Kersti Samuelsson, sammankallande (Rehab med kliniken US, Linköping)

2 Gruppens uppdrag Arbeta för en spridning av kunskap och erfarenhet Resursbank och sambandscentral Lyfta behov, åtgärder och struktur för att stimulera medarbetare i FoU Stödja utvecklingen av regionala specialiserade kunskapsstöd Stimulera till samverkan i olika forskningsprojekt i regionen

3 Aktuell FoU-verksamhet Handledarkompetens i regionen Pågående FoU-projekt Avslutade FoU-projekt http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=20343& nodeId=41192

4 Stimulera samverkan i FoU-projekt Ekso – robotträning vid ryggmärgsskada Fysisk träning och mindfulness efter hjärnskada Effekter av arbetsminnesträning Trafikmedicinska bedömningar Specialiserade kliniska kunskapsstöd (2 + 2) WebRehab som kvalitetsindikator och för resultatuppföljning Mm…..

5 Nationella register och resultatuppföljning WebRehab –Ingående instrument för resultatuppföljning Cut-off värden, Kliniskt intressanta skillnader MID Sammanställning av EQ5D och EQ-VAS för regionen

6 WebRehab som kvalitetsindikator och för resultatuppföljning Fokus på QoL Data från 2013 2015-12-04, FoU-gruppen

7 Material Grupp med information i WebRehab n = 223  Jönköping n = 100  Linköping n = 80  Västervik n = 43  Kön  Män n = 144 (64,6%)  Kvinnor n = 79 (35,4%)  Ålder  M = 55,5  Md = 58 (Range 16 – 87) 2015-12-04, FoU-gruppen 7

8 Beskrivning av material Diagnosgrupp  Hjärnskador n = 128 (57,4%)  Ryggmärgsskador n = 57 (25,6%)  Övrigt n = 38 (17%) Diagnosgrupp/kön Män (n=144) Kvinnor (n=79)  Hjärnskada 74%26%  Rm-skada 51%49%  Övrigt 53%47% 2015-12-04, FoU-gruppen 8

9 Användbara data n = 150 EQ5D n = 143 EQVAS n = 168 FIM motor score Vårdtid  Jönköping 38,1+27,1 dygn (range 4-119)  Linköping 48,9+29,2 dygn (range 9-158)  Västervik 33,6+30,4 dygn (range 4-142) Det är skillnad i vårdtid mellan länen p<0.008 Skillnad mellan Jönköping – Linköping p = 0.04 Skillnad mellan Västervik – Linköping p = 0.02 Skillnad mellan Jönköping – Västervik n.s. 2015-12-04, FoU-gruppen 9

10 Material / utfallsvariabel EQ5DEQVASFIM motor Totalt antal in/ut150143168 Andel m/k99/51 (66%/34%)95/48 (66%/34%)110/58 (65%/35%) Diagnos BI/SCI/O79/45/26 53%/30%/17% 74/44/25 52%/31%/17% 86/52/30 51%/31%/18% EQ5D + EQVASEQ5D+FIMEQVAS + FIM Totalt antal in/ut143124119 Korrelation förändr Rs = 0,30 (p<0.01)Rs= 0,49 (p<0.01)Rs = 0.21 (p<0.05) 2015-12-04, FoU-gruppen 10

11 Samvariation EQ5D-EQVAS 2015-12-04, FoU-gruppen 11

12 Frågeställningar Förändras livskvaliten efter rehabilitering? Förändras upplevd hälsa? Förändras självständighet i ADL? Jämföra med normgrupp vid utskrivning Skillnader mellan grupper; ålder, diagnos, kön Samband mellan QoL, hälsa och ADL (skillnader ålder, kön, diagnos) 2015-12-04, FoU-gruppen 12

13 EQ5D Skillnad in/ut Förbättrade n =109 Försämraden = 23 Likan = 18 p< 0.001 Ingen signifikant skillnad mellan Förbättrade vs. Lika/Försämrade avseende ålder (p=0.067), kön (p=0.256) eller diagnosgrupp (p=0.244) 2015-12-04, FoU-gruppen 13

14 EQVAS skillnad in/ut Förbättraden = 100 Försämrade n = 29 Oförändraden = 14 p < 0.001 Ingen signifikant skillnad mellan Förbättrade vs. Lika/Försämrade avseende ålder (p=0.409), kön (p=0.078) eller diagnosgrupp (p=0.578) 2015-12-04, FoU-gruppen 14

15 FIM – motor score Skillnad in/ut Förbättradn = 145 Försämradn = 1 Oförändradn = 22 p<0.001 Ingen signifikant skillnad mellan Förbättrade vs. Lika/Försämrade avseende ålder (p=0.363), kön (p=0.978) eller diagnosgrupp (p=0.919) 2015-12-04, FoU-gruppen 15

16 FIMmotor förändring/vårddag Hjärnskador Mean (SD) Ryggmärgskador Mean (SD) Övrigt Mean (SD) ANOVA p-värde FIMmotor förändring/vårddag 0.54 (0.55)0.43 (0.47)0.47 (0.39)0.420 Jönköping Mean (SD) Linköping Mean (SD) Västervik Mean (SD) ANOVA p-värde FIMmotor förändring/vårddag 0.48 (0.55)0.41 (0.32)0.64 (0.62)0.062 ≤34 Mean (SD) 35-49 Mean (SD) 50-64 Mean (SD) ≥65 Mean (SD) ANOVA p-värde FIMmotor förändring/vårddag 0.53 (0.61)0.42 (0.41)0.59 (0.52)0.38 (0.45)0.094 Män Mean (SD) Kvinnor Mean (SD) p-värde FIMmotor förändring/vårddag 0.47 (0.50)0.55 (0.50)0.326 2015-12-04, FoU-gruppen 16

17 Diskussion i arbetsgruppen Budskap koppla till…..?  Evidensbaserad verksamhet  Kostnadseffektivitet  Förbättringsområden  Erfarenhetsfokuserad verksamhet ….. 2015-12-04, FoU-gruppen 17


Ladda ner ppt "Arbetsgruppen RMPG-FoU Agneta Siebers och Björn Börsbo (Rehab med kliniken, Jönköping) Beatrice Felixson och Maria Afrell ( Samrehab, Västerviks sjukhus)"

Liknande presentationer


Google-annonser