Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utgiven 2013 – PERKUTANA KLAFFREGISTRET. PERKUTANA KLAFFREGISTRET Årsrapport 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utgiven 2013 – PERKUTANA KLAFFREGISTRET. PERKUTANA KLAFFREGISTRET Årsrapport 2012."— Presentationens avskrift:

1 Utgiven 2013 – PERKUTANA KLAFFREGISTRET

2 PERKUTANA KLAFFREGISTRET Årsrapport 2012

3 Utgiven 2013 – PERKUTANA KLAFFREGISTRET Arbetsgrupp Perkutana Klaffregistret 2012 Ordf. Johan Nilsson, Umeå V. ordf. Jan Harnek, Lund Svensk Thoraxkirurgisk Fören. Peter Holm, Uppsala Stefan James, Uppsala Niels Erik Nielsen, Linköping Petur Petursson, Göteborg Andreas Rûck, Stockholm Magnus Settergren, Stockholm Leszek Zagozdzon, Örebro

4 Utgiven 2013 – PERKUTANA KLAFFREGISTRET Figur 1. Fördelning av antal procedurer per center och procedurtyp 2012.

5 Utgiven 2013 – PERKUTANA KLAFFREGISTRET Figur 2. Antal procedurer per center 2008–2012.

6 Utgiven 2013 – PERKUTANA KLAFFREGISTRET Figur 3. Antal procedurer per procedurtyp 2008–2012.

7 Utgiven 2013 – PERKUTANA KLAFFREGISTRET Figur 4. Antal procedurer per instrumenttyp 2008–2012.

8 Utgiven 2013 – PERKUTANA KLAFFREGISTRET Figur 5. Medelvärde av Logistiskt Euroscore uppdelat på procedurtyp 2008–2012.

9 Utgiven 2013 – PERKUTANA KLAFFREGISTRET Figur 6. Medelvärde av Logistiskt Euroscore uppdelat på enhet 2012.

10 Utgiven 2013 – PERKUTANA KLAFFREGISTRET Figur 7. Antal TAVI per 100 000 invånare i patientens län, 2012.

11 Utgiven 2013 – PERKUTANA KLAFFREGISTRET Figur 8. Symtom. Fördelning av NYHA klass I–IV uppdelat på procedurtyp 2012.

12 Utgiven 2013 – PERKUTANA KLAFFREGISTRET Figur 9. Andel tekniskt lyckade implantationer uppdelat på procedurtyp 2012.

13 Utgiven 2013 – PERKUTANA KLAFFREGISTRET Figur 10. Genomlysningstid (min:s) uppdelat på procedurtyp 2008–2012.

14 Utgiven 2013 – PERKUTANA KLAFFREGISTRET Figur 11. Kontraståtgång (ml) uppdelat på procedurtyp 2008–2012.

15 Utgiven 2013 – PERKUTANA KLAFFREGISTRET Figur 12. Grad av tidig postoperativ aortainsufficiens uppdelad på instrumenttyp 2012.

16 Utgiven 2013 – PERKUTANA KLAFFREGISTRET Tabell 1. Komplikationer på lab. uppdelade på instrumenttyp, 2012.

17 Utgiven 2013 – PERKUTANA KLAFFREGISTRET Tabell 2. Komplikationer på avdelningen uppdelade på instrumenttyp, 2012.

18 Utgiven 2013 – PERKUTANA KLAFFREGISTRET Figur 13. Antal och andel med komplikation avd. – stroke 2008–2012.

19 Utgiven 2013 – PERKUTANA KLAFFREGISTRET Figur 14. Kreatininstegring minst 25 % eller 44 µmol/l efter procedur, uppdelat på instrumenttyp 2012.

20 Utgiven 2013 – PERKUTANA KLAFFREGISTRET Figur 15. Antal och andel avlidna inom 30 dagar efter TAVI 2008–2012.

21 Utgiven 2013 – PERKUTANA KLAFFREGISTRET Figur 16. 30-dagarsöverlevnad efter TAVI 2008–2012 enligt Kaplan-Meier.

22 Utgiven 2013 – PERKUTANA KLAFFREGISTRET Figur 17. Antal och andel avlidna inom 1 år efter TAVI 2008–2011.

23 Utgiven 2013 – PERKUTANA KLAFFREGISTRET Figur 18. 1-årsöverlevnad efter TAVI 2008–2011 enligt Kaplan- Meier.

24 Utgiven 2013 – PERKUTANA KLAFFREGISTRET Figur 19. 4-årsöverlevnad efter TAVI 2008 enligt Kaplan-Meier.

25 Utgiven 2013 – PERKUTANA KLAFFREGISTRET Tabell 3. Död inom 30 dagar 2008–2012 uppdelat på behandlande sjukhus.

26 Utgiven 2013 – PERKUTANA KLAFFREGISTRET Tabell 4. Död efter 1 år 2008–2011 uppdelat på opererande center.

27 Utgiven 2013 – PERKUTANA KLAFFREGISTRET Figur 20. 1-årsöverlevnad efter TAVI 2008–2011 enligt Kaplan-Meier, uppdelat på instrumenttyp.

28 Utgiven 2013 – PERKUTANA KLAFFREGISTRET Figur 21. 30-dagarsöverlevnad efter TAVI 2008–2012 enligt Kaplan-Meier, uppdelat på enhet.

29 Utgiven 2013 – PERKUTANA KLAFFREGISTRET Figur 22. 1-årsöverlevnad efter TAVI 2008–2011 enligt Kaplan- Meier, uppdelat på enhet.

30 Utgiven 2013 – PERKUTANA KLAFFREGISTRET Figur 23. Medelvärde: 6-minuters gångtest (meter) 2012.

31 Utgiven 2013 – PERKUTANA KLAFFREGISTRET Figur 24. Medelvärde: Nt-Pro-BNP (före) 2012.

32 Utgiven 2013 – PERKUTANA KLAFFREGISTRET Figur 25. 1-årsöverlevnad efter TAVI 2008–2011 enligt Kaplan- Meier, uppdelat på ålder.

33 Utgiven 2013 – PERKUTANA KLAFFREGISTRET Tabell 5. 30-dagarsöverlevnad efter TAVI 2008–2012, patienter ≥ 90 år.


Ladda ner ppt "Utgiven 2013 – PERKUTANA KLAFFREGISTRET. PERKUTANA KLAFFREGISTRET Årsrapport 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser